اداره کل دیپلماسی عمومی و اطلاع رسانی سازمان انرژی اتمی ایران
پنج شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹

مديركل موقت آژانس بين المللي انرژي اتمي: آژانس مشتاق ادامه همكاري با ايران است
 
«كرونل فروتا» مديركل موقت آژانس بين المللي انرژي اتمي در كنفرانس خبري پايان روز اول نشست شوراي حكام در پاسخ به سئوالي درباره سايت تورقوزآباد و همكاري ايران در اين زمينه و اين كه ايران براي پاسخگويي چقدر زمان دارد؟ گفت: خوب مي دانيد كه ما مكالماتمان با كشورهاي عضو را فاش نمي كنيم به ويژه در موارد خاص. راستي آزمايي از فعاليت هاي هسته اي ايران در جريان است و فرايند فني دقيقي است و ما طبق برنامه عمل مي كنيم تا يك تحليل تكنيكي دقيق داشته باشيم، اما به طور كلي مي توانم بگويم در چارچوب بيانيه هايي كه داشتيم و پايبندي ايران، پاسخ به هر مورد خاص متفاوت است و بازه زماني خاص خود را دارد و هدف از تعيين اين بازه زماني اين است كه به نيازهاي فني پاسخ دهد. از اين رو، زمان حياتي است تا تعامل ما با ايران بايد پيش برده شود.

به گزارش ايسنا، وي درباره ادعاي خبرنگاري كه گفت آژانس درباره ايران كند يا محتاط بوده است، اظهار داشت: ما از كار آژانس حمايت و دفاع مي كنيم. جامعه جهاني نمي تواند مدافع بهتري در دفاع از صلح و ثبات جهاني داشته باشد. صحبت هايي كه با شوراي حكام دارم اين است كه بايد تعامل با ايران را پيش ببريم. با اين كه مي گوييد آژانس در ارزيابي كند يا محتاط بوده است موافق نيستم بلكه دقيق و به چارچوب قانوني خود پايبند بوديم. فعاليت مديركل آژانس در چارچوب شوراي حكام است و اگر اين شورا مجاب و قانع نشود كه مسير انتخاب شده در مسير مشروعيت مااست به نتيجه نمي رسيم.

اين مقام آژانس در پاسخ به اين كه منظورش درباره اين كه گفته است ايران بايد همكاري كامل داشته باشد، چيست؟ اظهار داشت: شما از من مي خواهيد فراتر از چيزي كه پيشتر گفتم سخن بگويم اما نمي توانم بيشتر وارد اين مسايل شوم. ما پايبندي به توافق هسته اي را دنبال مي كنيم ولي نمي توانيم فرضيه سازي كنيم. ما گفتگوهايي داشتيم و قصد داريم آن را ادامه دهيم. نمي توانم گمانه زني كنم اين گفتگوها چقدر طول مي كشد؛ مهم اين است كه همكاري سريع و به موقع از سوي ايران داشته باشيم.

فروتا تاكيد كرد: ما گفتگوهاي جدي و گسترده اي با مقامات ارشد ايران داشتيم و از علي اكبر صالحي و آقاي ظريف تشكر ويژه دارم. رابطه ايران با آژانس الآن به گونه اي است كه درباره همه چيز صحبت مي كنيم، البته گاهي ما خواستار توضيحات بيشتر هستيم. اين ملاقات به موقع بود تا درباره برخي مسايل صحبت كنيم. بيانيه ما به لحاظ فني انعكاس دهنده روند بود. در عين حال ما نمي توانيم درباره مسايل فرضي و آنچه ترديد داريم اظهار نظر كنيم. كار ما ربط زيادي با چيزي كه شما مطرح مي كنيد ندارد؛ما بايد اطمينان حاصل كنيم كه به موقع متوجه هرگونه فعاليت مي شويم.

وي در پاسخ به اين سئوال كه چقدر ايران در آنچه برخي رسانه ها و گزارش ها مدعي شده اند جلو رفته است؟ اظهار داشت: نقش آژانس قضاوت كردن نيست. اين كه بخواهيد الآن در اين باره توضيح دهم خارج از فعاليت مشروع آژانس است. نقش آژانس ارائه واقعيت هاست.

فروتا در پاسخ به خبرنگاري كه آژانس را متهم به اهمال كاري در سرعت بازرسي از ايران كرد، گفت: ما از بعد راستي آزمايي نگاه مي كنيم. الآن فعاليت هاي ما براي كنترل فعاليت هاي ايران به زمان درست خودش رسيده است كه با قضيه پياده كردن پادمان جامع و مساله پيچيده و دقيق و فني در ارتباط است و چيزي كه براي ديگران به موقع نيست براي ما شايد به موقع باشد .

مديركل موقت آژانس بين المللي انرژي اتمي در پاسخ به اين كه "همكاري كامل" يعني چه وقتي ايران در بهترين و بيشترين سطح همكاري خود قرار دارد؟ گفت: در ايران بيشترين و مهمترين مكانيسم راستي آزمايي در تاريخ را داريم؛ برجام و پادمان ها و پروتكل الحاقي. همكاري عملي و كامل يعني بايد پادمان ها و الزامات ناشي از آنها به خوبي پياده شود و برخي جنبه هاي اين توافق ها به موقع رسيدگي شود.آژانس بين المللي انرژي اتمي مشتاقانه تمايل دارد تا همكاري ها با ايران تداوم يابد و آماده هستيم تا به صورت حرفه اي و بي طرف به كار خود ادامه دهيم.

وي در پاسخ به اين كه يعني مي گوييد همكاري ايران به موقع نبوده است؟ گفت: خير. گفتم همكاري كامل و به موقع نياز است.

فروتا گفت: گزارش ما درباره سانتريفيوژها درباره تحولات جديد است و در بيانيه ما تاكيد شد كه برخي ماشين ها هنوز تست نشده اند و اگر تحول جديد باشد گزارش داده مي شود.

برجام جاده يكطرفه نيست

رئيس سازمان انرژي اتمي گفت: جمهوري اسلامي تصميم گرفت كه بحث برجام جاده يكطرفه نباشد و قرار بود اين جاده دوطرفه باشد، قطعا جمهوري اسلامي ايران هم تصميمات مقتضي را در زمان مناسب مي گيرد همچنان كه در سه گام اين كار را انجام داده است.

علي اكبر صالحي در ديدار با مديركل موقت آژانس بين المللي انرژي اتمي، سفر وي را به ايران به فال نيك گرفت و افزود: در جلسه امروز مذاكرات بسيار مفصلي با يكديگر داشتيم و فعاليت ها و همكاري هايي را كه تاكنون با آژانس بين المللي انرژي اتمي داشتيم، مرور كرديم.

وي گفت: در اين جلسه با توجه به حساسيت زمان، در باره تحولات و اتفاقاتي كه بعد از خروج آمريكا از گروه1+5 رخ داده و آثار منفي كه روي كشورهاي عضو اين گروه و تعهدات آنها گذاشته است ، گفتگو كرديم.

رئيس سازمان انرژي اتمي افزود: قرار بود اروپا خلاء فقدان حضور آمريكا را پر كند و جايگزين اين كشور شود. متاسفانه اروپايي ها نتوانستند

آن گونه كه وعده داده بودند، عمل كنند. حتي بدتر از آن شنيديم سخنگوي اتحاديه اروپا گفته است «اين اتحاديه تا زماني به برجام پايبند است كه ايران متعهد باشد» اين سخنان باعث تعجب است. تعهد اروپا به چه چيزي مطرح است؟ تعهد به عدم پايبندي؟ اگر به خلف وعده است كه ما هم نظر هستيم. متاسفانه اروپايي ها تاكنون اين گونه عمل كرده اند.

صالحي ابراز اميدواري كرد: با توجه به حسن نيتي كه جمهوري اسلامي ايران نشان داد كه در مذاكرات برجام به نتيجه رسيد، ولي متاسفانه طرف مقابل نتوانست به تعهدات خود پايبند بماند و از برجام خارج شد و ما را در شرايطي بغرنج و بحراني قرار داد.

صالحي تصريح كرد: البته بحث برجام يك بحث يك طرفه نيست و قرار بود جاده دو طرفه باشد. اگر قرار باشد جاده اي يك طرفه داشته باشيم، ايران تصميمات مقتضي را در زمان مناسب مي گيرد. كما اين كه در سه گام تاكنون اين كار را انجام داده است .

وي بار ديگر درگذشت «يوكيا آمانو» مديركل فقيد آژانس را تسليت گفت و خاطرنشان كرد: اميدوارم همان طور كه در گذشته همكاري هاي گسترده اي با آژانس داشتيم، همچنان اين همكاري ها ادامه پيدا كند.

رئيس سازمان انرژي اتمي همچنين با اشاره به ديدارهاي مديركل موقت آژانس بين المللي اتمي در تهران با برخي از مسئولان كشور، ابراز اميدواري كرد وي بتواند با نتايج مورد رضايت طرفين به سلامت بازگردد.

فروتا هم در اين ديدار خاطرنشان كرد: آژانس بين المللي انرژي اتمي به رويكرد مستقلانه، بي طرف و حرفه اي خود ادامه خواهد داد و اين موجب اعتبار آژانس است.

وي تصريح كرد: در اين زمينه آژانس از فشارها تأثير نمي پذيرد. آژانس از يك سو وظيفه راستي آزمايي اجراي برجام را بر عهده دارد و از سوي ديگر در اجراي پروتكل الحاقي و موافقتنامه جامع پادمان در تعامل فعال با ايران است.فروتا افزود: آژانس

بين المللي انرژي اتمي مشتاقانه تمايل دارد همكاري ها با ايران تداوم يابد و آماده هستيم به صورت حرفه اي و بي طرف به كار خود ادامه دهيم.

تاكيد ظريف بر بي طرفي آژانس

كرونل فروتا، مديركل موقت آژانس بين المللي انرژي اتمي كه براي ديدار كوتاهي در كشورمان حضور داشت، همچنين با محمد جواد ظريف، وزير امورخارجه كشورمان ديدار و گفتگو كرد.

وزير امورخارجه كشورمان در اين ديدار با اشاره به همكاري هاي جمهوري اسلامي ايران و آژانس بين المللي انرژي اتمي كه منجر به گزارش هاي متعدد آژانس در تاييد اجراي برجام و استمرار اين همكاري ها در مقطع فعلي توسط ايران شده است، بر ضرورت رعايت اصول حرفه اي، حفظ محرمانگي و انجام وظايف آژانس به صورت بي طرفانه تاكيد كرد.

وزير خارجه كشورمان همچنين اقدامات ايران در كاهش تعهدات خود در قبال انجام نشدن تعهدات از سوي طرف هاي اروپايي را در چارچوب پاراگراف ۳۶برجام توصيف كرد.

مديركل موقت آژانس هم در اين ديدار با اشاره به تلاش آژانس براي اعتماد سازي، بر انجام فعاليت هاي راستي آزمايي آژانس به صورت

حرفه اي و بيطرفانه تاكيد كرد.

ظريف: نتانياهو آمريكا را به باتلاق افغانستان كشاند

وزير امور خارجه كشورمان همچنين خطاب به ترامپ گفت: آقاي ترامپ! آيا مي دانستيد كه نتانياهو در سوق دادن ايالات متحده به باتلاق افغانستان مؤثر بود؟ همان باتلاقي كه اكنون نمي توانيد از آن خارج شويد.

به گزارش مهر، محمدجواد ظريف در صفحه شخصي خود در توئيتر خطاب به دونالد ترامپ نوشت: «شعار نتانياهو جنگيدن تا آخرين سرباز آمريكايي است!»وي در اين توئيت آورده است: «آقاي ترامپ! آيا مي دانستيد كه بنيامين نتانياهو در سوق دادن ايالات متحده به باتلاق افغانستان هم مؤثر بود؟ همان باتلاقي كه اكنون نمي توانيد از آن خارج شويد؟ شعار نتانياهو از سال ۱۹۸۶ تاكنون همواره اين بوده: تا آخرين سرباز آمريكايي بجنگ!»

بيانيه آژانس بين المللي انرژي

اتمي درباره ايران

از سوي ديگر، آژانس بين المللي انرژي اتمي در بيانيه اي گزارشي از سفر مديركل موقت اين نهاد به ايران و ديدار وي با مقامات ايراني ارائه كرد.

به گزارش پايگاه اينترنتي آژانس بين المللي انرژي اتمي، در اين بيانيه آمده است: كرونل فروتا، مديركل موقت آژانس بين المللي انرژي اتمي روز هشتم سپتامبر ۲۰۱۹ به ايران سفر و با علي اكبر صالحي رئيس سازمان انرژي اتمي ايران، محمدجواد ظريف وزير امور خارجه ايران و ديگر مقامات ارشد آن كشور ديدار كرد.همچنين در اين بيانيه مطرح شد: مذاكرات شامل فعاليت هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي در ايران، با تاكيد بر تعاملات ادامه دار ميان آژانس و ايران در زمينه اجراي معاهده پادماني و پروتكل الحاقي بود. مديركل موقت آژانس تاكيد كرد كه همكاري كامل و به هنگام با ايران لازمه اين تعاملات است. فروتا همچنين گفت كه فعاليت هاي پادماني به گونه اي بي طرفانه، مستقل، معقول و مطابق رويه پادمان انجام مي شود.

مطابق اين بيانيه، اين مذاكرات همچنين شامل راستي آزمايي آژانس بين المللي انرژي اتمي و نظارت بر تعهدات برجامي ايران بود. فروتا از فعاليت هاي اعلام شده ايران مربوط به تحقيق و توسعه سانتريفيوژها مطلع شد. او گفت كه گزارش اين فعاليت ها را به شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي ارائه خواهد داد.

اولين گزارش درباره ايران

خبر ديگري حاكيست: مديركل موقت آژانس بين المللي انرژي اتمي در گزارشي در شوراي حكام تاييد كرد كه ايران كار نصب سانتريفيوژهاي پيشرفته را آغاز كرده است. كرونل فروتادر گزارش خود تصريح كرد كه آژانس در هفتم سپتامبر (يكشنبه گذشته) هم راستي آزمايي كرده است كه ٢٢ سانتريفيوژ IR۴، يك سانتريفيوژ ۵ IR، ٣٠ سانتريفيوژ IR۶و ٣ سانتريفيوژ IR۶s، نصب شده يا در حال نصب هستند. اين گزارش همچنين مي افزايد كه تمامي اين سانتريفيوژها آماده تست با UF۶ هستند.در اين گزارش همچنين آمده است كه ايران روز١٧ شهريور به آژانس اطلاع داد كه لوله هاي سانتريفيوژها در دو خط تحقيق و توسعه را مجدداً نصب خواهد كرد تا يك زنجيره

١۶۴ تايي سانتريفيوژ IR۴ و يك زنجيره ١۶۴ تايي IR۲m را در خود جا دهد.

مديركل موقت آژانس در بخشي از گزارش خود در نشست شوراي حكام به موضوع راستي آزمايي و نظارت بر فعاليت هاي هسته اي ايران اشاره كرد و گفت كه گزارش او در اين زمينه مطابق با قطعنامه 2231 شوراي امنيت سازمان ملل فعاليت هاي مربوطه آژانس در ايران nv ماه هاي اخير را شامل مي شود. فروتا در اين بيانيه با اشاره به سفر خود به ايران و رايزني اش با مقامات كشورمان درباره راستي آزمايي برجام، تصريح كرد كه تهران فعاليت هاي جديد خود را درباره تحقيق و توسعه به اطلاع آژانس رسانده و وي هم گزارش خود را درباره اين فعاليت ها به آژانس ارائه داده است.

وي افزود: آژانس به راستي آزمايي و نظارت بر تعهدات مرتبط هسته اي ايران ذيل برجام ادامه خواهد داد و من هر گونه تحول جديد در اين زمينه را در زمان خود به شوراي حكام گزارش خواهم داد.مديركل موقت آژانس با بيان اين كه ديده بان هسته اي سازمان ملل به راستي آزمايي فقدان انحراف در مواد هسته اي اعلام شده از سوي ايران مطابق با توافق هاي پادماني ادامه خواهد داد، تصريح كرد: من در گفتگوهايم در تهران بر اهميت همكاري كامل و به موقع ايران درباره اجراي توافق هاي پادماني تاكيد كردم. حائز اهميت است كه ما تعاملات خود را پيش ببريم. بنابراين، من همچنين بر لزوم پاسخگويي سريع ايران به سئوالات آژانس در رابطه با تكميل اعلاميه هاي پادماني اش تاكيد كردم. آژانس به تلاش هاي خود ادامه مي دهد و كماكان به طور فعال در تعامل خواهد بود.

عدم تمايل آمريكا به تصويب معاهده منع آزمايش هاي هسته اي مغاير قوانين بين المللي است

نماينده ايران در سازمان ملل هم گفت: عدم تمايل آمريكا براي تصويب معاهده منع آزمايش هاي هسته اي و قصد اين كشور براي انجام آزمايش هاي هسته اي بيشتر، با اسناد بين المللي و در راس آن ها ان پي تي مغايرت دارد.

به گزارش ايسنا، دهمين سالروز بين المللي بزرگداشت مبارزه عليه آزمايش هاي هسته اي با حضور دبيركل سازمان ملل، رئيس مجمع عمومي و نمايندگان دائم كشورهاي عضو برگزار شد.

مجيد تخت روانچي، سفير و نماينده دائم كشورمان نزد سازمان ملل متحد، با سخنراني در اين جلسه، ضمن گراميداشت قربانيان آزمايش هاي هسته اي و با اشاره به آثار مخرب اين آزمايش ها بر روي محيط زيست و سلامت انسان ها، بر لزوم خاتمه آزمايش هاي هسته اي به عنوان گامي مهم در رسيدن به خلع سلاح هسته اي تاكيد كرد.وي با هشدار نسبت به خطر مستمر مسابقه تسليحات هسته اي، سياست دارندگان سلاح هسته اي را مورد انتقاد قرار داد و تاكيد كرد كه اعلام آشكار عدم تمايل آمريكا براي تصويب معاهده منع آزمايش هاي هسته اي و همچنين قصد اين كشور براي انجام آزمايش هاي هسته اي بيشتر با اسناد

بين المللي و در راس آنها، معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته اي يا ان پي تي

مغايرت دارد.

تخت روانچي ضمن تاكيد

بر لزوم تلاش مضاعف كشورها براي تحقق كامل خلع سلاح هسته اي، از رژيم صهيونيستي كه داراي سلاح هسته اي است، به عنوان تهديدي عليه صلح و امنيت منطقه اي و بين المللي نام برد.

وي تصريح كرد كه جمهوري اسلامي ايران آماده است تا به تحقق هدف مهم خلع سلاح هسته اي كمك كند.

هشدار ظريف به نتانياهو: اين بار نمي توانيد از كنار به تماشا بنشينيد

ظريف با هشداري جدي پاسخ نمايش تازه نتانياهو را داد: اين بار نمي توانيد از كنار به تماشا بنشينيد

به گزارش جماران؛ محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه كشورمان، در توئيتي در واكنش به نمايش جديد نخست وزير رژيم صهيونيستي و با ضميمه كردن ويدئوي تشويق هاي وي براي حمله به عراق در سال ۲۰۰۲ در يكي از جلسات استماع در كنگره آمريكا نوشت:

«دارنده تسليحات هسته اي «واقعي» همانند چوپان دروغگو درباره يك سايت تخريب شده ادعايي در ايران، فرياد مي زند. او و تيم ب، بي توجه به خون بي گناهان و يك هفت تريليون ديگر، فقط به دنبال جنگ هستند.

تضمين دادن هاي وي در سال ۲۰۰۲ درباره «بازتاب هاي مثبت» حمله به عراق را به ياد بياوريد. ولي قطعاً اين بار وي نمي تواند از كنار به تماشا بنشيند.»

ترامپ: مشكلي با ديدار با روحاني ندارم

رئيس جمهوري آمريكا اعلام كرد كه مي تواند با همتاي ايراني خود ديدار كند و مشكلي با چنين ديداري ندارد.

به گزارش ايسنا، خبرگزاري رويترز گزارش داد، دونالد ترامپ، رئيس جمهوري آمريكا اين اظهارات را در گفتگو با خبرنگاران در كاخ سفيد مطرح كرد. او مدعي شد كه مي تواند با رئيس جمهوري ايران ديدار كند و مشكلي با ديدار با روحاني ندارد.

ترامپ در حالي اين اظهارات را مطرح كرده كه همواره سياست «فشار حداكثري» را در قبال ايران دنبال و اعمال كرده است.او پيش از اين روز چهارشنبه گفته بود: هر چيزي ممكن است. آنها مايلند بتوانند مشكلاتشان را حل كنند. ما مي توانيم موضوع را در ۲۴ ساعت حل كنيم.

اتحاديه اروپا: نصب سانتريفيوژهاي تازه ايران نگران كننده است

اتحاديه اروپا ديروز بار ديگر از گام تازه در مسير كاهش تعهد ايران به توافق هسته اي ابراز نگراني كرد.

به گزارش فارس، جمهوري اسلامي ايران اين هفته در سومين گام كاهش پايبندي به برجام كه در واكنش به عدم تحقق وعده هاي اروپا براي جبران آثار منفي تحريم هاي يكجانبه آمريكا صورت مي گيرد، محدوديت هاي مربوط به فعاليت هاي تحقيق و توسعه را كنار گذاشت.

به نوشته خبرگزاري فرانسه، يك سخنگوي اين اتحاديه در اين رابطه گفت: «اعلاميه ايران در مورد توسعه فعاليت هاي تحقيق و توسعه سانتريفيوژ را با نگراني بسيار دنبال مي كنيم. اين كاهشي ديگر در تعهد (ايران) ذيل برجام است.»

وي افزود: «ما همچنين خصوصا از تحولاتي كه در گزارش فوق العاده آژانس بين المللي انرژي اتمي در روز ۸ سپتامبر (۱۷ شهريور) در زمينه فعاليت هاي تحقيق و توسعه اعلام شده است، نگران هستيم. نصب اخير سانتريفيوژها با برجام ناهمخوان است و برنامه ريزي براي نصب سانتريفيوژهاي بيشتر هم فوق العاده نگران كننده است، چراكه مي تواند ظرفيت غني سازي ايران را به شدت افزايش دهد.»

سخنگوي اتحاديه اروپا ادامه داد: «ما همواره به صراحت اعلام كرده ايم كه تعهد ما به توافق هسته اي، به پايبندي كامل ايران (به اين توافق) بستگي دارد. ما به ايران توصيه مي كنيم كه تمام فعاليت هاي ناهمخوان با تعهداتش ذيل برجام را به عقب بازگردانده و از هر اقدام ديگري كه حفظ و اجراي كامل اين توافق هسته اي را تضعيف مي كند، خودداري كند. ما بر حمايت خلل ناپذير خود از آژانس بين المللي انرژي اتمي و رويكرد بي طرفانه و فني اين نهاد در اجراي پادمان هاي هسته اي، تأكيد مي كنيم.»
   تاریخ: ۲۲:۲۰ - ۱۹/۰۶/۱۳۹۸   بازدید: ۴۴