اداره کل دیپلماسی عمومی و اطلاع رسانی سازمان انرژی اتمی ایران
سه شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۹

سوءتفاهمي كه آيت الله را نگران كرد
 
شهروند| واكنش ها به نگراني آيت الله يزدي، عضو فقهاي شوراي نگهبان درباره مصوبه مجلس مربوط به پسماندهاي هسته اي بازتاب گسترده اي در رسانه ها و شبكه هاي اجتماعي داشته است. برخي از اعضاي كميسيون امنيت ملي مجلس در مورد اين مصوبه معتقدند كه كشورهاي باشگاه هسته اي بايد موضع و تكليف خود را براي مديريت پسماندهاي هسته اي مشخص كنند. كارشناسان معتقدند كه ايران مانند بسياري از كشورهاي ديگر، ملزم به اجراي مقررات ايمني آژانس بين المللي انرژي اتمي است و در اين رابطه بايد تمهيدات لازم را اجرايي كند. كمالوندي، سخنگوي سازمان انرژي اتمي درباره توضيحات «علي اكبر صالحي» رئيس اين سازمان كه گفته بود «ظاهرا سوء تفاهمي پيش آمده است»، گفت: «سخناني كه آيت الله يزدي درباره دفن پسماندهاي ديگر كشورها در ايران بيان كرده اند، احتمالا سوء تفاهم و حاصل برداشت اشتباه است كه ما به عنوان سازمان انرژي اتمي در اين رابطه توضيحات لازم را ارايه كرده ايم و خواستار اصلاح آن هستيم.» سخنگوي سازمان انرژي اتمي در همان نشست با تأكيد بر اين كه «نبايد به كنوانسيون ايمني مديريت سوخت مصرف شده و ايمني مديريت پسماند پرتوزا نگاه سياسي داشت» گفت كه هيچ نگراني از پيوستن به اين كنوانسيون وجود ندارد. نمايندگان مجلس در جلسه علني 24 تيرماه سال جاري، لايحه الحاق ايران به «كنوانسيون مشترك ايمني مديريت سوخت مصرف شده و ايمني مديريت پسماند پرتوزا» را تصويب كردند. طبق اين لايحه به ايران اجازه داده مي شود به كنوانسيون مشترك ايمني مديريت سوخت مصرف شده و ايمني مديريت پسماند ملحق شود و اسناد مربوط را تسليم كند. واكنش ها به مواضع عضو شوراي نگهبان را مورد بحث و بررسي قرار داده ايم كه از نظر مي گذرد.
ادعاي دفن پسماند در ايران
اما آيت الله «محمد يزدي»، عضو شوراي نگهبان روز جمعه در ديدار با دادستان هاي كشور، طي سخناني بيان كرده بود كه «اخيراً طرحي مورد تصويب مجلس قرار گرفته كه عبارت است از آن كه دولت هاي استكباري بتوانند پسماندهاي انرژي اتمي خود را در كشور دفن كنند؛ استكبار هميشه اين پسماندها را در كشورهاي عقب مانده دفن مي كند و همه مي دانيم كه اشعه هاي اين نوع پسماندها براي افراد كشور ضرر خواهد داشت.» آيت الله يزدي گفته بود كه «مجلس تصويب كرده بود كه طبق توافقنامه صورت گرفته، پسماندهاي سوخت اتمي مي تواند در كشور دفن شود، اما بنده اعلام كردم كه اين مورد خلاف شرع، خلاف قانون و خلاف مصلحت است و سايرين نيز اين را پذيرفتند.»
كميسيون امنيت و كنوانسيوني پرحاشيه
در زمان بررسي اين لايحه در صحن علني، حسين نقوي حسيني، سخنگوي كميسيون امنيت ملي مجلس تصويب چنين معاهده اي را در راستاي تأييد صلح آميز بودن برنامه هسته اي ايران دانست و «حشمت الله فلاحت پيشه»، رئيس سابق كميسيون امنيت ملي مجلس نيز گفته كه قرار نيست پسماندهاي هسته اي ديگر كشورها را بپذيريم. پيرو همين موضوع، «عباسعلي كدخدايي»، سخنگوي شوراي نگهبان نيز برخي از محتويات اين مصوبه را نامشخص و داراي ابهام دانسته و گفته بايد رفع ابهام شود.
كميسيون امنيت ملي
آمادگي اقدام براي رفع ابهام دارد
«محمدجواد جمالي نوبندگاني»، نايب رئيس كميسيون امنيت ملي مجلس در مورد ادعاي آيت الله يزدي به «شهروند» گفت: «قرار نيست پسماند هسته اي ديگر كشورها در ايران دفن شود و اساسا مصوبه تصويب شده چنين محتوا و مضموني ندارد.» جمالي نوبندگاني در مورد اين كه چه تدابير و سازوكاري براي پسماندهاي هسته اي داخل انديشيده ايم، گفت: «در داخل تدابير لازم براي عمليات و فرآيند غني سازي و مراحل بعد از آن انديشيده شده است؛ به اين معنا كه چنانچه پسماند حاصل از چرخه هسته اي بومي خطري براي مردم، شهروندان، محيط زيست و ... نداشته باشد و از هر لحاظ ايمن باشد، دفن آن را در مكان در نظر گرفته شده، مي پذيريم.» اين عضو كميسيون امنيت ملي مجلس گفت: «برخي هم ادعا كرده اند كه ايران در قبال دريافت مبالغي هنگفت، حاضر به پذيرش دفن پسماندهاي هسته اي ديگر كشورها شده است. اين ادعاها كاملا بي پايه و از اساس كذب است.» جمالي نوبندگاني درباره ادعاي مطرح شده در مورد مصوبه مجلس مبني بر دفن پسماندهاي هسته اي ديگر كشورها گفت: «موضع مجلس البته روشن است و خصوصا اين كه كميسيون امنيت ملي نيز آماده است تا در راستاي رفع ابهام و نگراني هاي شوراي نگهبان هر اقدامي را انجام دهد.»
منبع خبر:
روزنامه شهروند
   تاریخ: ۱۴:۱۸ - ۲۳/۰۵/۱۳۹۸   بازدید: ۱۰۷