دریافت اطلاعات ...
 
اداره کل دیپلماسی عمومی و اطلاع رسانی سازمان انرژی اتمی ایران
سه شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۹

كارشناس خبرگزاري روسيه: بايدن مي بايست به جبران مافات گذشته بپردازد
 
تغييرات در كاخ سفيد در قبال ايران مي تواند در تاكتيك ها و تكنيك ها باشد.
سعيد خطيب زاده سخنگوي وزارت امور خارجه ايران اظهار داشت كه ليستي از موارد پاسخگويي رييس جمهور جديد آمريكا پيرامون تعهدات به ايران آماده شده كه بايدن بايد جبران مافات كند، آمريكا چاره اي جز احترام و بازگشت به مسير قانون مداري ندارد.

اسپوتنيك در اين خصوص با مجتبي جلال زاده، كارشناس مسائل بين الملل، سياست آمريكا و سياست خارجي ايران به گفتگو نشست.

اسپوتنيك: منظور چه مبالغ جبراني است؟

جلال زاده: بحث مناقشه بين ايران و ايالات متحده آمريكا بحث تازه اي نيست و تقريبا از ابتداي انقلاب ايران در سال 1979 تا كنون كشمكش بر سر اينگونه مسائل در جريان بوده و آنچه كه بدرستي از پرونده هاي اقتصادي مي دانيم، يكسري اموال بلوكه شده جمهوري اسلامي ايران در خاك ايالات متحده است. مورد دوم، قراردادهايي هست كه در زمان پهلوي، ايران پول آن ها را به آمريكايي ها پرداخت كرده و موعد آن زماني بوده كه بعد انقلاب اسلامي قرار گرفته است. آمريكايي ها با بهانه تراشي و بخصوص با تغيير رژيم در ايران، آن كالاها را كه عمدتا ادوات نظامي بودند به ايران تخصيص ندادند.

مورد سوم برمي گردد به اختلافات و آرايي كه دادگاه هاي امريكايي عليه جمهوري اسلامي ايران صادر كردند. در اين سه مورد، يعني اموال بلوكه شده، قراردادهايي كه امريكا تعهد خود را در مورد آن ها انجام نداده است، برداشت از اموال ايراني، جمهوري اسلامي ايران از آمريكا به نوعي طلبكار هست.

اما اينكه دقيقا اين مبالغ چقدر هست، هنوز گزارش دقيقي در اين مورد وجود ندارد. همانطور كه مي دانيم بسياري از اموالي كه در زمان پهلوي در آمريكا خريداري شده است، به دست جمهوري اسلامي ايران نرسيده و چه بسا برخي از املاك و اموال ايران در ايالات متحده نامشخص باشد.

اما آنچه كه سخنگوي محترم وزارت خارجه ايران مطرح كرده است در خصوص اينكه آقاي بايدن بايد جبران خسارت بكند، به نظر نمي رسد. گرچه تمامي خسارات به اموال ملت ايران مي بايست از سوي ايالات متحده آمريكا جبران بشود، چناچه بر اساس احكام ناعادلانه دادگاه و يا عدم تعهد آمريكايي ها بر ملت ايران و خساراتي كه به اموال ايراني ها در ايالات متحده وارد شده، اما بيشتر صحبت هاي آقاي خطيب زاده شايد منظور بر زمان كوتاه مدت باشد، مشخصا با توجه بازده زماني كه جمهوري اسلامي ايران و 1+5 وقت گذاشتند بر سر يك قرار جامع و كامل كه نهايتا به برجام 2015 ختم شد، جمهوري اسلامي ايران تا كنون به اين تعهد و به اين قرارداد متعهد و پايبند بوده و مفاد آن را به روشني انجام داده است.

انرژي اتمي هم در زمان اوباما و رئيس جمهور فعلي بارها بارها طي گزارش هايي كه بوده، تأييد كردند كه ايران به تعهدات خودش پايبند است. اما در مقابل، آنچه كه بايد عايد ايران مي شد، فوايد و منافع اقتصادي و منافع مالي كه با رفع تحريم هاي بين المللي و آمريكايي بايد به سرانجام مي رسيد، انجام نشد. آقاي ترامپ روي كار آمد و از زماني كه برجام را به نوعي كنار گذاشت و از آن خارج شد و تحريم هاي يكطرفه و ناعادلانه اي را عليه جمهوري اسلامي ايران وضع كرد، خسارت مالي گسترده اي به صنايع و اقتصاد ايران وارد شده است.

اسپوتنيك: ايراني ها در انتظار كدام گام هاي عملي بايدن هستند؟

جلال زاده: به نظر مي رسد در كوتاه مدت، آقاي بايدن مي بايست به جبران مافات گذشته بپردازد و آنچه كه ايراني ها به لحاظ اقتصادي از برجام از آن باز مانده اند را به ايراني ها برگرداند. در واقع اگرچه به نظر نمي رسد كه آقاي بايدن بلافاصله و در هفته هاي اول ورود به كاخ سفيد به برجام بازگردد، اما اين انتظار هست كه با لغو تحريم ها و با كمتر كردن تحريم ها و با دستورهايي كه صادر مي كند، وضعيت را حداقل به زمان ماقبل ترامپ برگرداند. شايد اين امر بتواند نقطه صفري باشد براي بازگشت ايران به تعهدات برجامي و مذاكرات احتمالي آينده ايران و ايالات متحده.

اسپوتنيك: آيا تفاوتي بين ارودگاه بايدن و ترامپ وجود خواهد داشت و اين فرق تا چه حد در رابطه با ايران محسوس خواهد بود؟

جلال زاده: در اينجا دو نكته وجود دارد. يكي اينكه « Grand strategy» ايالات متحده آمريكا تقريبا يكسان است و روساي جمهور و تغيير آنها، در كاخ سفيد چندان تغيير اساسي در « Grand strategy»ها ايجاد نمي كند. و نهايتا اين تغييرا ت مي تواند در تاكتيك ها و تكنيك ها باشد. نكته دوم اينكه در ادبيات سياسي آمريكا، جمهوري اسلامي ايران، به عنوان دشمن شناخته مي شود، گاهي مثل آنچه در زمان بوش پسر مطرح شد، ايران را «محور شرارت» مي خوانند و گاهي دشمن منافع ايالات متحده در خاورميانه.

پس بنابراين، اينكه ما توقع داشته باشيم كه با عوض شدن رئيس جمهور و حضور بايدن در كاخ سفيد، سياست هاي آمريكا در قبال ايران تغيير بكند، و يا تغييرات اساسي را شاهد باشيم، چندان انتظار درستي نخواهد بود. اما آنچه كه باز بر ما واضح است، اينكه در تكنيك ها و تاكتيك ها، جمهوريخواهان و دمكرات ها با يكديگر متفاوت عمل مي كنند و اين تفاوت در قبال جمهوري اسلامي ايران هم بوده. اما نبايست از خاطر ببريم كه گرچه، دمكرات ها در شعارها و و شعارهاي انتخاباتي و مانيفست حزبي خودشان را طرفدار حقوق بشر، طرفدار ملت ها و طرفدار دمكراسي و گسترش آزادي و عدالت در دنيا مطرح مي كند، اما همواره در دوره اي كه دمكرات ها بر مسند كار بودند، فشارها بر جمهوري اسلامي ايران، اگرچه كمتر نشده، در مواردي مانند سياست رئيس جمهور اوباما كه توانست اجماع عليه جمهوري اسلامي ايران را برقرار بكند، بيشتر هم شده است.

به نظر مي رسد كه آقاي بايدن نه در گام اول، بلكه در گام هاي بعدي خودش، ايران و خط مشي خودش و سياست خارجي خودش در قبال جمهوري اسلامي ايران را تبعي بكند. به نظر مي رسد كه آقاي بايدن اگرچه نه به اندازه آقاي ترامپ عليه ايران احساس خصمانه خواهد داشت، اما نرمش چشمگيري هم در قبال جمهوري اسلامي ايران نخواهد داشت. اينكه ما فكر كنيم با حضور بايدن در كاخ سفيد، آنها به برجام بازخواهند گشت و تحريم ها لغو خواهند شد، شايد انتظار گزافي باشد، ولي اينكه در سياست هاي خصمانه خودشان تعديلي ايجاد بكنند چندان دور از انتظار نخواهد بود.
منبع خبر:
نامه نيوز
   تاریخ: ۱۷:۵۵ - ۱۹/۰۸/۱۳۹۹   بازدید: ۵۴