اداره کل دیپلماسی عمومی و اطلاع رسانی سازمان انرژی اتمی ایران
دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

تأكيد صالحي و گروسي بر تداوم همكاري هاي ايران و آژانس...
 
.

دكتر علي اكبر صالحي، معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان انرژي اتمي ايران كه به منظور حضور در سمينار دو سالانه وزراي امنيت هسته اي در وين به سر مي برد، با رافائل گروسي، مديركل جديد آژانس بين المللي انرژي اتمي ديدار و گفتگو كرد.
در اين ديدار كه اولين ملاقات رييس سازمان انرژي اتمي كشورمان با مديركل جديد آژانس بود، طرفين در مورد همكاري هاي فني و مسايل پادماني به تبادل نظر پرداختند.
دكتر صالحي ضمن قدرداني از تلاشهاي آژانس در پيگيري پروژه هاي همكاري فني و توجه ويژه مدير كل به اين موضوعات، توصيه كرد تا با توجه به حساسيت وظايف آژانس بويژه در حوزه پادماني، آژانس بين المللي انرژي اتمي همواره ضمن حفظ بيطرفي ، بطور حرفه اي با مسايل و موضوعات برخورد نمايد.
رافائل گروسي نيز ضمن قدرداني از همكاري ايران در حوزه هاي مختلف، از دكتر صالحي درخواست كرد تا جمهوري اسلامي ايران همچون گذشته همكاري هاي سازنده با آژانس را ادامه دهد.
دكتر صالحي سياست جمهوري اسلامي ايران را ادامه همكاري ها با آژانس عنوان كرد و در عين حال بر اين نكته نيز تاكيد كرد كه آژانس هم بايد بدون تاثيرپذيري از هرگونه مسايل پيراموني، نقش حرفه اي خود را حفظ كرده و به تاثير اقدامات آژانس بر حفظ توافق ارزشمند برجام نيز توجه داشته باشد.
اين ملاقات با حضور غريب آبادي سفير و نماينده دائم كشورمان نزد آژانس بين المللي انرژي اتمي، بهروز كمالوندي معاون امور بين الملل، حقوقي و مجلس سازمان و معاونين و دستياران مديركل آژانس برگزار شد.

منبع خبر : ديپلماسي عمومي و اطلاع رساني
   تاریخ: ۰۲:۰۶ - ۲۳/۱۱/۱۳۹۸   بازدید: ۴۲