اداره کل دیپلماسی عمومی و اطلاع رسانی سازمان انرژی اتمی ایران
شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۸

ميزان ذخيره اورانيوم غني‏شده ايران به 370 كيلو رسيد
 
بهروز كمالوندي سخنگوي سازمان انرژي اتمي از اضافه شدن 60 تا 70 كيلو به ذخاير اورانيوم غني‏شده خبر داد و گفت: در حال حاضر ميزان اورانيوم غني‏شده ايران 360 تا 370 كيلوگرم است. به گزارش فارس، در حاشيه مراسم آغاز عمليات احداث مركز تحقيقات ملي جداسازي و توسعه كاربرد ايزوتوپ هاي پايدار در خصوص آخرين ...
بهروز كمالوندي سخنگوي سازمان انرژي اتمي از اضافه شدن 60 تا 70 كيلو به ذخاير اورانيوم غني‏شده خبر داد و گفت: در حال حاضر ميزان اورانيوم غني‏شده ايران 360 تا 370 كيلوگرم است.
به گزارش فارس، در حاشيه مراسم آغاز عمليات احداث مركز تحقيقات ملي جداسازي و توسعه كاربرد ايزوتوپ هاي پايدار در خصوص آخرين وضعيت اورانيوم غني‏شده و آب سنگين گفت: وقتي ما سطح غني‏سازي را به بيش از 3.67 افزايش داديم نگاه كرديم بينيم نيازمان چيست. وي افزود: با توجه به ضرورت مدنظر قرار دادن سوخت نيروگاهي اين سطح بايد 4.2 درصد باشد ولي ما 4.5 درصد بالا رفتيم چرا كه وقتي شما اورانيوم 4.5 درصد توليد مي كنيد، اگر هم زماني محصول 4 درصد داشتيد و بنا به مقتضيات وقتي اينها را به هم مخلوط مي كنيد به عدد مورد‏نظر مي رسيد.
كمالوندي عنوان كرد: ما الان با ظرفيت خوبي توليد مي كنيم و موجودي ما هم حداقل 60 تا 70 كيلو بيش از 300 كيلوگرم است و ميزان آن هم به سرعت افزايش مي يابد. سخنگوي سازمان انرژي اتمي همچنين درباره توليد آب سنگين در كشور خاطرنشان كرد: همان‏طور كه رئيس‏جمهوري گفت ما تعهدي در قبال اينكه بيشتر از عرضه 130 تن آب سنگين نداريم، از طرفي ما اجازه داريم بازارهاي متنوعي كه گرفته ايم را از دست ندهيم. كمالوندي بيان كرد: گرچه مقادير آب سنگين ما خيلي زياد نيست، ولي بازارهاي ما متنوع است و شامل كشورهاي اروپايي و غيراروپايي مي شود.
منبع خبر:
روزنامه ابتكار
   تاریخ: ۰۰:۰۵ - ۲۴/۰۵/۱۳۹۸   بازدید: ۴۳