اداره کل دیپلماسی عمومی و اطلاع رسانی سازمان انرژی اتمی ایران
سه شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۹

نظر رهبر معظم انقلاب درباره گام سوم كاهش تعهدات اخذ مي شود
 
فردو- ايرنا- رييس سازمان انرژي اتمي درباره تصميم گيري درباره گام سوم كاهش تعهدات هسته اي گفت: هيات نظارت بر برجام در اين خصوص تشكيل جلسه داده و مشورت مي كند و نظر رهبري هم اخذ مي شود.
نظر رهبر معظم انقلاب درباره گام سوم كاهش تعهدات اخذ مي شود فردو- ايرنا- رييس سازمان انرژي اتمي درباره تصميم گيري درباره گام سوم كاهش تعهدات هسته اي گفت: هيات نظارت بر برجام در اين خصوص تشكيل جلسه داده و مشورت مي كند و نظر رهبري هم اخذ مي شود.

علي اكبرصالحي در مراسم آغاز عمليات احداث مركز تحقيقات ملي جداسازي و توسعه كاربرد ايزوتوپ هاي پايدار در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا درباره گام سوم كاهش تعهدات هسته اي تصميمي گرفته شده است، گفت: هيات نظارت بر برجام در اين خصوص تشكيل جلسه داده و مشورت مي كند و نظر رهبري هم اخذ مي شود.
وي اظهار داشت: من هم اكنون در شرايطي نيستم كه درباره گام سوم صحبت كنم و اظهار نظر من هم در حد حدس و گمان خواهد بود اما ما به عنوان مجري دستورات سناريوهاي مختلفي را ارائه كرديم.

وي افزود: اين سناريوها بررسي شده است اما اينكه تا به حال دستوري در اين خصوص صادر شده است يا خير ترجيح مي دهم صحبت نكنم و هر موقع مسئولين تصميم لازم را اتخاذ كنند سازمان آمادگي دارد آن تصميمات را در اسرع وقت عملياتي كند.
رييس سازمان انرژي در پاسخ به سوال ديگري درباره تمديد معافيت هاي هسته اي ايران از سوي آمريكا و اينكه آيا بازه زماني اين تمديدها مشكلي در همكاري هسته اي ايجاد نمي كند اظهار داشت: همكاري هاي ما در چارچوب برجام با اروپا، روسيه و چين ادامه دارد.
صالحي ادامه داد: ساخت واحدهاي 2 و 3 بوشهر به خوبي پيش مي رود و ما حتي از برنامه هم جلوتر هستيم ضمن اينكه نبايد فراموش كرد بحث تامين مالي اين پروژه هم بحث مهمي است اما در مجموع از زمان بندي پيش بيني شده جلوتر هستيم.
وي يادآور شد: پروژه اراك هم تا امروز به خوبي پيش مي رود هر وقت مساله اي باشد ما با صداقت با مردم درميان مي گذاريم حدود يك سال پيش هم زماني كه وقفه اي از طرف دوستان چيني ديديم هم اطلاع رساني كرديم اما الان پروژه به خوبي پيش مي رود و مشكلي نداريم.
رييس سازمان انرژي خاطرنشان كرد: در اين پروژه قدم هاي بلندي برداشته شده است كه ضرورت اعلام آن الان وجود ندارد اما ما در اراك به بخش ساخت تجهيزات رسيديم و مراحل طراحي را پشت سر گذاشته ايم كه من وارد جزئيات نمي شود اما ملت بدانند كه مسائل به خوبي پيش مي رود.
صالحي اظهار داشت: بحث همكاري با اروپا در مركز نظام ايمني هم به پيش مي رود و يك آزمايشگاهي براي تست فشار با همكاري اروپا در دست اجراست كه اتحاديه اروپا در اين پروژه 20 ميليون يورو متعهد شدهاست كه بخشي از آن به فعاليت درآمدهاست.
معاون رييس جمهوري افزود: برجام تاكنون به خوبي پيش مي رود اما اينكه در آينده چه اتفاقي مي افتد را بايد ببينيم ضمن اينكه ما با امكانات خودمان مي توانيم كار را پيش ببريم هر چند ممكن است در بعضي مسائل كوتاهي شود و زمان ما طولاني تر شود و پروژه زمانبر شود اما فعلا كارها طبق تعهدات انجام مي شود.
رئيس سازمان انرژي اتمي گفت: اگر ما برجام را به 3 بخش فني، اقتصادي و حقوقي تقسيم كنيم در بخش فني هيچ مشكلي نداريم و بخش هاي مختلف آن اعم از غني سازي اكتشاف، استخراج ساخت نيروگاه ها و سايت هاي جديد به خوبي پيش مي رود و ما به صورت طبيعي پيش مي رويم و سرعت ما هم متناسب با امكانات و الزامات كشور است.
صالحي گفت: اگر هم در بعد حقوقي و سياسي و اقتصادي طرف مقابل بدقولي مي كند ما مي توانيم در بخش فني واكنش متناسب را بدهيم. و حوزه فني برجام اين قابليت را دارد. ما فقط در يك مورد در پروژه ايتر اعتراض داشتيم كه قرار شد اروپايي ها آن را به گونه ديگري جبران كنند.

آيت الله يزدي برداشت اشتباهي از كنوانسيون پسماندهاي پرتوزا داشته اند

وي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به اظهارات آيت الله محمد يزدي از اعضاي شوراي نگهبان گفت: سوءتفاهمي پيش آمده و حضرت آيت الله يزدي كه از اعضاي شوراي نگهبان هستند درباره كنوانسيوني كه اخيرا در مجلس تصويب شده تحت عنوان كنوانسيون پسماندهاي پرتوزا برداشت اشتباهي رخ داده است به نحوي كه گويا ما به كشورهاي استكباري اجازه داده ايم سوخت مصرفي خود را در ايران دفع كنند در حالي كه درست عكس اين است و طبق مواد 11 و 12 اين لايحه هيچ كشوري نمي تواند كشور ديگر را وادار به دفن پسماندهاي خود كند.
رئيس سازمان انرژي اتمي بيان كرد: اميدوارم شوراي نگهبان مطالعه دقيق تري بر روي اين كنوانسيون داشته باشد كما اينكه ما در 2.5 سال اخير مشورت هاي گسترده اي با مركز پژوهش هاي مجلس و كميسيون امنيت ملي و با بخش هاش حقوقي دولت داشته ايم تا اين لايحه را منقح كنيم.
صالحي اضافه كرد: اميدواريم اعضاي شوراي نگهبان هم عنايت داشته باشند چرا كه مردم در چنين مواردي نگران مي شوند در حالي كه چطور ممكن است ما چنين لايحه اي به مجلس بدهيم و دولت هاي استكباري اجازه دهيم سوخت مصرفي خود را در ايران دفن كنند و حتاما اينطور نيست.
وي گفت: ما از آيت الله يزدي قرآن را آموخته ايم كه فرموده است در هر چيزي كه اطلاع نداريد اظهارنظر نكنيد و حتما ايشان حقيقت را تبيين خواهند كرد.
رئيس سازمان انرژي اتمي در بخش ديگري از صحبت هاي خود درخصوص پروژه هايي كه عمليات احداث آن امروز آغاز شده است، افزود: اين پروژه، پروژه سنگيني است و ساختمان آن هم ساختمان ويژه اي است و تجهيزاتي هم نياز دارد كه بايد از خارج خريداري شود. اگر همه چيز به خوبي پيش برود شايد تكميل اين مركز 2- 3 سال طول بكشد.

امروز صنعت هسته اي با 15 هزار پرسنل با قدرت به كار خود ادامه مي دهد
رئيس سازمان انرژي اتمي عنوان كرد: در نطنز، اراك، اصفهان، كارهاي به خوبي پيش مي رود و امروز صنعت هسته اي با 15 هزار پرسنل با قدرت كار خود را پيش مي برد و هيچ چيز متوقف نشده است و هر وقت هم به صلاح ديده شده و مسئولان گفته اند به فعاليت هايمان شتاب دهيم ديديد كه انجام شده است.
صالحي تصريح كرد: هر اراده اي كه مسولان ارشد نظام داشته باشند و صنعت هسته اي متصور بشوند ما مي توانيم با فوريت كامل آن را محقق كنيم و مردم مطمئن باشند كه اين صنعت به خوبي فعاليت هايش پيش مي رود.

وي در بخشي از سخنانش اظهار داشت: ايزوتوپ هاي پايدار از روش هاي متنوعي به دست مي آيند كه يكي از اين روش ها استفاده از سانتريفيوژهاست.

وي گفت: در اين مركز از روش هايي چون تبادل شيميايي، تقطير تبريدي، نفوذ حرارتي و تقطير غشايي استفاده مي شود.

رييس سازمان انرژي اتمي تصريح كرد: ما پيش از اين در حد آزمايشگاهي اقداماتي را آغاز كرده بوديم اما الان سطح كار ارتقا يافته به طوري كه 5 هزار متر مربع شامل 8 كارگاه و 8 آزمايشگاه براي اين عمليات احداث مي شود.

صالحي يادآور شد: چنين مجموعه اي در غرب آسيا بي نظير خواهد بود و در اين منطقه كشوري سراغ نداريم كه به اين ميزان وارد عرصه جداسازي ايزوتوپ شود.

وي خاطرنشان كرد: فردو از با ارزش ترين مجموعه هاي سازمان انرژي اتمي است و حدود 16 هزار مترمربع تاسيسات در اين مركز احداث شده است كه از جمله مراكز آن مي توان به مركز ملي مواد كه دو سال قبل تاسيس شد و همچنين مركز ملي خلع اشاره كرد كه 20 فروردين امسال رونمايي شد.

رييس سازمان انرژي اتمي گفت: اين مركز نه تنها به صنعت هسته اي بلكه به ساير صنايع كشور هم خدمات رساني مي كند.

صالحي خاطرنشان كرد: در حال حاضر مجموعه فردو قابل مقايسه با 3-4 سال قبل نيست به طوري كه هم به تعداد كارشناسان و متخصصان و هم به تاسيسات و زيربناهاي آن اضافه شده است. به طوري كه تنها در بخش مركز ملي مواد بيش از 20 كارشناس ارشد، مشغول به كار شده اند.

وي بيان كرد: در اين مركز هزار و 44 سانتريفيوژ داريم كه در خلع هستند و 2 آبشار در چرخش هستند و اگر روزي اراده شود غني سازي هم مي كنند و كافي است خوراك به اين ماشين ها تزريق شود.

صالحي همچنين درخصوص همكاري هاي بين المللي سازمان انژري اتمي گفت: در حال حاضر با اتحاديه اروپا و روسيه همكاري هاي مختلفي داريم و پروژه هاي آن به خوبي به پيش مي رود.

وي عنوان كرد: فردو با لحاظ كردن بهترين استانداردها خدمات ارزشمندي را به مجموعه صنايع كشور ارائه مي كند.

معاون رئيس جمهوري با اشاره به اتفاقاتي كه اخيرا در يكي از مراكز اتمي روسيه رخ داد اظهار داشت: از فرصت استفاده مي كنم به دولت فدرال روسيه و همتايان خود هم تسليت مي كنم.

وي گفت: روس ها با وجود اينكه ده ها تجربه در اين حوزه دارد و با وجود تمام ملاحظات ديديم كه اين اتفاق در كشور آنها افتاد و راكتور كوچك آنها دچار آسيب شد بنابر اين فناوري هسته اي بسيار حساس است كه ايجاب مي كند بالاترين استاندارها در آن رعايت شود.

رئيس سازمان انرژي اتمي بيان كرد: در واقع فناوري هسته اي نه فقط از باب اقتدار آفريني بلكه به علت اينكه صنايع كشور را چندين درجه ارتقا مي دهد حائز اهميتي است و بايد استاندارهاي لازم را داشته باشد.

صالحي يادآور شد: از عزيزان رسانه اي كه در اين مراسم حضور دارند خواهش مي كنم به آرشيوهاي خود مراجعه كنند و تصاوير 3- 4 سال قبل اين مركز را هم با وضعيت امروز آن مقايسه كنند. امروز حدود 700 مهندس و كارشناس در بخش هاي مختلف شركت هاي مختلف در اين مجموعه فعاليت مي كنند.
صالحي با بيان اينكه صنعت هسته اي بعد از برجام با قدرت كامل به پيش مي رود، اظهار داشت: از پروژه هاي بزرگ اين صنعت واحدهاي 2 و 3 نيروگاه بوشهر است كه در دست اقدام است قرار بود مرداد ماه امسال بتن ريزي شود كه با مشورت هاي كه داشتيم مقرر شد اين عمليات يكي دو ماه به تقويق تعويق بيفتند و احتمالا عملات بتن ريزي اكتبر انجام شود با اين حال كار عقب نيفتاده است و تنها اعلام بتن ريزي يكي دو ماه عقب افتاده است.
منبع خبر:
ايرنا
   تاریخ: ۱۳:۵۳ - ۲۲/۰۵/۱۳۹۸   بازدید: ۱۰۴
اخبار مشابه در سایر منابع خبری:
نظر رهبر معظم انقلاب درباره گام سوم كاهش تعهدات اخذ مي شود  تقريب نيوز
صالحي:در اراك از مرحله طراحي عبور كرده ايم/ نظر رهبر معظم انقلاب درباره گام سوم كاهش تعهدات اخذ مي شود  پايگاه دولت
سايت فردو بسيار فعال است  حزب الله نیوز