اداره کل دیپلماسی عمومی و اطلاع رسانی سازمان انرژی اتمی ایران
سه شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸

آلمان بر حفظ توافق هسته اي برجام تاكيد كرد
 
اتحادخبر: همزمان با برگزاري نشست شوراي امنيت سازمان ملل متحد، نماينده آلمان در شوراي امنيت بر پاي بندي كشورش به توافق هسته اي با ايران تاكيد كرد.
اتحادخبر: همزمان با برگزاري نشست شوراي امنيت سازمان ملل متحد، نماينده آلمان در شوراي امنيت بر پاي بندي كشورش به توافق هسته اي با ايران تاكيد كرد.

به نقل از رويترز، نماينده آلمان در جريان نشست شوراي امنيت سازمان ملل بر پايبندي كشورش به برجام تأكيد كرد.

وي گفت: «ما سرسختانه به حفظ برجام متعهد هستيم زير ذيل اين توافق، ايران در معرض شديدترين نظام راستي آزمايي هسته اي در دنيا قرار دارد كه آژانس بين المللي انرژي اتمي متولي انجام آن مي باشد.»

آلمان بر حفظ توافق هسته اي برجام تاكيد كرد

نماينده آلمان در ادامه ادعاهاي خود گفت: «ما معقتديم برجام حفاظي ارزشمند براي اطمينان از عاري بودن ايران از سلاح هاي هسته اي است و ما هيچ جايگزين دوام پذير به جاي آن نداريم.»

نماينده آلمان همچنين گفت: ما ساده انگار نيستيم و مي دانيم كه برجام تنها يكي از بخش هاي اين جورچين است و لازم است به فعاليت هاي منطقه اي ايران، برنامه موشكي و تهديدهاي آن عليه ايمني دريانوردي هم پرداخت شود، هرچند ما اين كار را از طريق گفت وگوي سياسي و در صورت لزوم، تحريم هاي هماهنگ انجام مي دهيم.

آمريكا از سال گذشته با وجود تعهدات قبلي، اما خروج يكجانبه خود را از توافق هسته اي برجام اعلام كرد. اين تصميم اما به شكاف در ميان كشورهاي غربي روبرو شده و كشورهاي اروپايي امضاكننده برجام با انتقاد از خروج آمريكا از اين توافق، بر لزوم ادامه حيات توافق هسته اي با ايران تاكيد دارند.

مهر
منبع خبر:
اتحاد خبر
   تاریخ: ۰۸:۳۴ - ۳۰/۰۵/۱۳۹۸   بازدید: ۳۰