اداره کل دیپلماسی عمومی و اطلاع رسانی سازمان انرژی اتمی ایران
سه شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۹

ربيعي به آيت الله يزدي: پذيرش دفن پسماندهاي هسته اي را تكذيب مي كنم
 
سخنگوي دولت گفت:كنوانسيون پسماندهاي هسته اي صيانتي است، اينگونه نيست كه تصويب آن به مثابه پذيرش پسماندهاي هسته اي باشد.
سخنگوي دولت گفت:كنوانسيون پسماندهاي هسته اي صيانتي است، اينگونه نيست كه تصويب آن به مثابه پذيرش پسماندهاي هسته اي باشد.
سخنگوي دولت گفت:كنوانسيون پسماندهاي هسته اي صيانتي است، اينگونه نيست كه تصويب آن به مثابه پذيرش پسماندهاي هسته اي باشد.

به گزارش روز نو ، اواخر تيرماه بود كه نمايندگان مجلس با الحاق جمهوري اسلامي به كنوانسيون مشترك مديريت و امنيت پسماندهاي هسته اي موافقت كردند. مصوبه اي كه اخيرا مورد انتقاد يكي از فقهاي شوراي نگهبان قرار گرفت. آيت الله يزدي از فقهاي شوراي نگهبان ابهاماتي را متوجه اين كنوانسيون كرد و گفت: «اخيراً طرحي كه مورد تصويب مجلس قرار گرفته بود به شوراي نگهبان آورده شد. اين طرح عبارت است از آنكه دولت هاي استكباري بتوانند پسماندهاي انرژي اتمي خود را در كشور دفن كنند؛ استكبار هميشه اين پسماندها را در كشورهاي عقب مانده دفن مي كند و همه مي دانيم كه اشعه هاي اين نوع پسماندها براي افراد كشور ضرر خواهد داشت. مجلس تصويب كرده بود كه توافق نامه صورت گرفته، پسماندهاي سوخت اتمي مي تواند در كشور دفن شود، اما بنده اعلام كردم كه اين مورد خلاف شرع، خلاف قانون و خلاف مصلحت است و سايران نيز اين را پذيرفتند.»

علي اكبر صالحي، رئيس سازمان انرژي اتمي با رد پذيرش پسماندهاي هسته اي، گفت:« ظاهرا سوء تفاهمي پيش آمده است. من از سوي آيت الله يزدي شنيدم كه گويا در اين لايحه اجازه داده شده است كه كشورهاي استكباري سوخت مصرف شده شان را در ايران دفع كنند. اين در حالي است كه در مواد 11 و 12 مقدمه اين لايحه به صراحت آمده است هيچ كشوري نمي تواند كشور ديگر را وادار كند كه پسماندش در آن كشور دفع شود. ما انتظار داريم عزيزان در شوراي نگهبان مطالعه اي دقيقتري انجام دهند ما دو سال و نيم در رابطه با اين لايحه با كارشناسان و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي كميسيون امنيت ملي، حقوقدانان و اعضاي دولت صحبت كرديم و اين لايحه به راحتي در مجلس تصويب شد اما نمي دانيم چه اتفاقي افتاده است كه در رابطه با ماده اي از اين لايحه كه به آن اشاره شده درست برعكس آن قلمداد شده است. »

حشمت الله فلاحت پيشه عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس هم در واكنش به نگراني ها در اين خصوص عنوان كرده بود« اين كنوانسيون هيچ بندي مبني بر التزام سياسي دولت ها ندارد و براي كاهش ريسك نگهداري از پسماندهاي هسته اي در كشور امري ضروري است. »

در همين رابطه علي ربيعي سخنگوي دولت نيز امروز در نشست خبري كه با رسانه ها داشت در پاسخ به سوال خبرآنلاين درباره انتقادات آيت الله يزدي از كنوانسيون مشترك مديريت و امنيت پسماندهاي هسته اي، گفت: كنوانسيون پسماندهاي هسته اي صيانتي است، اينگونه نيست كه تصويب آن به مثابه پذيرش پسماند هاي هسته اي باشد.

وي تاكيد كرد: چنين چيزي مطرح نيست و در هيچ يك از مفاد اين كنوانسيون هم اشاره اي به اينكه كشورهاي عضو ملزم به پذيرش پسماندها از كشورهاي ديگر باشند ديده نمي شود.

سخنگوي دولت تاكيد كرد: اميدوارم كه ابهامي كه پيش آمده مجلس برطرف كند. بنابراين پذيرش دفن پسماندها را تكذيب مي كنم.
منبع خبر:
روز نو
   تاریخ: ۱۲:۵۹ - ۲۳/۰۵/۱۳۹۸   بازدید: ۸۴