اداره کل دیپلماسی عمومی و اطلاع رسانی سازمان انرژی اتمی ایران
سه شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۹

بازگشت به غني سازي 20درصد/ توان قبل از برجام را بدست مي آوريم
 
رئيس دانشكده هسته اي دانشگاه شهيد بهشتي در رابطه با مدت زمان مورد نياز براي بازگشت به شرايط گذشته اظهار كرد: براي رسيدن به آن شرايط نيازمند وجود حداقل 20 هزار سانتريفيوژ هستيم و اين امكان وجود دارد.


رئيس دانشكده هسته اي دانشگاه شهيد بهشتي در رابطه با مدت زمان مورد نياز براي بازگشت به شرايط گذشته اظهار كرد: براي رسيدن به آن شرايط نيازمند وجود حداقل 20 هزار سانتريفيوژ هستيم و اين امكان وجود دارد.

برنامه «بدون خط خوردگي» راديو گفت و گو با موضوع اظهارات جديد كمالوندي در مورد اورانيوم غني شده و تماس تلفني با دكتر سيد محمودرضا آقاميري رئيس دانشكده هسته اي دانشگاه شهيد بهشتي به روي آنتن رفت.

سيد محمودرضا آقاميري در خصوص ميزان سقف غني سازي اورانيوم گفت: بر اساس تعهدي كه در برجام داريم بايد به ازاي هر 300 كيلو اورانيوم غني شده، ميزان ذخاير اضافي به خارج از كشور انتقال پيدا مي كرد و اكنون ايران تصميم گرفته اين تعهدات را ملغي كند تا ببيند اروپا و طرفين برجام چه كاري را انجام مي دهند.

وي با اشاره به اظهار نظر كمالوندي مبني بر ميزان اورانيوم غني شده و توليد اورانيوم با غناي 4.5 درصد اظهار داشت: ما از سقفي كه تعهد كرده بوديم بالاتر رفتيم و اكنون تعهداتي كه در برجام بوده بر اساس اعلام قبلي، فعلا لغو كرديم. يعني از يك حدي كه غني سازي بالاتر مي رفت بايد به خارج فرستاده مي شد ولي الان اين اتفاق نيفتاده و ايران مقاومت كرده است.

رئيس دانشكده هسته اي دانشگاه شهيد بهشتي با بيان اينكه كاري كه ايران انجام داده مفهوم ديگري نيز دارد، عنوان كرد: ما مي خواهيم به آن آمادگي و توانايي كه قبل از برجام داشتيم، برسيم و به آن شرايط برگرديم و اين نشان مي دهد ايران توانايي اين كار را دارد و خواهد داشت.

وي با تاكيد بر توانايي ايران براي غني سازي بيش از اين مقدار گفت: ايران قبل از برجام توانايي داشت و تا 20 درصد هم غني سازي را افزايش داد و تقريبا موفق بود و در برجام با تعهداتي كه داشتيم خودمان را با محدوديت هايي روبه رو كرديم و اكنون خوشبختانه آن شرايط دارد بازيابي مي شود. يعني ايران از نظر توانايي فني در سطحي است كه مي تواند اظهار وجود كند و به قدرت و امكاناتي كه قبل از برجام داشت برگردد و به نظر مي رسد كه موفق هم خواهد بود.

آقاميري در پاسخ به اين سوال كه آيا زيرساخت ها براي بازگشت به غني سازي تا 20درصد فراهم است، بيان كرد: متاسفانه بخاطر تعهداتي كه در برجام داشتيم محدوديت هايي در سانتريفيوژها را داشتيم و از 5 هزار تا بيشتر فعال نبودند و اميدواريم بتوانيم يك بازيابي كنيم يعني بازگشت به آن سانتريفيوژهاي عملياتي كه كار غني سازي را براي ما انجام مي داد..

وي در رابطه با مدت زمان مورد نياز براي بازگشت به شرايط گذشته اظهار كرد: براي رسيدن به آن شرايط نيازمند وجود حداقل 20 هزار سانتريفيوژ هستيم و اين امكان وجود دارد و اينها در انبار هستند و اگر ايران بخواهد به آن شرايط برگردد بايد اين فضا را فراهم كند تا به اين تعداد 20 هزار تا سانتريفيوژ برسد.
منبع خبر:
رادیو گفت و گو
   تاریخ: ۰۹:۵۳ - ۲۶/۰۵/۱۳۹۸   بازدید: ۸۱
اخبار مشابه در سایر منابع خبری:
بازگشت به غني سازي 20درصد/ توان قبل از برجام را بدست مي آوريم  رادیو گفت و گو