اداره کل دیپلماسی عمومی و اطلاع رسانی سازمان انرژی اتمی ایران
پنج شنبه ۳ مهر ۱۳۹۹

اسناد ويكي ليكس / مهر 1382؛ چرا اسپانيا نگران نامه سه كشور اروپايي به خاتمي بود؟ / لابي بولتون عليه تهران
 
«انتخاب» اسناد ويكي ليكس در رابطه با ايران را كه متعلق به سال هاي 1972 تا 2009 است، را به صورت روزانه و به منظور آگاهي مخاطبان نسبت به تحولات و اتفاقات گذشته، منتشرمي كند.
«انتخاب» اسناد ويكي ليكس در رابطه با ايران را كه متعلق به سال هاي 1972 تا 2009 است، را به صورت روزانه و به منظور آگاهي مخاطبان نسبت به تحولات و اتفاقات گذشته، منتشرمي كند.

سرويس تاريخ «انتخاب»: سفارت آمريكا در كويت در تلگرافي محرمانه به تاريخ سه شنبه، 15 مهر 1382 به موضوع برنامه اتمي ايران و رايزني هاي بولتون با اسپانيا پرداخته است.

به گزارش «انتخاب»؛ متن اين سند كه ويكي ليكس آن را منتشر كرده، در زير آمده است:

موضوع سند: گفتگوي بولتون و پالاچيو، وزير امورخارجه درباره ماده 98، آژانس/ايران و رهبري اتحاديه اروپا

طبقه بندي: محرمانه

سه شنبه 12:52 دقيقه هفتم اكتبر 2003 (سه شنبه، 15 مهر 1382)

از: ايتاليا

به: نامشخص

- خلاصه: بولتون روز 3 اكتبر با آنا پلاچيو، وزير امورخارجه اسپانيا در رم ديدار و درباره پيشرفت درباره امضاي توافقنامه هاي ماده 98 و رياست اسپانيا بر شوراي حكام آژانس مذاكره كردند. پالاچيو پذيرفت كه بيان جديد در ماده 98 را بررسي كند زيرا مي تواند نگراني هاي اتحاديه اروپا درباره حوزه پوشش را برطرف كند. او از بولتون خواست تا قبل از نشست آتي شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي به رياست اسپانيا، درباره تلاشها براي توقف برنامه تسليحات هسته اي ايران، به مسئولان گزارش دهد. پالاچيو عميقا نگران برنامه EU3 به رهبري فرانسه، انگلستان و آلمان بود كه مي خواستند نامه ديگري را براي رييس جمهور خاتمي ارسال كنند، نه تنها به اين دليل كه ظاهرا تلاش ناكام ديگري به نظر مي آمد بلكه به دليل آنكه به نظر مي آمد اين سه كشور دارند به نمايندگي از كل اعضاي اتحاديه اروپا اقدام مي كنند. پايان خلاصه. ماده 98

- بولتون توضيح داد كه 67 كشور اكنون توافقنامه هاي ماده 98 را با دولت آمريكا امضا كرده اند كه شامل 30 نفر از امضاكنندگان پيمان رم هم مي شود كه دادگاه جنايي بين المللي را پايه گذاري كرد. كلمبيا اخيرا و با رسيدن به توافق با آمريكا درباره لحن توافقنامه كه نگراني آنها درباره سطح پوشش آن را برطرف مي كرد، به اين توافق پيوسته است. نگرانيهاي كلمبيا شبيه نگراني هاي اعضاي اتحاديه اروپا بوده و به گفته بولتون اين نشان مي دهد شايد لحن مورد استفاده در توافقنامه با كلمبيا بتواند راهي براي خروج از بن بست ميان آمريكا و اتحاديه اروپا فراهم كند. پالاچيو اشاره كرد كه به عنوان حقوقدان، او تا حد زيادي در مسايل مرتبط با دادگاه جنايي بين المللي و توافقنامه هاي ماده 98 درگير بوده است. او مذاكرات سختي با اتحاديه اروپا در سال گذشته داشت تا به موضع كنوني اين اتحاديه رسيدند كه هرچند دقيقا خواست آمريكا نيست اما يك قدم بزرگ رو به جلو است. احتمالش كم است كه اعضاي اتحاديه اروپا لحني فراگير را بپذيرند كه شهروندان آمريكايي موضوع اين پيمان يا كل شهروندان اين كشور را مستثنا كند، اما پذيرفت كه لحن مورد استفاده در قرارداد كلمبيا را مطالعه كرده و هر كاري مي تواند در داخل اتحاديه اروپا انجام دهد. شوراي حكام آژانس، ايران و اتحاديه اروپا

- بولتون با اشاره به رياست اسپانيا بر شوراي حكام آژانس، پيشنهاد كرد تا درباره تلاشها براي توقف برنامه تسليحات هسته اي غيرقانوني ايران به وزير و ديگر مسئولان اسپانيايي گزارش دهد. پالاچيو پذيرفت كه برگزاري چنين جلسه گزارشي مي تواند مفيد باشد و تاكيد كرد كه براي اسپانيا مهم است در صورتي كه شوراي حكام آژانس با ارجاع پرونده نقض همكاري (Noncompliance) ايران، به شوراي امنيت سازمان ملل توافق كند، از قبل محتواي هرگونه پيشنويس قطعنامه احتمالي كه براي امضا ارايه مي شود را بداند. به گفته او اشتراك اطلاعات براي آماده سازي شرايط بسيار مهم است.
- پالاچيو نگران برنامه EU3 توسط فرانسه، انگلستان و آلمان براي ارسال نامه اي ديگر به رييس جمهور خاتمي و ترغيب او به همكاري با آژانس بود. او گفت چيزي به اسم EU3 وجود ندارد، پس آنها در امضاي اين نامه نماينده چه كساني هستند؟ استرا، دو ولپين و فيشر بايد نامه را با همه اعضاي اتحاديه در ميان بگذارند قبل از آنكه بتوان آن را به عنوان برنامه اتحاديه ارسال كرد، در حاليكه هنوز كسي درباره نامه با او حرف نزده است. بايد مشخص شود آنها با چه عنواني اين نامه را ارسال مي كنند در غير اين صورت ممكن است موارد بيشتري را شاهد باشيم كه تعداد كمي از اعضاي اتحاديه برنامه هايي را به نام اين اتحاديه آغاز خواهند كرد بدون آنكه محتواي آن را با تمام اعضاي اتحاديه در ميان بگذارند. همين جزييات است كه مشخص مي كند در آينده مهر اتحاديه اروپا را بر چه چيزي مي توان زد. به گفته او سه ماه آينده براي شكل گيري مفهوم اروپا و سياست خارجي اتحاديه اروپا بسيار مهم خواهد بود. اسپانيا و لهستان در بسياري از مسايل اتحاد راهبردي دارند و به شدت با شكل گيري يك «شوراي سه نفره» كه داعيه اقدام به نيابت از طرف همه اتحاديه اروپا بدون رضايت اعضاي آن را دارد، خواهند ايستاد.
- پالاچيو درباره موضع دولت آمريكا درباره ارسال نامه دوم به ايران پرسيد. بولتون گفت او به مديران سياسي بريتانيا و فرانسه توصيه كرده است نامه ديگري نفرستند زيرا اين برداشت را ايجاد مي كند كه آمريكا و اتحاديه اروپا درباره مسئله نقض توسط ايران اختلاف دارند و اين به ايران در پنهان كردن نياتش كمك مي كند. پالاچيو پذيرفت و اشاره كرد كه ايران دارد زمان مي خرد تا ببيند شرايط در عراق چطور پيش مي رود. او گفت كه تلاش مي كند تا اين مسئله را بصورت غيررسمي با همكارانش در جريان كنفرانس بين دولتي در روز 4 اكتبر مطرح كند.
- بولتون اين پيام را تاييد كرده است. سمبلر
منبع خبر:
انتخاب
   تاریخ: ۲۰:۴۴ - ۲۲/۰۵/۱۳۹۹   بازدید: ۱۹