اداره کل دیپلماسی عمومی و اطلاع رسانی سازمان انرژی اتمی ایران
شنبه ۳ آبان ۱۳۹۹

مديركل آژانس: ماه گذشته درباره مسائل اجرايي پادماني، با ايران به توافق رسيديم / از يكي از دو مكان موردنظر، نمونه برداري كرديم كه متعاقبا بررسي خواهد شد
 
مديركل آژانس: ماه گذشته درباره مسائل اجرايي پادماني، با ايران به توافق رسيديم / از يكي از دو مكان موردنظر، نمونه برداري كرديم كه متعاقبا بررسي خواهد شد

مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي روز دوشنبه در سخنراني افتتاحيه كنفرانس عمومي آژانس بين المللي انرژي اتمي در وين بار ديگر از توافق با ايران در خصوص اجراي توافقنامه هاي پادماني استقبال و ابراز اميدواري كرد كه اين اتفاق به تقويت همكاري و اعتماد آژانس منجر شود.

به گزارش ايرنا، رافائل گروسي در شصت و چهارمين نشست سالانه كنفرانس عمومي آژانس بين المللي انرژي اتمي توضيح داد كه اين نهاد بين المللي به صورت دائم اجراي تعهدات هسته اي ايران را ذيل برجام به شوراي حكام گزارش مي كند.

وي افزود: آژانس به راستي آزمايي درباره عدم انحراف مواد هسته اي اعلام شده توسط ايران طبق معاهده پادماني ادامه مي دهد. همچنين ارزيابي ها درباره عدم وجود مواد هسته اي و فعاليت هاي اعلام نشده ادامه دارد.

مدير كل آژانس همچنين يادآور شد كه ماه گذشته با رئيس جمهوري و ساير مقامات ارشد ايران براي پرداختن به پرسش هاي باقي مانده و به ويژه حل مساله دسترسي به دو مكان در ايران، رايزني كرده است.

وي با بيان اينكه «ما درباره مسائل اجرايي پادماني مورد نظر به توافق رسيديم» افزود: آژانس سپس طبق پروتكل الحاقي به يكي از دو مكان دسترسي و بازرسان از محيط نمونه برداري كردند كه متعاقبا بررسي خواهد شد. وي افزود كه دسترسي به مكان دوم نيز براي اين ماه برنامه ريزي شده است.

گروسي بر همين اساس از توافق حاصل ميان ايران با اژانس استقبال و ابراز اميدواري كرد كه اين مساله به تقويت همكاري هاي دو طرف منجر شود.

آژانس پيش تر ادعاهايي را درباره آنچه فعاليت هاي هسته اي اعلام نشده در مكان هايي در ايران خواند مطرح كرده بود.

با اين حال ايران و آژانس بين المللي انرژي اتمي، ماه گذشته در پايان سفر مديركل آژانس به تهران و انجام مذاكرات با مقامات ايران، توافق كردند تا همكاري هاي خود را بيش از پيش تقويت كنند و اعتماد متقابل را به منظور تسهيل اجراي كامل موافقتنامه جامع پادمان و پروتكل الحاقي به آن، كه از ١6 ژانويه ٢٠١6 به صورت موقت توسط ايران در حال اجراست، ارتقا بخشند.

شصت وچهارمين نشست كنفرانس عمومي آژانس بين المللي انرژي اتمي امروز دوشنبه 31 شهريور 1399 در مركز بين المللي وين با رعايت شيوه نامه هاي بهداشتي گشايش يافت.

در اين نشست كه تا روز جمعه ادامه خواهد داشت نمايندگان، سفرا و مقامات ارشد 171 كشور عضو آژانس به صورت فيزيكي و فضاي مجازي حضور دارند.

بررسي راهكارهاي تقويت فعاليت هاي آژانس در حوزه علوم و ايمني هسته اي و كاربرد موافقت نامه جامع پادماني در خاورميانه از موضوعاتي است كه در دستور كار اين نشست قرار دارد.

شركت كنندگان همچنين قرار است درباره گزارش سال 2019 آژانس در خصوص همكاري هاي فني، بودجه و تراز مالي اين نهاد بين المللي بحث و تبادل نظر كنند.
منبع خبر:
تدبیر و امید
   تاریخ: ۱۵:۵۵ - ۳۱/۰۶/۱۳۹۹   بازدید: ۴