اداره کل دیپلماسی عمومی و اطلاع رسانی سازمان انرژی اتمی ایران
سه شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۹

درباره گام سوم كاهش تعهدات نظر رهبري هم اخذ مي شود
 
علي اكبر صالحي، رئيس سازمان انرژي اتمي درباره تصميم گيري درباره گام سوم كاهش تعهدات هسته اي گفت: «من هم اكنون در شرايطي نيستم كه درباره گام سوم صحبت كنم و اظهارنظر من هم در حد حدس و گمان خواهد بود، اما ما به عنوان مجري دستورات سناريوهاي مختلفي را ارايه كرديم . اين سناريوها بررسي شده، اما اين كه تا به حال دستوري در اين خصوص صادر شده يا خير ترجيح مي دهم صحبت نكنم و هر موقع مسئولان تصميمات لازم را اتخاذ كنند، سازمان آمادگي دارد آن تصميمات را در اسرع وقت عملياتي كند . هيأت نظارت بر برجام در اين خصوص تشكيل جلسه داده و مشورت مي كند و نظر رهبري هم اخذ مي شود . »
منبع خبر:
روزنامه شهروند
   تاریخ: ۱۴:۱۸ - ۲۳/۰۵/۱۳۹۸   بازدید: ۵۷