اداره کل دیپلماسی عمومی و اطلاع رسانی سازمان انرژی اتمی ایران
پنج شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۹

ميزان اورانيوم غني شده ايران به 370 كيلو افزايش يافت
 
سخنگوي سازمان انرژي اتمي از اضافه شدن 60 تا 70 كيلو به ذخاير اورانيوم غني شده خبر داد و گفت: در حال حاضر ميزان اورانيوم غني شده ايران 360 تا 370 كيلوگرم است.بهروز كمالوندي در حاشيه مراسم آغاز عمليات احداث مركز تحقيقات ملي جداسازي و توسعه كاربرد ايزوتوپ هاي پايدار درخصوص آخرين وضعيت اورانيوم غني شده و آب سنگين گفت: وقتي ما سطح غني سازي را به بيش از 3.67 افزايش داديم نگاه كرديم بينيم نيازمان چيست.

سخنگوي سازمان انرژي اتمي افزود: باتوجه به ضرورت مدنظر قرار دادن سوخت نيروگاهي اين سطح بايد 4.2 درصد باشد ولي ما 4.05 درصد بالا رفتيم چرا كه وقتي شما اورانيوم 4.5 درصد توليد مي كنيد اگر هم زماني محصول 4 درصد داشتيد و بنا به مقتضيات وقتي اينها را به هم مخلوط مي كنيد به عدد مورد نظر مي رسيد.

كمالوندي عنوان كرد: ما الان با ظرفيت خوبي توليد مي كنيم و موجودي مان هم حداقل 60 تا 70 كيلو بيش از 300 كيلوگرم است و ميزان آن هم به سرعت افزايش مي يابد. سخنگوي سازمان انرژي اتمي همچنين درباره توليد آب سنگين در كشور خاطرنشان كرد: همانطور كه رئيس جمهوري گفت ما تعهدي در قبال اينكه بيشتر از عرضه 130 تن آب سنگين نداريم از طرفي ما اجازه داريم بازارهاي متنوعي كه گرفته ايم كه را از دست ندهيم.

كمالوندي بيان كرد: گرچه مقادير آب سنگين ما خيلي بزرگ نيست ولي بازارهاي ما متنوع است و شامل كشورهاي اروپايي و غيراروپايي مي شود.وي خاطرنشان كرد: ما امروز نه فقط آب سنگين بلكه محصولات ديگر مثل دوتره ها و اكسيژن 18 را صادر مي كنيم و اين نويد مي دهد كه ايران مي تواند صادركننده كالاهاي داراي تكنولوژي بالا باشد.سخنگوي سازمان انرژي اتمي تصريح كرد: ما نبايد هيچ بازاري را از دست بدهيم ضمن اينكه هيچ تعهدي در قبال اينكه بالاي 30 تن نرويم را نخواهيم داشت.
   تاریخ: ۱۱:۳۸ - ۲۳/۰۵/۱۳۹۸   بازدید: ۵۷