اداره کل دیپلماسی عمومی و اطلاع رسانی سازمان انرژی اتمی ایران
پنج شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۹

تهديد ثبات و امنيت جهاني با ادبيات سازي براي ضربه به مراكز هسته اي
 
اسلام تايمز: به صورت طبيعي اگر جامعه جهاني به مسئوليت خود براي برخورد سريع و قاطع در قبال فضاسازي ها و هنجارشكني هاي خطرناك ذكر شده عمل ننمايد و رويكردهاي سياسي بر الزامات حقوقي و امنيتي تفوق پيدا كند نمي توان انتظار داشت كه اين اقدامات در دايره سبك مغزي هاي رژيم صهيونيستي و ترامپ باقي بماند و ...
تهديد ثبات و امنيت جهاني با ادبيات سازي براي ضربه به مراكز هسته اي

اسلام تايمز: به صورت طبيعي اگر جامعه جهاني به مسئوليت خود براي برخورد سريع و قاطع در قبال فضاسازي ها و هنجارشكني هاي خطرناك ذكر شده عمل ننمايد و رويكردهاي سياسي بر الزامات حقوقي و امنيتي تفوق پيدا كند نمي توان انتظار داشت كه اين اقدامات در دايره سبك مغزي هاي رژيم صهيونيستي و ترامپ باقي بماند و تبديل به رويه اي نگران كننده در سطح جهان تبديل نشود.

به گزارش اسلام تايمز، حادثه بامداد پنج شنبه 12 تيرماه در مجتمع هسته اي شهيد احمدي روشن (نطنز) كه موجب وارد شدن خسارت محدود به سوله در حال تكميل در بخش باز سايت شد، فارغ از دلايل وقوع آن، بار ديگر توجه شديد جامعه بين الملل را به موضوع وظيفه جهاني براي صيانت از امنيت تاسيسات هسته اي جلب كرد.
بر اساس اعلام مقامات مسئول كشورمان و تاييد آژانس بين المللي انرژي اتمي، حادثه روز پنج شنبه هيچگونه انتشار مواد هسته اي را به دنبال نداشته ليكن بروز هرگونه رخداد غيرمترقبه در تاسيسات هسته اي در سراسر جهان بلافاصله موجب شكل گيري نگراني جدي در جامعه بين المللي نسبت به احتمال انتشار مواد راديو اكتيو مي شود.

پس از وقوع حادثه در سايت هسته اي نطنز، شبكه رسانه هاي غربي، عبري، عربي تلاش كردند كه اين رخداد را به توانمندي هاي سايبري و عملياتي رژيم صهيونيستي مرتبط سازند و آن را نمادي از تحقق وعده هاي داده شده مسئولين اين رژيم در زمينه بهره گيري از همه گزينه ها براي متوقف نمودن برنامه هسته اي ايران معرفي كنند.

اگرچه مسئولين و مراجع رسمي رژيم صهيونيستي از ابتداي اين حادثه با اتخاذ سياست سكوت سعي كردند كه موضع فعالي در خصوص اين حادثه نگيرند، اما به صورت طبيعي فضاسازي رسانه هايي كه بخش زيادي از آنها نيز به صورت مستقيم و غير مستقيم با اين رژيم مرتبط هستند، تبعاتي را متوجه رژيم اسرائيل خواهد كرد.

حساسيت و اهميت اين موضوع زماني هويدا مي شود كه مسئله هسته اي بودن رژيم صهيونيستي و آسيب پذيري هاي اثبات شده اسرائيل در برابر واكنش هاي متقابل مورد توجه و دقت قرار بگيرد.

به صورت طبيعي در صورتي كه عرصه هاي تقابل از خطوط قرمز عبور كرده و وارد حوزه هايي شود كه به صورت بالقوه امكان به خطر انداختن امنيت و سلامت منطقه اي و جهاني را دارد، آن وقت نمي شود مدل هاي تخيلي چون «سريال تهران» را به خورد جامعه جهاني داد.

شايد به كارگيري ابزارهاي رسانه اي براي قدرتمند نشان دادن رژيمي كه با مشكلات سياسي، امنيتي و اجتماعي شكننده در داخل و بحران مشروعيت و مقبوليت در جامعه جهاني روبروست بتواند منافع كوتاه مدتي را براي عبور سردمداران آن به دنبال داشته باشد اما عبور از هنجارهاي پذيرفته شده جهاني و مفهوم سازي و توليد ادبيات در موضوع ضربه زدن به مراكز هسته اي قطعا مي تواند تبعات جبران ناپذيري را براي صلح و امنيت بين المللي به دنبال داشته باشد.

متاسفانه شكل گيري تصوري باطل و منفعت گرايانه در برخي تصميم گيران افراط گرا در آمريكا و رژيم صهيونيستي در خصوص پيگيري سياست فشار حداكثري با استفاده از ابزارهاي سياسي ـ رسانه اي عليه ايران و سوء استفاده از ظرفيت برخي سازمان هاي بين المللي در اين مسير، موجب شده كه تبعات غيرقابل پيش بيني اين اقدامات براي صلح و امنيت بين المللي و احتمال ايجاد شكاف در هنجارهاي پذيرفته شده در مورد مراقبت و حفاظت جهاني از تاسيسات هسته اي مورد خدشه قرار بگيرد.

به صورت طبيعي اگر جامعه جهاني به مسئوليت خود براي برخورد سريع و قاطع در قبال فضاسازي ها و هنجارشكني هاي خطرناك ذكر شده عمل ننمايد و رويكردهاي سياسي بر الزامات حقوقي و امنيتي تفوق پيدا كند نمي توان انتظار داشت كه اين اقدامات در دايره سبك مغزي هاي رژيم صهيونيستي و ترامپ باقي بماند و تبديل به رويه اي نگران كننده در سطح جهان تبديل نشود.

مرجع : نورنيوز
منبع خبر:
اسلام تايمز
   تاریخ: ۱۱:۲۰ - ۱۶/۰۴/۱۳۹۹   بازدید: ۲۰