اداره کل دیپلماسی عمومی و اطلاع رسانی سازمان انرژی اتمی ایران
پنج شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹

ايران مطمئن ترين منبع انرژي كرواسي و انتقال آن به اروپا
 
پرويز اسماعيلي سفير جمهوري اسلامي ايران در كرواسي در گفت وگويي با روزنامه "وچرني ليست" كرواسي گفت : ماموريت من جهش در روابط صميمي دو ملت، و اجراي توافقات تهران - زاگرب است وي با ابراز خوشحالي از اين نظريه كه كرواتها و ايراني ها ريشه مشترك دارند، اظمنيان داد ايران مي تواند مطمئن ترين منبع انرژي ...
ايران مطمئن ترين منبع انرژي كرواسي و انتقال آن به اروپا پرويز اسماعيلي سفير جمهوري اسلامي ايران در كرواسي در گفت وگويي با روزنامه "وچرني ليست" كرواسي گفت : ماموريت من جهش در روابط صميمي دو ملت، و اجراي توافقات تهران - زاگرب است وي با ابراز خوشحالي از اين نظريه كه كرواتها و ايراني ها ريشه مشترك دارند، اظمنيان داد ايران مي تواند مطمئن ترين منبع انرژي كرواسي و انتقال آن به اروپا باشد

وي درباره تحريم هاي امريكا عليه ايران به اين روزنامه گفت : تحريم ها از علل اصلي آسيب ديدن ملت ايران از كرونا بوده؛ ادعاي كمك دولت آمريكا، حكايت «اشك تمساح» است . دكترين آقاي ترامپ نقض اصول و مقررات جهاني است، نه اجراي آنها؛ اين يعني تنش در همه مناسبات بين المللي

سفير ايران در كرواسي تصريح كرد : تهديدي براي كشورهاي منطقه نيستيم و از سوي آنها هم تهديدي احساس نمي كنيم؛ اما اگر آمريكا به ايران حمله كند، بر اساس منطق جنگ محكم پاسخ خواهيم داد

متن اين گفت وگو را باهم مي خوانيم :
ايران اين روزها با توجه به كمبود دارو و تجهيزات پزشكي، چگونه مقابله با ويروس كرونا را انجام مي دهد؟
از مصاحبه با روزنامه معتبر «وچرني ليست» خوشحالم و بخاطر اين فرصت تشكر مي كنم. سازمان بهداشت جهاني (WHO) قبل و بعد از شيوع ويروس كرونا اعلام داشته كه استاندارد زيرساختهاي درماني ايران و توانايي پزشكان ايراني بسيار بالاست. مشكل اصلي ما نرسيدن به موقع و كافي دارو به بيماران، و تجهيزات پزشكي به كادر درماني است.همه مسوولين و مردم ايران بسيج شده اند. تمام امكانات داخلي را براي حفاظت از شهروندان خود و غلبه بر ويروس كرونا به كار گرفته ايم؛ اما اين نافي مسووليت دولت آمريكا در گسترش بيماري در ايران و مرگ مبتلايان بدليل عدم دسترسي به دارو نيست.
ايران دومين كشور پس از چين بود كه ويروس كرونا در آن همه گير شد، دلايل اين امر چيست؟
ويروس كرونا از چين، ايران و هيچ كشوري براي ورود ويزا نگرفت. همه جهان را غافلگير كرد. داده هاي علمي نشان مي دهد كه خيلي از كشورها، حتي در اروپا، زودتر از ايران دچار ويروس كرونا شده اند.
پاندمي كرونا يك تهديد جهاني است اما برخي از آن به عنوان يك ابزار سياسي استفاده مي كنند. همانها كه ماه گذشته ايران را از طريق رسانه هايشان بابت گسترش ويروس كرونا سرزنش مي كردند، امروز بالاترين آمار مبتلايان را در جهان دارند. و ما البته از اين موضوع و بيماري همه ملتها بسيار متاسفيم.

آقاي جوزف بورول نماينده عالي اتحاديه اروپا در امور بين الملل و سياست هاي امنيتي گفت: اتحاديه اروپا به درخواست كمك بين المللي به ايران پاسخ مي دهد. ايران يكي از كشورهايي است كه با شديدترين شكل ويروس كرونا مواجه شده است. وي خاطرنشان كرد: چنين كمكي موجب نقض تحريم هاي اعمال شده توسط آمريكا عليه تهران نمي شود. آيا اين كمك شروع شده است؟
دسترسي به دارو و امكانات بشر دوستانه «حق» بنيادين همه ملت ها بويژه هنگام بلاياي طبيعي و فراگير است. كشورهاي توسعه يافته و برخوردار هم، مطابق وظيفه انساني بايد به كشورهايي كه بيشتر درگير ويروس هستند، كمك كنند. اين دقيقا به نفع خودشان هست. چون گسترش پاندمي به هر ميزان، تهديد بيشتر براي همگان است.
بر همين مبنا در مصوبات اخير سران اتحاديه اروپايي هم كمك به ساير كشورها از جمله ايران تاكيد شد. ما هم استقبال مي كنيم و در مبارزه با كوويد 19 خود را كنار اروپا مي دانيم. اما اروپا مي گويد كه به برجام متعهد است و تحريم هاي يكجانبه آمريكا را هم قبول ندارد؛ پس چرا آنها را اجرا مي كند؟ انتظار اين بود كه اروپا حداقل بخاطر موازين انساني، اجراي تحريم ها را كنار بگذارد.
گويا اتحاديه اروپا 20 ميليون يورو از طريق سازمان صليب سرخ بين المللي براي كمك به ايران اختصاص داده ولي تا كنون كمكي به ايران نرسيده است. البته تعدادي از دولتها و مردم كشورهاي اروپايي كمكهايي ارسال كرده اند كه تشكر مي كنيم.

ايران خواستار آزاد سازي پولهاي توقيفي خود شده است. آيا با اين درخواست موافقت شده و اگر چنين است، چه ميزاني از پولها آزاد مي شود؟
پول هاي مورد اشاره متعلق به ملت ايران است. سخنگوي وزارت خارجه آمريكا صراحتا گفت كه پولها آزاد نخواهد شد. تا كنون با درخواست ايران موافقت نشده و هيچ رقمي از دارايي هاي بلوكه شده ايران آزاد نشده است.
وقتي آمريكا با آزادي پولهاي ما موافقت نكرد، از صندوق بين المللي پول مبلغ 5 ميليارد دلار درخواست وام كرديم. مقامات سازمان ملل واتحاديه اروپا هم از اين درخواست حمايت كردند. ما هم اطلاعات لازم را به اين صندوق داده ايم اما هنوز منتظريم. شايد آمريكا آنجا هم عليه ما اعمال نفوذ كند.

چرا دولت ايران كمك هاي آمريكا براي مبارزه با ويروس كرونا را رد كرد و از آمريكا خواست به جاي آن، تحريم ها را لغو كند؟
اگر آمريكا صداقت دارد اموال خودمان را آزاد كند. صحبت مقامات آمريكايي از كمك به مردم ايران، فقط يك نمايش است تا افكار عمومي دنيا را از ظلم بزرگي كه به ملت ايران مي كنند منحرف سازند. اگر واقعا مي خواهند كمك كنند، تحريم ها را بردارند.
همين روزها پمپئو وزير امور خارجه و برايان هوك مسوول ايران در وزارت خارجه آمريكا گفته اند كه فشار حداكثري عليه ايران ادامه خواهد يافت. تحريم هاي جديدتري هم اعمال شده است. پس ادعاي كمك آنها به مردم ايران، مانند اين است كه يك تمساح براي قرباني خود اشك بريزد!
ما به فارسي چنين ژستي را «اشك تمساح» مي ناميم.
تا چه اندازه تحريم هاي آمريكا در گسترش سريع ويروس كرونا در ميان مردم ايران نقش داشته است؟
بايد به ايران برويد و از پزشكان و پرستاران بپرسيد. اما سران 8 كشور جهان از جمله چين و روسيه به دبير كل سازمان ملل نامه نوشتند و خواستار لغو تحريمها شدند. خانم ميشل باچله كميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل، آقاي تدروس آدهانوم رئيس سازمان بهداشت جهاني، تعدادي از سناتورهاي آمريكايي، معاون پارلمان آلمان و بسياري از شخصيتهاي بين المللي خواستار لغو يا كاهش تحريم ها شدند.
اينها نشان مي دهد كه تحريم هاي آمريكا از علل اصلي گسترش سريع ويروس كرونا و تلفات انساني آن در ايران بوده است.

بسياري از مقامات ايراني مي گويند ويروس كرونا بخشي از جنگ بيولوژيكي آمريكا ست؟ آيا شواهدي وجود دارد مبني بر اينكه آمريكا اين ويروس را وارد ايران كرده است؟
كشورها و مقامات متعددي در دنيا اين اتهام را مطرح كرده اند. حقيقت روزي روشن خواهد شد. آنچه امروز مهم است، اينكه آمريكا در شرايط سختي كه مردم ما داشتند، دشمني را بر انسانيت ترجيح داد. آقاي ترامپ و پمپئو خصومت ها و تحريم ها را افزايش دادند. و به طور مثال مارك دوبوويتز (Mark Dubowitz) رئيس موسسه دفاع از دمكراسي آمريكا (FDD) در اظهار نظري بيشرمانه در مورد اين ويروس مرگبار نوشت ""بسيار خوشحاليم كه اگر تحريم ها نتوانست صادرات غير نفتي ايران را متوقف كند؛ كرونا اين كار را انجام داد""!

بسياري از رسانه هاي غربي به پخش تصاوير ماهواره اي اقدام كرده اند كه ايران براي قربانيان ويروس كرونا قبر دسته جمعي ساخته است. آيا اين درست است كه ايران تعداد واقعي بيماران و فوت شدگان را مخفي مي كند؟
مباحث علمي با پروپاگانداي سياسي فرق دارد. دفن قربانيان بيماريهاي فراگير شرايط و الزامات خاص خودش را دارد. به طور مثال پاشيدن آهك در محل دفن اجساد كه يك اقدام علمي براي عدم انتقال آلودگي است. ايران هم بر اساس استانداردهاي پزشكي عمل مي كند.
وزارت بهداشت ما هر روز آمار مبتلايان به كوويد 19 را منتشر مي كند كه در مراجع بين المللي ثبت مي شود و سازمان بهداشت جهاني WHO هم تاكيد كرده كه به آمار ايران اطمينان دارد.

وضعيت بين ايران و آمريكا پس از ترور سردار شهيد قاسم سليماني، هر روز با افزايش تنش مواجه است. بدون در نظر گرفتن پاندمي ويروس كرونا، آيا شما از وقوع جنگ احتمالي بين دو كشور هراس داريد؟ آيا ايران مي تواند از لحاظ نظامي با آمريكا رويارويي كند؟
ايران و 1+5 بر اساس حسن نيت به توافق برجام رسيده بودند. ايران متعهد بود. اوضاع آرام بود و همكاريها پيش مي رفت. از همان زمان كه آقاي ترامپ وارد رقابتهاي انتخاباتي 2016 شد، دور تازه اي از تنش با ايران را آغاز كرد كه با ترور شهيد سليماني به اوج رسيد.
ما هرگز از تنش يا جنگ استقبال نمي كنيم. هرگز به همسايه خود حمله نكرده ايم. اما ثابت كرديم كه در دفاع از خود شجاع ترين مردم جهان را داريم.
به نظر من دولت فعلي آمريكا در ذات خود خشن و جنگ سالار است، اما در برابر ضعيفان. اگر ما ضعف نظامي داشتيم، در حمله نظامي درنگ نمي كرد.

با توجه به اينكه بيشتر محافظه كاران از ابتدا مخالف امضاي برجام با جامعه جهاني بودند، پيروزي محافظه كاران در انتخابات اخير پارلماني ايران چقدر مي تواند اين تنش ها را افزايش دهد؟
ذات سياست خارجي ايران، تنش زدايي و همكاري است. برجام نتيجه همين استراتژي بود. سياست خارجي ايران، مانند برجام، يك تصميم ملي است. برجام در مجلسي تصويب شد كه اصولگرايان اكثريت آن را تشكيل مي دادند. لذا رقابتهاي سياسي داخلي، نقشي در تنظيم اصول سياست خارجي ايران ندارد.

در صورت وقوع جنگ در منطقه چه اتفاقي خواهد افتاد؟ آيا ايران به اهداف نظامي آمريكا در كشورهاي حوزه خليج فارس حمله خواهد كرد؟
اميدواريم چنين نشود. چون به ضرر همه ملتهاي منطقه و جهان است. اين فقط به سود كارخانه هاي تسليحاتي آمريكاست. همانها كه بجاي سرمايه گذاري براي توسعه، با تحقير ملتهاي منطقه ما، ثروت آنها را مي دوشند. صدها ميليارد دلار اسلحه به منطقه مي فروشندو حتي استفاده از اين سلاح ها را هم به آنها نمي آموزند.
ما تهديدي براي كشورهاي منطقه نيستيم و از سوي آنها هم تهديدي احساس نمي كنيم. اما اگر آمريكا به ايران حمله كند، ما هم بر اساس منطق جنگ و حق مشروع خودمان پاسخ محكم خواهيم داد.

چرا شما فكر مي كنيد دونالد ترامپ رئيس جمهور آمريكا در حال حاضر تنش ها را افزايش مي دهد؟
براي دنيا ثابت شده كه رئيس جمهور فعلي آمريكا رفتار متعادل و قابل اعتمادي ندارد. دكترين آقاي ترامپ نقض قوانين بين المللي و حتي داخلي ايالات متحده است؛ نه اجراي آنها. اين يعني تنش در همه مناسبات بين المللي.
در حاليكه برجام نتيجه حداقل 12 سال مذاكره سنگين بوده، اول از آن خارج شد و بعد گفت فقط با يك ملاقات همه تحريم ها را بر مي دارد! و زماني كه ترامپ رئيس جلسه شوراي امنيت سازمان ملل بود، كشورها را بخاطر رعايت قطعنامه 2231 اين شورا تحريم كرد.
ترامپ روحيه تهاجمي، تحكمي و تحقير كننده نسبت به بقيه ملتها، دولتهاي همپيمان آمريكا در اروپا و حتي هم حزبي هاي خود در حزب جمهوري خواه دارد. خروج يكجانبه از ساير پيمانهاي بين المللي مثل پيمان پاريس، يا نهاد يونسكو و پيمان نفتا و ... تفاوتي با خروج از برجام ندارد. او در حاليكه در كانادا توافقي را با گروه 7 امضا كرد، در پرواز برگشت از كبك آن را پس گرفت. اين يعني بي ثباتي و تنش دائم و فراگير.
تهديد به تحريم اروپا در صورت اتصال به خط لوله گاز نورد استريم 2، جنگ تعرفه ها با چين، اختلافات با ژاپن و اخلال در تجارت بين الملل گوشه اي از اقدامات تنش زاي ترامپ است. و من فكر مي كنم بيشترين خسارت در اين زمينه را اروپا متحمل مي شود.

آيا شما باور مي كرديد كه آمريكا يك زماني بتواند سردار قاسم سليماني را ترور كند؟
كاري را كه داعش آرزو داشت انجام دهد و نتوانست؛ آقاي ترامپ به عهده گرفت و انجام داد. ترور فردي كه با هواپيماي مسافربري و دعوت رسمي وارد كشوري مي شود، شجاعت نيست؛ يك اقدام جنايتكارانه و بزدلانه است.

به نظر شما پاسخ به ترور سردار سليماني كافي بود، آيا مي توان انتظار داشت كه ايران براي انتقام ترور سردار سليماني بيشتر از اين تلافي كند؟
ما منطقه خود را زمين رقابت يا منازعه با آمريكا نمي دانيم. ما هميشه حافظ اصلي ثبات در ميان همسايگان، منطقه و امنيت آبراهها بوده ايم. اتفاقا آمريكا كسي را ترور كرد كه قهرمان آزادي ملتهاي منطقه از شر داعش و تروريستها بود. لذا هيچ اتفاقي جواب خون شهيد سليماني را نمي دهد.
پاسخي كه ايران در حمله موشكي به پايگاه عين الاسد آمريكا داد، هم توانمندي بالاي نظامي ايران را نشان داد و هم تكنولوژي دفاع نظامي آمريكا را به چالش كشيد. تمام موشك ها ايراني بودند و به هدف خوردند.

چقدر صحت دارد كه وزير خارجه فرانسه گفته است ""اگر ايران از برجام خارج شود، مي تواند طي دو سال به بمب اتمي دست بيابد؟""
مرجع اصلي اعلام نظر در اين زمينه آژانس بين المللي انرژي اتمي (IAEA) است. تمام گزارشات آژانس تا كنون مويد صلح آميز بودن برنامه هسته اي و اجراي تعهدات ايران در برجام بوده است. 80 درصد بازرسي هاي آژانس از كشورهاي عضو در ايران انجام مي شود. لذا پاسخ اين سوال را خود آقاي لودريان بايد بدهد.
ساخت سلاح هسته اي؛ هم مطابق فتواي رهبر انقلاب اسلامي حرام است و هم در دكترين نظامي ايران نيست. برجام، تضمين اطمينان جهاني به همين مساله بود.

اروپا كاملاً طرفدار توافق هسته اي با ايران است اما ظاهرا هيچ اقدامي هم براي مقابله با سياستهاي تهاجمي و خصمانه آمريكا در قبال ايران از خود نشان نمي دهد. ارزيابي شما چيست؟
ما محدوديت هاي اروپا در برابر يكجانبه گرايي آمريكا را درك مي كنيم. اروپا هم نقش مهم و سازنده اي در انعقاد برجام داشت و هم به عنوان طرف توافق به ما دو وظيفه داشت.
يكي اينكه اروپا بايد بسيار فعالانه تر مانع خروج آمريكا از برجام مي شد. و ديگري اينكه به تعهدات خودش هم عمل مي كرد. اروپا براي جبران خروج آمريكا و اجراي تعهداتش از ما چند هفته فرصت خواست. ما يكسال صبر كرديم. من خودم در نيويورك و مذاكرات 1+4 جزو هيات ايراني بودم. اروپا 11 تعهد را به ايران اعلام كرد و تا اين لحظه حتي به يك كدام آنها عمل نكرده است.
اروپا بايد قادر باشد از سياست خارجي و امنيتي مشترك، و همچنين يكپارچگي خود حفاظت كند. ايران هميشه خواهان اروپاي مقتدر بوده است.

ايران تا حدودي از برجام خارج شده است. آيا ايران به غني سازي اورانيوم ادامه خواهد داد؟
ايران از برجام خارج نشده، بلكه بر اساس ماده 36 آن بخشي از تعهدات خود را كاهش داده تا ساير طرفها به تعهدات خود عمل كنند و برجام مستحكم شود. اگر آنها به تعهدات عمل كنند، ايران هم به شرايط قبل باز مي گردد. غني سازي در ايران هم با نظارت آژانس بين المللي انرژي اتمي در حال انجام است.

شما اولين سفيري هستيد كه استوارنامه خود را به آقاي زوران ميلانويچ رئيس جمهور منتخب كرواسي تحويل داديد. جلسه شما با ايشان چگونه بود و درباره چه موضوعي صحبت كرديد؟
مسوول تشريفات رياست جمهوري كرواسي شرايط دشوار كرونا و محدوديت ملاقاتهاي ديپلماتيك را براي من توضيح داد. ما نيز مي دانيم كه اين شرايط براي حفظ سلامت عمومي است. من در چنين شرايطي با عاليجناب ميلانويچ ديدار و ضمن تقديم استوارنامه با ايشان گفتگو كردم. از آقاي رئيس جمهور كه مرا به عنوان اولين سفير پذيرفتند، و از كابينه ايشان بسيار متشكرم.
ملاقات ما خيلي صميمي بود. ما از مسايل روز مثل لزوم همكاري جهاني براي ريشه كني پاندمي كرونا، از ريشه هاي مشترك فرهنگي دو ملت، از روابط بسيار خوب سياسي ميان دو دولت و از ظرفيت هاي گسترده همكاري در ابعاد دو جانبه، منطقه اي و بين المللي سخن گفتيم.
ايشان هم از توسعه روابط استقبال و تاكيد كرد كه حفظ برجام سياست قطعي اتحاديه اروپا و مورد حمايت كرواسي است.

وظيفه و اولويت شما به عنوان سفير جديد در كرواسي چيست؟
من به رئيس جمهور ميلانويچ گفتم كه ماموريت من توسعه روابط دو كشور، به نفع ملتهاي ايران و كرواسي، و در همه ابعاد و زمينه ها است. من در انجام اين ماموريت بسيار جدي و پركار خواهم بود و اميدوارم مورد حمايت آقاي رئيس جمهور و دولت كرواسي باشم.

كرواسي در جريان سيل ابتداي سال به مردم ايران كمك كرد. چگونه آنرا تحليل مي كنيد؟
ماهيت انساني اين كمك ها بسيار ارزشمند است. ما از كرواسي و بخصوص موسسه كمكهاي كرواسي كه وظيفه هماهنگي را بخوبي انجام داد، تشكر مي كنيم. روابط دوستانه دو ملت ايجاب مي كند كه در شرايط سخت كنار هم باشند. همانطور كه ايران نيز در مواقع خطير و از جمله سيل سالهاي گذشته در كنار مردم كرواسي بوده و هميشه نيز خواهد بود.

كرواسي رياست شوراي اتحاديه اروپا را بر عهده دارد. آيا كرواسي براي شروع مجدد مذاكرات اتحاديه اروپا و ايران در مورد برجام تلاش مي كند؟
مقامات كرواسي در چارچوب سياست خارجي مشترك اتحاديه اروپا عمل مي كنند. هم اتحاديه اروپا و هم ايران متن برجام را قبول دارند و بر اهميت آن تاكيد مي كنند. پس مذاكره مجددي لازم نيست، برجام نيازمند عمل همه طرفها به تعهدات شان است. موضوعي كه رئيس جمهور ميلانويچ هم به آن تاكيد كرد.

آيا كرواسي تحريم هاي تحميل شده توسط دونالد ترامپ عليه ايران را اجرا مي كند؟
ما علاقمندي فراواني براي توسعه همكاري ها داريم و نيز محدوديتهاي كرواسي را درك مي كنيم. بعد از برجام و اوريل 2016 خانم كيتارويچ رئيس جمهور در صدر هياتي 75 نفره سياسي - اقتصادي به تهران آمد. مديران اتاق بازرگاني كرواسي و دهها شركت بزرگ كرواسي همراه او بودند. خانم كيتارويچ در جمع بازرگانان دو كشور سخنراني كرد. در زمان كوتاهي حجم روابط اقتصادي دو كشور به بيش از 100 ميليون يورو رسيد. ظرفيت زيادي هم براي افزايش اين تجارت وجود داشت.
اما در حاليكه هيچ مشكل سياسي بين دو كشور وجود نداشت؛ بدليل تحريم هاي غير قانوني و مقررات فرامرزي يك دولت ديگر، ملت ايران و كرواسي از اين نفع مشترك محروم شدند.
سوال واقعي اين است كه چرا؟!

همكاري اقتصادي و سياسي با كرواسي را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
بسترهاي مشترك فرهنگي بين دو ملت، سابقه روابط خوب سياسي، و ظرفيتهاي عظيمي براي همكاري به نفع دو كشور وجود دارد. ايران مي تواند مطمئن ترين منبع انرژي كرواسي باشد و بدليل موقعيت خوب منطقه اي كرواسي؛ انرژي خود را از طريق كرواسي به اروپاي مركزي و غربي ترانزيت كند.
ايران هم خود علاوه بر بازاري 80 ميليون نفري، در قلب آسياي مركزي و بازاري 500 ميليون نفري است. ايران و كراوسي مي توانند پايه هاي دو پل، براي ارتباط شرق و غرب باشند.

آيا شركت هاي كرواسي به ايران مي روند؟
همانطور كه گفتم بعد از سفر خانم كيتارويچ به تهران روساي بخش خصوصي و شركتهاي دو كشور رفت و آمدهاي بسيار زيادي داشتند. اين ارتباطات سود دو طرف را به همراه داشت. اما بخاطر تحريم هاي آمريكا قطع شد. مثل الان كه كرونا ارتباطات در كل جهان را مختل كرده است.
من قبل از سفر به زاگرب نشستي با مديران اتاق بازرگاني ايران داشتم. قاطعانه مي گويم كه ايران هميشه از بازرگانان كرواسي به گرمي استقبال مي كند.

براي شما زندگي در زاگرب چگونه است؟
به حدود 80 كشور دنيا سفر داشته ام، اما كرواسي انتخاب خودم بود. اين كشور و مردم كرواسي را دوست دارم. اگر چه طي 50 روزي كه در زاگرب هستم بدليل ويروس كرونا كمتر توانسته ام در جامعه حضور يابم، ولي خود را در خانه احساس مي كنم. مردم زاگرب دوست داشتني، آرام و فرهنگ دوست هستند. مثل ايرانيان.

شما سالهاي زيادي روزنامه نگار بوديد، كارنامه حرفه اي شما به عنوان روزنامه نگار در ميان مردم ايران چگونه بود؟ اين نظريه چقدر صحت دارد كه كروات ها اصالتاً اهل ايران هستند. آيا در مورد آن تحقيق كرده ايد؟
حدود 25 سال روزنامه نگار بوده ام و البته مسووليت هاي سياسي هم داشته ام. موسس يا مدير خبرگزاري و برخي روزنامه هاي مهم ايران بوده ام. اماافتخار مي كنم كه هميشه يك روزنامه نگار بوده ام. معتقدم عملكرد يك روزنامه نگار را هم مردمش بايد قضاوت كنند، نه خودش.
براي اين نظريه كه كرواتها ريشه ايراني دارند، تحقيقات و مستندات تاريخي و حتي ژنتيك زيادي تا بحال منتشر شده و بسياري از مسوولين كرواسي، از جمله آقاي گردان گرليچ رادمان وزير خارجه كرواسي طرفدار اين نظريه است و حتي در كتابي به اشتراكات فرهنگي دو كشور پرداخته است.
آقاي دراگو اشتامبوك سفير بسيار فعال و دانشمند كرواسي در تهران را قبل از سفر ديدم. ايشان كه مجموعه شعر خود را به زبان فارسي منتشر كرده، در جمله اي گفته ""هر روز كه از حضورم در ايران مي گذرد، در اين تز كه ريشه كرواتها و ايراني ها مشترك است مصمم تر مي شوم.""
عليرغم اين مسايل؛ من تخصصي در تاريخ ندارم. بر عهده پژوهشگران علوم انساني و مورخان است كه به اين سوال پاسخ دهند. اگر چه اين مايه خوشحالي و افتخار ماست كه كرواتها ريشه مشتركي با ما دارند.

شما در دفتر دكتر روحاني رئيس جمهور روحاني معاون و مشاور بوديد. او به شما قبل از عزيمت به زاگرب چه توصيه اي را كرد؟
با دكتر روحاني رئيس جمهور گفتگوي مفصلي راجع به اين ماموريت داشتم. از نقطه نظرات ايشان نيز بدليل همكاري نزديك كاملا آگاهم. ايشان به من گفت انتظارم اين است كه در روابط خوب بين دو ملت جهش ايجاد كني و روابط دوستانه دو دولت را هم بر مبناي موافقتنامه ها و تفاهم نامه هاي مهمي كه بين روساي جمهور و مسوولان دو كشور امضا شده، پيش ببري.
پس ماموريت من اين است كه بين دو ملت دو قلب تپنده تر، و بين دو دولت دو دست صميمانه وجدي تر را سامان دهم.

تحقيقات مربوط به سقوط هواپيماي اوكرايني به كجا رسيد؟
اين حادثه اي دردناك در پي سلسله تهديداتي بود كه امريكا بعد از ترور سردار سليماني ادامه داد. شب قبل اين حادثه آقاي ترامپ توييت زد كه 52 نقطه ايران به عنوان هدف تعيين شده است. هواپيماهاي اف 35 در مرزهاي ما پرواز مي كردند. طبيعي است كه پدافندايران حساس تر از هميشه بود. نيروهاي مسلح ما در اولين فرصت از اشتباه صورت گرفته عذرخواهي و مسووليت ان را پذيرفتند. بيشترين قربانيان اين حادثه تراژيك، نخبگان ايراني بودند.
ايران در اين زمينه طبق مقررات بين المللي عمل كرد. جعبه سياه بايد در كشوري بازخواني شود كه حادثه در آن رخ داده است. لذا ما از آمريكا به عنوان سازنده هواپيماي بويينگ خواستيم بر اساس قرارداد، نرم افزار مربوطه را در اختيار ايران قرار دهد. شركتي كه موظف به اينكار بود، به بهانه تحريم نرم افزار را به ما نداد.
عليرغم اين؛ ما موافقت كرديم كه جعبه سياه به لابراتوار اوكراين منتقل شود. با همكاري فرانسوي ها و حضور نمايندگان كشورهاي ذينفع اطلاعات آن بازخواني شود و تحليل نهايي در تهران انجام شود.

در انتها خودتان اگر مطلبي خطاب به مخاطبان ما داريد، بگوييد:
كرونا نشان داد كه انسانيت يك پيكر واحد است. همانطور كه «سعدي» شاعر بزرگ ايراني گفته است. تحريم يك عمل سياسي است كه به توسعه، رفاه و سلامتي ملتها ضربه مي زند. كنار گذاشتن تحريم، وطيفه اي انساني است. از مخاطبان شما دعوت مي كنم به اين كمپين بپيوندند:
Corona2plus.com/corona2/en/petition
و به ملت كرواسي مي گويم ""دوستتان دارم"" (به زبان كرواتي)
منبع خبر:
شبکه ايران
   تاریخ: ۲۳:۵۴ - ۱۷/۰۱/۱۳۹۹   بازدید: ۱۳
اخبار مشابه در سایر منابع خبری:
ايران مطمئن ترين منبع انرژي كرواسي و انتقال آن به اروپا است  انرژی امروز
ايران مطمئن ترين منبع انرژي كرواسي و انتقال آن به اروپا  روزنامه ايران
ايران مطمئن ترين منبع انرژي كرواسي و انتقال آن به اروپا  روزنامه ايران