دریافت اطلاعات ...
 
اداره کل دیپلماسی عمومی و اطلاع رسانی سازمان انرژی اتمی ایران
جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۹

تروئيكاي اروپايي به جاي فرافكني به تعهدات برجام عمل كند
 
سخنگوي وزارت خارجه تاكيد كرد: از سه كشور اروپايي انتظار مي رود كه به جاي فرافكني سياسي، در جهت پايبندي كامل به تعهداتشان طبق برجام و مصوبات كميسيون مشترك اقدام نمايند و به اجراي كامل برجام برگردند.
به گزارش ايسنا، سعيد خطيب زاده سخنگوي وزارت امور خارجه در واكنش به بيانيه سه كشور اروپايي انگليس، آلمان و فرانسه در خصوص همكاريهاي جمهوري اسلامي ايران با آژانس بين المللي انرژي هسته اي، ضمن محكوم كردن اين مواضع غيرمسئولانه اظهار داشت: از سه كشور اروپايي انتظار مي رود كه به جاي فرافكني سياسي، در جهت پايبندي كامل به تعهداتشان طبق برجام و مصوبات كميسيون مشترك اقدام نمايند و به اجراي كامل برجام برگردند.
سخنگوي وزارت امور خارجه افزود: فعاليت هاي صلح آميز هسته اي جمهوري اسلامي ايران كاملا در چارچوب قوانين بين الملل و كاملا قانوني و مشروع بوده و در راستاي حقوق ذاتي لاينفك كشورها دنبال مي شود.
خطيب زاده در ادامه عنوان كرد : با خروج ايالات متحده از برجام و اعمال مجدد تحريم ها و تداوم بدعهدي اروپا در زمينه انتفاع اقتصادي ايران از رفع تحريم هاي تعهد شده در برجام، جمهوري اسلامي ايران طبق بندهاي 26 و 36 برجام گام هاي هسته اي را برداشته است كه كاملا منطبق با برجام است و همواره تاكيد داشته است كه در صورت اجراي كامل برجام از سوي طرف هاي مقابل، بازگشت پذير خواهند بود.
سه كشوز آلمان، فرانسه و انگليس در بيانيه اي در شوراي حكام درباره فعاليت هسته اي ايران، ضمن تاكيد بر پايبندي به توافق هسته اي از فعاليت هاي هسته اي ايران پس از كاهش تعهدات داوطلبانه هسته اي اش در پي خروج آمريكا از اين توافق، ابراز نگراني كردند.
بر اساس گزارش پايگاه اينترنتي وزارت امور خارجه انگليس، تروئيكاي اروپا(آلمان، فرانسه و انگليس) در بيانيه اي در شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره ايران مطرح كردند: به عنوان عضوي از برجام(توافق هسته اي) تعهد مداوم خود را به حفظ و اجراي كامل توافق هسته اي تكرار مي كنيم. ما سه كشور اروپايي براي حفظ توافق سخت تلاش كرده ايم. ما همواره گفته ايم كه بابت خروج آمريكا از توافق هسته اي و اعمال تحريم ها بر ايران متاسف هستيم. ما تحريم ها را همان طور كه در توافق مقرر شده بود لغو كرده و اقداماتي اضافي انجام داديم تا ايران بتواند تجارت قانوني را از طريق توسعه سازوكار مالي اينستكس دنبال كند.
در ادامه اين بيانيه آمده است: اگرچه برخلاف اين اقدامات كه با حسن نيت انجام شد، ايران اكنون به مدت يك سال و نيم است كه تخطي هايي متعدد و جدي از تعهدات هسته اي اش انجام مي دهد. ما همچنان نگران عملكرد ايران هستيم كه منافع مربوط به عدم اشاعه در توافق را از ميان بر مي دارد. پيش رفتن ها، تحقيقات و توسعه ها عواقبي جدي دارند.
سه كشور اروپايي علاوه بر اين ادعا كردند: ما نگران هستيم كه ايران اورانيوم را بيش از حد 3.67 درصد تعيين شده در برجام غني سازي مي كند و به افزايش ذخاير اورانيوم ادامه داده است كه اكنون 2443 كيلوگرم است. اين دوازده برابر بيش از حد تعيين شده در برجام است. برخلاف برجام، ايران در حال استفاده از سانتريفيوژهاي پيشرفته براي توليد اورانيوم با غناي پايين است. ايران همچنين برخلاف برجام در حال غني سازي در تاسيسات فردو است كه اين محل هيچ كاربرد غيرنظامي معتبري ندارد.
اين بيانيه مي افزايد: ايران به انجام دادن تحقيقات و توسعه در چندين نوع سانتريفيوژ پيشرفته كه در برجام و برنامه R&D برجام مجاز نيستند، پرداخته است. اين شامل فعاليت صدها سانتريفيوژ IR-2m, IR-4 و IR-6 است. ايران همچنين نوع جديدي از سانتريفيوژهايي را كه در برجام مجاز نيستند معرفي كرده است. ايران بايد از انجام دادن هر تحقيق و توسعه سانتريفيوژهاي پيشرفته كه برخلاف مقررات برجام است، خودداري كند.
سه كشور اروپايي در ادامه بيانيه خود گفتند: مهم تر از تمام اينها، ايران اعلام كرده است كه قصد دارد سانتريفيوژهاي پيشرفته را در واحد غني سازي سوخت در نطنز نصب كند. گزارش آژانس بين المللي انرژي اتمي تاييد مي كند كه اين روند آغاز شده است و يك زنجيره سانتريفيوژ IR-2M و برخي IR-4 ها در اين تاسيسات نصب شده است. اين گزارش همچنين مي گويد كه اين زنجيره ها به انباشته سازي اورانيوم ادامه خواهند داد. آژانس در 17 نوامبر گزارش داد كه روند تزريق گاز اورانيوم هگزافلوريد به سانتريفيوژهاي IR-2m آغاز شده است.
اين بيانيه همچنين مطرح مي كند: برجام به وضوح مي گويد كه تمام تحقيقات و توسعه سانتريفيوژها بايد تحت PFEP انجام بگيرد. برجام همچنين به طور شفاف مي گويد كه تنها سانتريفيوژ هاي IR-1 مي تواند در واحد غني سازي سوخت براي اهداف غني سازي نصب شود و تعداد آن ها محدود به 5060 و نه بيشتر از آن است. تصميم اخير ايران براي تغيير محل فعاليت هاي تحقيف و توسعه اش كه به روشي جديد و مغاير با برجام انجام شده است، همچنين افزايش تعداد كلي سانتريفيوژهايي كه در واحد غني سازي سوخت نصب شده اند باعث نگراني جدي هستند. اين موارد كار را براي گسترش فعاليت هاي ايران با سانتريفيوژهاي پيشرفته در آينده در صورتي كه تصميم به انجام دادن آن كند، آسان مي كند. اين واحد غني سازي سوخت گنجايش هزاران سانتريفيوژ ديگر را دارد و بنابراين، انتقال سانتريفيوژهاي پيشرفته به يك محل بزرگ تر نگراني جدي درباره قصد ايران را ايجاد مي كند. ما از ايران مي خواهيم به نصب سانتريفيوژهاي پيشرفته در واحد غني سازي سوخت و برنامه هايش براي انتقال امكانات R&D به اين واحد غني سازي سوخت ادامه ندهد. اين فعاليت ها تخطي بيشتر از برجام است و پيامي غيرقابل قبول به جامعه جهاني مي فرستد كه براي حفظ برجام گرد هم آمده است.
تروئيكاي اروپا افزود: مهم است كه ايران بدون تاخير بيشتر فورا اقداماتش را به حالت اول بازگردانده و به پايبندي كامل به تعهداتش در برجام بازگردد. ما به همكاري با ديگر شركاي برجام براي پيدا كردن مسير ديپلماتيكي رو به جلو ادامه داده و قصد داريم اين بحث ها را در چارجوب برجام دنبال كنيم. از آژانس بين المللي انرژي اتمي درخواست داريم كه به تلاش هاي سرسختانه اش براي مشاركت دادن ايران در گفتماني اساسي در جهت ارزيابي اظهارات ايران در پروتكل الحاقي ادامه دهد.
اين سه كشور اروپايي همچنين در اين بياينه همكاري هاي اخير پادماني ايران با آژانس و ايجاد دسترسي براي نمونه برداري بازرسان آژانس از دو محل تعيين شده توسط آژانس در ايران را مورد توجه
قرار دادند.
   تاریخ: ۲۲:۳۰ - ۳۰/۰۸/۱۳۹۹   بازدید: ۱۰۹