اداره کل دیپلماسی عمومی و اطلاع رسانی سازمان انرژی اتمی ایران
دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

آژانس بين المللي انرژي اتمي همچنان به برجام متعهد است
 
مدير كل موقت آژانس بين المللي انرژي اعلام كرد آژانس بين المللي انرژي اتمي همچنان به برجام متعهد است.
كرنل فروتا پس از بازگشت از تهران و ديدار با مقامات كشورمان با اشاره به اعتبار و جايگاه آژانس افزود كه اين نهاد بين المللي درباره تعهدات خود پيرامون برجام دقيق عمل مي كند.
وي اظهار داشت: آژانس همچنان خواهان همكاري با ايران است و درباره ادعاي وجود سايت هاي مخفي در ايران به اين نكته اشاره كرد كه نمي توان با فرضيات درباره برنامه هسته اي ايران قضاوت كرد.
فروتا گفت: اظهارنظر درباره وجود سايت هاي مخفي در ايران به معناي پذيرفتن فرضيات است، اما ما گفتگوهايي را با مقامات ايران داشتيم و مي خواهيم آن را ادامه دهيم.
سرپرست آژانس متذكر شد كه نقش اين سازمان قضاوت كردن نيست بلكه واقعيت ها را ارائه مي كند تا كارشناسان درباره آن اظهار نظر و قضاوت كنند.
وي تصريح كرد بحث كردن درباره ادعاي سايت هاي مخفي فراتر از چارچوب مشروعيت قانوني آژانس است.
فروتا در سخنان خود تلاش كرد تا فضاي همكاري آژانس و ايران را برخلاف فضا سازي هاي آمريكا عادي جلوه كند و گفت: همكاري هاي آژانس با ايران با ساير كشورها فرقي نمي كند.
وي عنوان كرد، با اين ارزيابي كه آژانس در عملكرد خود كند آهسته و محتاط عمل كرده موافق نيست، بلكه به عكس دقيق و در چارچوب قانون عمل كرده است. سرپرست آژانس تصريح كرد كه اين سازمان نمي تواند متفاوت با اين رويه عمل كند و بايد در چارچوب شوراي حكام رفتار كند.
او درباره ملاقات با مقام هاي ايراني هم اينطور پاسخ داد كه گفتگوهاي جدي درباره همكاري هاي في مابين داشته است.
وي تصريح كرد رابطه آژانس و ايران به گونه اي است كه درباره طيف گسترده اي از موضوعات بحث مي شود.
سرپرست اژانس در پاسخ به سوالي درباره كيفيت پايبندي ايران به برجام، خواستار پايبندي كامل تهران به اين توافق شد. زماني كه از او سوال شد آيا همكاري هاي ايران تاكنون به موقع و مناسب نبوده، پاسخ داد: ما نيازمند همكاري كامل و به موقع ايران هستيم.
فروتا همينطور از گزارش روز يكشنبه آژانس درباره گام سوم ايران براي كاهش تعهداتش ذيل برجام دفاع كرد و آن را كامل خواند.
اولين گزارش مديركل موقت آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره برنامه هسته اي كشورمان
مديركل موقت آژانس بين المللي انرژي اتمي در گزارشي در شوراي حكام تاييد كرد كه ايران كار نصب سانتريفيوژهاي پيشرفته را آغاز كرده است.
بهروز كمالوندي، سخنگوي سازمان انرژي اتمي روز شنبه با اشاره به دستور رئيس جمهور براي آغاز گام سوم، ضمن تشريح فعاليت هاي هسته اي كشور اعلام كرده بود كه ايران محدوديت هاي مربوط به مسائل فني برنامه هسته اي را كاهش مي دهد كه از جمله آنها راه اندازي سانتري فيوژهاي پيشرفته تر براي غني سازي سريع تر است.
مديركل موقت آژانس در گزارش خود تصريح كرد كه آژانس در هفتم سپتامبر (يكشنبه) نيز راستي آزمايي كرده كه 22 سانتريفيوژ IR4، 1 سانتريفيوژ IR5، 30 سانتريفيوژ IR6، و 3 سانتريفيوژ IR6s، نصب شده يا درحال نصب هستند. اين گزارش همچنين مي افزايد كه تمامي اين سانتريفيوژها آماده تست با UF6 هستند.
در اين گزارش همچنين آمده است كه ايران روز گذشته (17 شهريور) نيز به آژانس اطلاع داد كه لوله هاي سانتريفيوژها در دو خط تحقيق و توسعه را مجددا نصب خواهد كرد تا يك زنجيره 164 تايي سانتريفيوژ IR4 و يك زنجيره 164 تايي IR2m را در خود جاي دهد.
كرونل فروتا، مديركل موقت آژانس در بخشي از گزارش خود در نشست شوراي حكام به موضوع راستي آزمايي و نظارت بر فعاليت هاي هسته اي ايران اشاره كرد و گفت كه گزارش او در اين زمينه مطابق با قطعنامه 2231 شوراي امنيت سازمان ملل فعاليت هاي مربوطه آژانس در ايران طي ماه هاي اخير را شامل مي شود.
فروتا افزود: آژانس به راستي آزمايي و نظارت بر تعهدات مرتبط هسته اي ايران ذيل برجام ادامه خواهد داد و من هر گونه تحول جديد در اين زمينه را در زمان خود به شواري حكام گزارش خواهم داد.
مديركل موقت آژانس با بيان اينكه ديده بان هسته اي سازمان ملل به راستي آزمايي عدم انحراف در مواد هسته اي اعلام شده ازسوي ايران مطابق با توافقات پادماني ادامه خواهد داد، تصريح كرد: من در گفت وگوهايم در تهران بر اهميت همكاري كامل و به موقع ايران در رابطه با اجراي توافقات پادماني تاكيد كردم. حائز اهميت است كه ما تعاملات خود را پيش ببريم. بنابراين، من همچنين بر لزوم پاسخگويي سريع ايران به سوالات آژانس در رابطه با تكميل اعلاميه هاي پادماني اش تاكيد كردم. آژانس به تلاش هاي خود ادامه مي دهد و كماكان به طور فعال در تعامل خواهد بود. در اينجا، زمان از اهميت بالايي برخوردار است.
وي تاكيد كرد: كار آژانس در ارتباط با راستي آزمايي هسته اي همواره مطابق با وظيفه ما و تدابير پادماني تعيين شده است. اين فعاليت هاي آژانس به طور مستقل، عادلانه، مبتني بر حقايق و حرفه اي انجام مي شود. ما به كار خود، به همين منوال كه براي حفظ اعتبار آژانس درحال حاضر و آينده ضروري است، ادامه خواهيم داد.
مدير كل موقت آژانس بين المللي انرژي اتمي همچنين در بيانيه اي كه در ابتداي نشست شوراي حكام قرائت كرد، گفت در ديدار با مقام هاي ايراني تاكيد كرده است كه تهران بايد بدون درنگ به سوالات اين نهاد درباره اعلاميه هاي پادماني پاسخ دهد.
وزير امور خارجه بر لزوم رعايت اصول حرفه اي ازسوي آژانس تاكيد كرد
وزير امور خارجه كشورمان هم در ديدار با «كرونل فروتا» مديركل موقت آژانس بين المللي انرژي اتمي برلزوم رعايت اصول حرفه اي، حفظ محرمانگي و انجام وظايف بي طرفانه آژانس تاكيد كرد.
ظريف در اين ديدار با اشاره به همكاري هاي جمهوري اسلامي ايران و آژانس بين المللي انرژي اتمي كه منجر به گزارش هاي متعدد آژانس در تاييد اجراي برجام توسط ايران شده و استمرار اين همكاري ها در مقطع فعلي، بر ضرورت رعايت اصول حرفه اي، حفظ محرمانگي و انجام وظايف آژانس بصورت بي طرفانه تاكيد كرد.
ظريف همچنين اقدامات جمهوري اسلامي ايران در كاهش تعهدات خود در قبال عدم انجام تعهدات ازسوي طرف هاي اروپايي را در چارچوب پاراگراف 36 برجام توصيف كرد.
مدير كل موقت آژانس بين المللي انرژي اتمي هم در اين ديدار با اشاره به تلاش آژانس براي اعتماد سازي، بر انجام فعاليت هاي راستي آزمايي آژانس بصورت حرفه اي و بيطرفانه تاكيد كرد.
مديركل موقت آژانس بين المللي اتمي پيش از اين ديدار با علي اكبر صالحي معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان انرژي اتمي ديدار و درباره همكاري هاي مشترك تبادل نظر كرد. رئيس سازمان انرژي اتمي در اين ديدار با تاكيد بر اينكه برجام جاده يكطرفه نيست،گفت: قرار بود اين جاده جاده دوطرفه باشد و اگر قرار است يكطرفه باشد قطعا جمهوري اسلامي ايران هم تصميمات مقتضي را در زمان مناسب مي گيرد همچنان كه در سه گام اين كار را انجام داده است.
مديركل موقت آژانس بين المللي انرژي اتم هم در اين ديدار گفت: رويكرد آژانس مستقل، بي طرف و حرفه اي است و از فشارها تاثير نمي پذيرد.
فروتا گفت: آژانس بين المللي انرژي اتمي به رويكرد مستقلانه، بي طرف و حرفه اي خود ادامه خواهد داد و اين موجب اعتبار آژانس است.
   تاریخ: ۰۴:۱۲ - ۲۰/۰۶/۱۳۹۸   بازدید: ۹۷