اداره کل دیپلماسی عمومی و اطلاع رسانی سازمان انرژی اتمی ایران
چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹

12 برابر شدن ظرفيت منصوب نيروگاهي در 4 دهه
 
به گزارش خبرگزاري فارس، رضا اردكانيان وزير نيرو در گفت وگو با راديو اقتصاد خبرداد: جمعيت كشور به نسبت چهار دهه پيش فقط 2,3 برابر افزايش يافته، اما ظرفيت منصوبه نيروگاهي 12 برابر شده است.

رضا اردكانيان در برنامه رهيافت راديو اقتصاد ضمن تبريك دهه مبارك فجر افزود: اين آمار و اطلاعات حاكي از اينكه به بركت انقلاب اسلامي عقب ماندگي هاي وسيع در بخش خانگي و تجاري جبران شده است.

وي همچنين اظهارداشت: هم اكنون دسترسي به برق در خاور ميانه در بخش شهري 78 درصد و در بخش روستايي 98 درصد است.

وزير نيرو گفت: متوسط دسترسي به برق در دنيا در بخش شهري 96 درصد و در بخش روستايي 79 درصد است.

وي افزود: دسترسي برق در كشور در جمعيت شهري 100 درصد و در جمعيت روستايي 99,7 درصد است.

اردكانيان تصريح كرد: اكنون سطح دسترسي ايران به برق از سطح متوسط دنيا در حوزه شهري و روستايي بيشتر است.

وي ادامه داد: يكي از بهره مندي ها از اين ظرفيت 12 برابري اينكه جامعه شهري و روستايي ايران پس از 41 سال از حيث دسترسي به برق در بخش بالاي جدول دسترسي در دنيا قرار دارد.

وزير نيرو گفت: بطوركلي 52 هزار و 983 روستا در اين چهار دهه به برق دسترسي پيدا كرده اند كه متوسط هر سالي 1300 روستا مي شود.

وي افزود: اين در حاليكه از زمان تاسيس شبكه برق در كشورتا سال 1357 فقط چهار هزار و 367 روستا برق دار بودند.

اردكانيان اظهارداشت: هم اكنون تمامي روستاهاي بالاي 20 خانوار كشور به شبكه برق متصل هستند.

وي اضافه كرد: برنامه ريزي ها در حال حاضر معطوف به برقدار كردن روستاهاي بالاي 10 خانوار بوده و حتي سرمايه گذاري براي عشاير كوچ رو در حال انجام است تا اين جامعه هم به نيروگاه هاي كوچك خورشيدي قابل مجهز شوند.

وزير نيرو گفت: توسعه كشور در بخش هاي مختلف مستلزم بهره مندي از شبكه مناسب برق است.

وي در بخش ديگري از سخنان خود افزود: چنانچه اگر مردم به عادت ها و رفتارهاي مناسب تر مصرف روي آورند مي توان از منابع موجود كشور نه جمعيت فعلي بلكه براي جمعيتي به مراتب بيشتر از اين هم برنامه مناسب و توسعه پايداري داشت چون اگر فقط به موضوع قيمت توجه شود كه تنها با ابزار قيمت مي توان مصرف را كنترل كرد به يقين در درازمدت جوابگو نيست.

اردكانيان اظهارداشت: اگر عادت صحيح مصرفي در جامعه نهادينه شود به نظر مي آيد كه مي توان تمكن اقشار مختلف و سطوح مختلف بهره مندي را به لحاظ شرايط مالي ديد و يك الگوي مناسبي براي مصرف داشت و قيمت ها در حد الگوي مصرف قيمت هاي به اصطلاح معقولي باشد وقتي از الگو بالاتر رفت بطور طبيعي افرادي كه بيشتر مصرف مي كنند هزينه بيشتري پرداخت خواهند كرد.

وي ادامه داد: امسال در فصل تابستان نه تنها به سبب فاصله گرفتن از خشكسالي و وضعيت بهتري كه سدها توليد برق مي كنند بلكه بيشتر به جهت سطح بالاتر مفاهمه با مصرف كنندگان و همراهي كه مصرف كنندگان اعم از خانگي، صنعتي، تجاري، معدني و كشاورزي داشتند توانستيم سه هزار و 800 مگاوات اوج بار تابستان را كاهش دهيم بدون اينكه عرضه انرژي كم شده باشد.

وزير نيرو گفت: دستگاه هاي سرمايشي 21 هزار مگاوات از 58 هزار مگاوات را به خود اختصاص مي دادند كه مصرف كنندگان با صرفه جويي و مصرف بهينه سه هزار و 800 مگاوات اوج بار در تابستان كاهش يافت كه معادل پنج هزار مگاوات ساخت نيروگاه و پنج ميليارد دلار سرمايه گذاري كه صرفه جويي شد.

وي افزود: ارزش اين عادت خوب كه سعي خواهيم كرد در كشور نهادينه و در همه تابستان ها فارغ از خشكسالي و ترسالي رعايت شود به مراتب بالاتر از بحث قيمت است هرچند بحث قيمت هم بحث مهمي به شمار مي رود.

اردكانيان ادامه داد: قيمت تمام شده دو كالاي آب و برق به مراتب بيش از قيمت تكليفي است.

وي گفت: سال گذشته هيئت وزيران مصوب كرد كه آب و برق براي مصارف در حد الگوي مصرف بيش از هفت درصد نبايد افزايش قيمت داشته باشد.

وزير نيرو افزود: قبوض كاغذي كه امسال حذف شد به هيچ وجه باعث افزايش تعرفه نشده است.

وي اظهارداشت: جزء آنكه مصوب و مقرر است هيچ رقمي بابت آب و برق در كشور اضافه تر دريافت نمي شود.

اردكانيان درادامه مي گويد: امكان دارد در جايي اشتباهي صورت گيردكه ضمن بررسي موضوع هم عذرخواهي و هم اشتباه را جبران خواهيم كرد.

وي با بيان اينكه متولي برق هسته اي سازمان انرژي اتمي ايران است، گفت: در حال حاضر نيروگاه 1000 مگاواتي بوشهر در مدار بهره برداري است.

وزير نيرو افزود: مجموع ظرفيت منصوبه نيروگاهي دركشور 82 هزار و 908 مگاوات است كه از اين ميزان 1000 مگاوات مربوط به برق هسته اي است.

وي اظهارداشت: جدا از اين دو واحد نيروگاه برق هسته اي ديگر هم در حال احداث است.

اردكانيان ادامه داد: اوج بار در تابستان 58 هزار مگاوات و در فصل زمستان 38 هزار مگاوات است بنابراين كشور از حيث ظرفيت نصب شده بويژه در زمستان هيچ مشكلي ندارد.

وي گفت: چيزي كه در اين شب ها ايجاد دغدغه كرده سرماي هوا و افزايش مصرف گاز در بخش خانگي و تجاري است.

وزيرنيرو افزود: اگر در مصرف گاز در بخش خانگي و تجاري مديريت بهتري صورت گيرد با اطمينان 100 درصدي و بدون قطعي برق زمستان را پشت سر خواهيم گذاشت.

وي يادآورشد: مشكل برق روستاهاي بالاي 10 خانوار به زودي برطرف و سعي خواهيم كرد در همين دولت جشن تكميل برق رساني به روستاهاي كم خانوار كشور برگزار شود.

انتهاي پيام/ب
منبع خبر:
خبرگزاري فارس
   تاریخ: ۱۱:۵۰ - ۲۳/۱۱/۱۳۹۸   بازدید: ۱۶
اخبار مشابه در سایر منابع خبری:
12 برابر شدن ظرفيت منصوب نيروگاهي در 4 دهه  صبحانه آنلاین
12 برابر شدن ظرفيت منصوب نيروگاهي در 4 دهه  رادیو اقتصاد
12 برابر شدن ظرفيت منصوب نيروگاهي در 4 دهه  شبستان
ظرفيت منصوبه نيروگاهي 12 برابر شده است   شما نیوز
وزير نيرو: ظرفيت منصوب نيروگاهي در 4 دهه 12 برابر شده است  دانشجو