اداره کل دیپلماسی عمومی و اطلاع رسانی سازمان انرژی اتمی ایران
شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۸

حضور رئيس سازمان ملي بهره وري ايران در جلسه سازمان انرژي اتمي
 
در راستاي تاكيد اقاي دكتر جهانگيري معاون اول رئيس جمهور در خصوص اهميت توجه دستگاه هاي اجرايي به امر بهره وري و سهم آن در رشد اقتصادي كشور و درخواست آقاي مهندس انصاري معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور از دستگاه هاي اجرايي مبني بر اختصاص وقت مناسب براي حضور سازمان ملي بهره وري ...
به گزارش خبرگزاري اقتصادايران ،در اين جلسه فاطمه پهلواني رئيس سازمان ملي بهره وري ايران ضمن تشريح برنامه هاي اين سازمان در راهبري حركت ملي بهره وري كشور بر نقش دستگاه هاي اجرايي در ارتقاي بهرهوري بخشهاي اقتصادي و دستيابي سيستماتيك به اهداف بهره وري تعيين شده براي هر بخش، تاكيد كرده و از تغيير نگرش مديران و تصميم سازان دستگاه هاي اجرايي به عنوان پيش نياز اجراي موفق برنامه هاي بهره وري در كشور ياد كرد.
منبع خبر:
اکو نيوز
   تاریخ: ۱۳:۰۸ - ۲۹/۰۵/۱۳۹۸   بازدید: ۶۲