اداره کل دیپلماسی عمومی و اطلاع رسانی سازمان انرژی اتمی ایران
شنبه ۳ آبان ۱۳۹۹

صالحي: برجام در وضعيت شبه بن بست گرفتار شده/ آژانس اطلاعات موجود درباره فعاليت هاي هسته اي عربستان را بي طرفانه بررسي كند
 
به گزارش گروه سياست خارجي خبرگزاري فارس، علي اكبر صالحي، معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان انرژي اتمي كشورمان امروز (دوشنبه) طي سخنراني در شصت و چهارمين كنفرانس عمومي آژانس بين المللي انرژي اتمي به صورت مجازي، مواضع كشورمان را در خصوص موضوعات مختلف تشريح كرد.

آژانس با چالش هاي بسيار جدي روبرو است

وي گفت: جهان در حال تحمل شرايط كاملاً جدي و منحصر به فرد ناشي از بيماري همه گير كرونا مي باشد كه عملاً بسياري از مجامع و سازمان ها از جمله آژانس را ملزم ساخته تا روش كار خود را تغيير دهند. با توجه به اين موضوع، براي اينجانب مايه خرسندي است كه از طريق آنلاين به شصت و چهارمين نشست كنفرانس عمومي آژانس پيوسته ام.

صالحي افزود: در ميان چنين محيط تاريك و دردناك منحصر به فرد كه تقريباً تمامي اعضاي آژانس به طريقي از كرونا رنج كشيده اند، جامعه جهاني نمي تواند شاهد پاره شدن رشته ديگري از چند جانبه گرايي، يعني معماري سازمان ملل باشد. پوشيده نيست كه سازمان هاي بين المللي تحت فشارهاي سياسي از جانب برخي كشورها قرار دارند و آژانس نيز از اين قاعده مستثني نيست. از يك سو، در اين برهه زماني حساس براي چندجانبه گرايي، علت وجودي نظام سازمان ملل متحد تحت سوال جدي قرار گرفته است و از طرف ديگر، آژانس بين المللي انرژي اتمي از زمان تاسيس تاكنون، با چالش هاي بسيار جدي در نوع خود روبرو است.

 رئيس سازمان انرژي اتمي با اشاره به قطعنامه پيشنهادي آمريكا براي تمديد محدوديت هاي تسليحاتي ايران كه تصويب نشد، بيان كرد: خرسندم كه بگويم جامعه جهاني مرحله اول اين مصيبت وخيم را با موفقيت پشت سر گذاشت. اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد در نيويورك به درستي نشان داده اند كه آنها مايل به مصالحه بر سر اين دستاوردها، آن هم به دليل اعمال رويكرد ارعاب از سوي يك كشور عضو خاص نيستند. 13 عضو از 15 عضو شوراي امنيت نه تنها به اتفاق قطعنامه آمريكا درباره تمديد تحريم تسليحاتي عليه ايران را كه در تناقض آشكار با قطعنامه 2231 بود، رد كردند، بلكه همچنين از به رسميت شناختن ايالات متحده به عنوان يك شركت كننده در برجام براي استفاده از مكانيسم هاي ويژه اين توافق براي بازگرداندن تحريم هاي خاتمه يافته شوراي امنيت، خودداري كردند. اين يك سرمايه واقعي است كه بايد كاملاً حفظ شود.

آژانس عزم خود را نشان دهد كه بر سر بي طرفي و حرفه اي گري به خاطر برخي راحت طلبي هاي كوته بينانه مصالحه نمي كند

معاون رئيس جمهور گفت: همچنين، اينجا در وين، آژانس و جمهوري اسلامي ايران حداكثر هوشياري را در رابطه با منافع بلندمدت خود نشان دادند؛ با اين نگاه كه اين منافع فقط از طريق همكاري متقابلي كه از هرگونه نفوذ خارجي به دور باشد، محقق خواهد شد. از اين رو، آژانس بايستي در چارچوب تعهدات پادماني دولت ها ذيل موافقتنامه جامع پادمان و پروتكل الحاقي، عزم خود را نشان دهد كه بر سر بي طرفي، استقلال و حرفه اي گري به خاطر برخي راحت طلبي هاي كوته بينانه مصالحه نمي كند.

در سال 2019، 432 بازرسي و 33 دسترسي تكميلي در ايران انجام شده

 صالحي خاطرنشان كرد: شايان توجه است بدانيد كه ايران به تنهايي 22 درصد از كل بازرسي هاي آژانس را در سطح جهاني دريافت مي كند. در سال 2019، 432 بازرسي و 33 دسترسي تكميلي در ايران انجام شده است. به علاوه، آژانس همچنين قادر بوده است تا فعاليت هاي راستي آزمايي خود در ايران را حتي در طول شرايط سخت ناشي از همه گيري كرونا ادامه دهد. با اين همكاري شفاف و گسترده، ايران و آژانس توافق كردند كه با حسن نيت براي حل سه سوال مربوط به پادمان همكاري كنند؛ با اين تفاهم كه سوال يا درخواست ديگري براي دسترسي، بر اساس تجزيه و تحليل اطلاعات در دسترس آژانس، وجود ندارد.

وي افزود: چنين رويكردهايي كه در نيويورك و وين اتخاذ شده اند، روزنه هاي اميدي در اين فضاي تاريك سياسي براي چندجانبه گرايي بوده و شايسته توجه واقعي هستند.

برجام در وضعيت شبه بن بست گرفتار شده

به گزارش فارس، صالحي بيان كرد: در رابطه با وضعيت كنوني برجام، مايلم بگويم در حالي كه هنوز يك توافق گسترده در بين جامعه جهاني وجود دارد كه برجام بايد به عنوان يك نقطه عطف واقعي در تاريخ چندجانبه گرايي و به عنوان يك دستاورد مهم ديپلماسي حفظ شود، اين توافق به دليل خروج غيرقانوني ايالات متحده از آن، در يك وضعيت شبه بن بست گرفتار شده است. بنابراين، حفظ برجام مسئوليت مشترك كليه اعضاي جامعه بين المللي است. در اين زمينه، مسئوليت اتحاديه اروپا به ويژه سه كشور اروپايي به عنوان اعضاي برجام از اهميت بالايي برخوردار است، از جمله اينكه آنها بايد تعهدات خود را به طور كامل و موثر اجرا كنند. بنابراين، اين توافق فقط زماني حفظ مي شود كه مفاد آن به طور متعادل توسط همه طرفين درگير در آن، اجرا شود. در نتيجه، ايران چاره ديگري جز اتخاذ رويكرد گام به گام در اجراي بندهاي 26 و 36 برجام براي بازگرداندن تعادل از دست رفته توافق، نداشته و ندارد.

رئيس سازمان انرژي اتمي عنوان كرد: جمهوري اسلامي ايران اهميت بالايي براي ايمني هسته اي قائل است. در همين راستا، پيشرفت هايي در ايجاد يك مركز ايمني هسته اي پيشرفته (NSC) حاصل شده است. در حالي كه مسئوليت ايمني و امنيت هسته اي كاملاً برعهده كشورهاي عضو است، ايران به شدت معتقد است كه اين حوزه ها بايد از طريق همكاري بين كشورها تقويت شده و ارتقاء يابند.

خرابكاري در نطنز توسط آژانس و كشورهاي عضو محكوم شود/واكنش ايران به هر تهديدي

 وي گفت: اخيراً تهديدهاي جديدي از سوي طرف هاي بدخواه توسط ابزارهاي سايبري و ساير ابزارهاي فناوري، مشاهده شده است. در اين رابطه، به انفجار اخير در تاسيسات هسته اي شهيد احمدي روشن (نطنز) اشاره مي كنم كه همانطور كه قبلاً هم اعلام شد، در اثر خرابكاري بود. اين اقدامات خرابكارانه بايد توسط آژانس و كشورهاي عضو محكوم شود. ايران اين حق را دارد تا هر اقدام لازمي را براي محافظت از تاسيسات خود انجام داده، و در برابر هرگونه تهديدي، واكنش لازم را به طور مقتضي اتخاذ كند.

 صالحي خاطرنشان كرد: در همين راستا، جمهوري اسلامي  ايران مصرانه حركت خود به سمت كاربرد صلح آميز دانش و فناوري هسته اي در زمينه هاي مختلف از جمله كشاورزي، بهداشت، صنعت، و همچنين تداوم توليد برق هسته اي را ادامه مي دهد. در همين جا، ما تاكيد مي كنيم كه يكي از ماموريت هاي اصلي آژانس "تقويت تبادل علوم و همكاري فني در مورد استفاده صلح آميز از انرژي اتمي" و "تشويق تبادل و آموزش دانشمندان و كارشناسان در حوزه استفاده صلح آميز از انرژي اتمي" در بين دولت هاي عضو مي باشد.

آژانس اطلاعات موجود در مورد فعاليت هاي هسته اي پادشاهي عربستان را نيز بي چون و چرا و بي طرفانه بررسي كند

صالحي عنوان كرد: ماهيت حرفه اي، بي طرفانه و مستقل آژانس تنها در صورتي تضمين مي شود كه آژانس اطلاعات موجود در مورد فعاليت هاي هسته اي پادشاهي عربستان را نيز بي چون و چرا و بي طرفانه بررسي كند. اگر عربستان سعودي به دنبال يك برنامه هسته اي صلح آميز است، بنابراين بايد شفاف عمل كند و به بازرسان آژانس اجازه دهد فعاليت هايش را راستي آزمايي كنند.

 


 

رژيم صهيونيستي برنامه سلاح هاي كشتار جمعي خود را كنار بگذارد

وي اضافه كرد: در اين زمينه، رژيم اسرائيل كه به عضويت NPT در نيامده و به طور مداوم و مصرانه از پايبندي به پادمان هاي آژانس امتناع ورزيده است، نيازمند رويكرد بيطرفانه و حرفه اي آژانس مي باشد. اين رژيم كه منبع اصلي بي ثباتي و ناامني در منطقه و همچنين تهديدي براي صلح و امنيت بين المللي است، بايد برنامه سلاح هاي كشتار جمعي خود را كنار بگذارد و بدون پيش شرط و تاخير بيشتر، به معاهده عدم اشاعه بپيوندد. نيازي به گفتن نيست كه شفاف سازي در خصوص اين فعاليت ها و برنامه هاي هسته اي، مطمئناً اعتبار و حرفه اي بودن آژانس را تقويت مي كند.

رئيس سازمان انرژي اتمي عنوان كرد: جمهوري اسلامي ايران آماده است تا به تلاش ها و همكاري خود با ديگران در جامعه بين المللي ادامه دهد تا چندجانبه گرايي و ديپلماسي را به مركز روابط بين الملل بازگرداند.

صالحي در پايان يادآور شد: براي اين منظور، راهي جز متحد شدن و پايان دادن به رفتارهاي مخرب دولت فعلي ايالات متحده، به خاطر منافع همه ما در جامعه بين المللي، وجود ندارد.

به گزارش فارس، كاظم غريب آبادي سفير و نماينده دائم ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي پيش از اين اعلام كرده بود كه صالحي قرار است در اين نشست به صورت مجازي سخنراني كند.

در نشست اخير شوراي حكام آژانس هم كه هفته گذشته در وين برگزار شد، محسن بهاروند معاون امور حقوقي و بين المللي وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران به نمايندگي از ايران شركت و ضمن ديدار و گفت وگو با رافائل گروسي در اين نشست به ايراد سخنراني پرداخت.

جمهوري اسلامي ايران و آژانس بين المللي انرژي اتمي در سفر اخير رافائل گروسي مديركل آژانس درباره بيانيه اي مشترك به توافق رسيدند كه براساس آن ايران با دسترسي آژانس به دو مكان مورد نظر موافقت كرد كه يكي از اين دسترسي ها انجام شده و ديگري قرار است در اواخر سپتامبر انجام شود. در اين بيانيه آمده است: براساس تجزيه و تحليل اطلاعات در اختيار آژانس، آژانس هيچ سؤال ديگري از ايران، و هيچ درخواستي براي دسترسي به مكان هايي فراتر از آنچه كه توسط ايران تحت موافقتنامه جامع پادمان و پروتكل الحاقي اظهار شده اند، ندارد.

شصت و چهارمين كنفرانس عمومي آژانس از امروز دوشنبه 21 سپتامبر تا 25 سپتامبر (31 شهريور تا چهارم مهر ماه) به صورت مجازي و حضوري برگزار مي شود.

انتهاي پيام/
منبع خبر:
خبرگزاري فارس
   تاریخ: ۱۵:۵۵ - ۳۱/۰۶/۱۳۹۹   بازدید: ۵