دریافت اطلاعات ...
 
اداره کل دیپلماسی عمومی و اطلاع رسانی سازمان انرژی اتمی ایران
یکشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۹

مذاكره احتمالي ايران و آمريكا چرا مراحل و شروطي دارد؟
 
انتخابات ايالات متحده آمريكا مصادف با سيزدهم آبان ماه برگزار شد. جو بايدن دموكرات، پيروز صف آرايي جمهوري خواهان به كانديداتوري دونالد ترامپ و حزب دموكرات بود. نمايندگان يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي نظرات متفاوتي در مورد سرنوشت رابطه ايران و ايالت متحده دارند؛ از احتمال بازگشت بايدن به تعهدات ...
مذاكره احتمالي ايران و آمريكا چرا مراحل و شروطي دارد؟ نماينده مردم جيرفت و عنبر آباد در مجلس مي گويد: «هم ايران و هم دولت بايدن، براي برگشت به شرايط قبل از خروج ترامپ شروطي دارند. ايران خواهان جبران خسارت وارده به ايران به دليل خروج غيرقانوني آمريكا و رفع تحريم هاي غيرقانوني، خروج آمريكا از منطقه از جمله اففانستان، عراق و سوريه، و حل و فصل پرونده هاي منطقه اي مثل يمن و توقف جنگ ظلمانه عربستان عليه مردم يمن با حمايت كشورهاي غربي از جمله آمريكا است. در مقابل، دولت آمريكا، احتمالا خواهان توقف غني سازي بالاي سه و نيم درصد، كاهش ميزان اورانيوم غني سازي، كاهش ميزان آب سنگين و مهمتر از همه موضوع اضافه كردن توافق تكميلي به برجام در مورد بندهاي موسوم به بندهاي غروب در مورد رفع محدوديت هسته اي ايران تا سال 25 بعد از توافق برجام است. »

با ذبيح الله اعظمي، نماينده مردم جيرفت و عنبرآباد در مورد آينده ايران و آمريكا، تفاوت هاي جو بايدن و دونالد ترامپ و شروط احتمالي ايران و آمريكا براي مذاكره يا توافق به گفت وگو نشسته ايم.

مشروح گفت وگوي ايسنا با اين نماينده مجلس به شرح زير است:

بسياري از نمايندگان مجلس معتقدند كه دموكرات ها و جمهوري خواهان تفاوتي با هم ندارند. تقاوت اين دو حزب آمريكايي صرفاً در روش كاري است. نظر شما در اين مورد چيست؟

منافع ملي كشورها، تابع فرد و يا حتي دولت خاصي نيستند كه با آمدن و يا رفتن افراد تغيير كند. بلكه راهبردها، روش ها و سياست هاي تأمين و تحقق منافع ملي هر كشور توسط افراد و دولت ها، متفاوت هستند. در همين چارچوب، آمريكا منافعي ملي در سياست خارجي دارد كه با آمدن بايدن و رفتن ترامپ تغيير نمي كنند. از جمله اين سياست ها، حمايت بي چون و چراي آمريكا از رژيم صهيونيستي و محدود كردن چين در شرق آسيا است. هر دولتي در آمريكا روي كار بيايد، از اسرائيل حمايت بي قيد و شرط مي كند و دنبال محدود كردن قدرت چين است.

به نظر شما هيچ تفاوتي بين جو بايدن و ترامپ وجود ندارد؟

البته كه بين رفتار، بينش و سياست هاي ترامپ و بايدن تفاوت هاي اساسي وجود دارد،. جو بايدن سياست مداري با سابقه و از دولتمردان ميانه رو در حزب دموكرات است. ايشان بين جناح راست و چپ حزب دموكرات ايستاده است. بايدن مورد قبول نخبگان حزب جمهوري خواه مثل خانواده هاي بوش و ديك چني است. اين يكي از دلايلي است كه مردم آمريكا در انتخابات اخير به ايشان راي دادند و معتقدند فردي مثل بايدن مي تواند شكاف هاي اتفاق افتاده ميان مردم آمريكا در دوران ترامپ را از بين ببرد و آمريكا را دوباره متحد كند. جو بايدن سناتور، رئيس كميته سياست خارجي و كميته قضايي سنا و معاون رئيس جمهور بوده است. او دولتمردي با تجربه است. در مقابل، ترامپ بدون هيچ تجربه سياسي و كار دولتي، رئيس جمهور آمريكا شد و با توجه به پيشنه تجاري، تعامل در دنيا و روابط بين الملل را از ديد يك تاجر و معامله تجاري مي ديد. در واقع، تفاوت ميان آمريكاي ترامپ با آمريكاي بايدن در سطح بين المللي، در شكافي نظري و عميق ريشه دارد، شكافي كه موجب خواهد شد تا رياست جمهوري هركدام از اين دو نامزد، دو جهان كاملا متفاوت را شكل دهد.

بسياري از كارشناسان معتقدند كه تفاوت هايي اساسي بين دو راهبرد معروف يك جانبه گرايي و چند جانبه گرايي دارند. نظر شما در اين مورد چيست؟

تفاوت اصولي رويكرد سياست خارجي دولت هاي ترامپ و بايدن در قبال سازمان هاي بين المللي و همكاري هاي چندجانبه است. سياست خارجي دولت ترامپ، بر مبناي بازگشت به سياست انزواگرايي قرن 19 و اوايل قرن بيست آمريكا، و شعار" اول آمريكا" و رد سياست چندجانبه گرايي دولت هاي قبلي آمريكا، به خصوص دولت باراك اوباما است كه روابط آمريكا را با متحدين اروپايي، كشورهاي عضو ناتو و چين دچار مشكل و در برخي موارد دچار تنش و مشكل نمود. ترامپ آمريكا را از پيمان ها و معاهدات مهمي همچون پيمان پاريس در مورد مبارزه با تغييرات آب و هوايي، برجام، معاهده آسمان باز، و سازمان جهاني بهداشت، يونسكو، شوراي حقوق بشر خارج كرد و به دنبال تضعيف نهادهاي همچون سازمان جهاني تجارت، بانك جهاني و صندوق بين المللي پول و حتي ناتو بود. سياست اعلامي دولت جو بايدن مبني بر بازگشت آمريكا به دوران پيش از ترامپ است. دوران پيشا ترامپ دوراني است كه آمريكا بر سياست چندجانبه گرايي و رهبري خود در عرصه بين المللي تاكيد مي كند و فعالانه تلاش خواهد كرد تا از همه ابزارهايش براي تثبيت اين موقعيت استفاده كند. سياست خارجي دولت بايدن تعامل با متحدين خود و اجماع سازي در سطح جهاني است.

مشاور جو بايدن چندي پيش اعلام كرد كه جو بايدن ممكن است به تعهدات برجامي بازگردد. به نظر شما تا چه ميزان احتمال بازگشت جو بايدن به تعهدات نقض شده برجامي وجود دارد؟

يكي از سياست اعلام شده توسط بايدن و مشاوران سياست خارجي وي در دوران رقابت هاي انتخاباتي، بازگشت به معاهدات و پيمان هاي بين المللي كه ترامپ از آنها خارج شده، از جمله برجام است. البته با توجه به تحولات بين المللي از سال 2016 تا كنون، اقدامات مخرب دولت ترامپ با اعمال تحريم هاي غيرقانوني و ظالمانه عليه مردم ايران، بازگشت به برجام توسط دولت بايدن ميسر نيست. موانع بزرگي در سر راه اين بازگشت است.

به نظر شما شروط احتمالي ايران و آمريكا براي مذاكره مجدد برجامي چيست؟

هم ايران و هم دولت بايدن، براي برگشت به شرايط قبل از خروج ترامپ شروطي دارند. ايران خواهان جبران خسارت وارده به ايران به دليل خروج غيرقانوني آمريكا و رفع تحريم هاي غيرقانوني، خروج آمريكا از منطقه از جمله اففانستان، عراق و سوريه، و حل و فصل پرونده هاي منطقه اي مثل يمن و توقف جنگ ظلمانه عربستان عليه مردم يمن با حمايت كشورهاي غربي از جمله آمريكا است. در مقابل، دولت آمريكا، احتمالا خواهان توقف غني سازي بالاي سه و نيم درصد، كاهش ميزان اروانيوم غني سازي، كاهش ميزان آب سنگين و مهمتر از همه موضوع اضافه كردن توافق تكميلي به برجام در مورد بندهاي موسوم به بندهاي غروب در مورد رفع محدوديت هسته اي ايران تا سال 25 بعد از توافق برجام است. در دوران بايدن، كشورهاي اروپايي نه تنها، از موضوع فوق به صورت علني حمايت مي كنند، بلكه فشارهاي سياسي و اقتصادي خود را براي پذيرش اين موضوع توسط ايران افزايش خواهند داد. همچنين، فشار لابي هاي اسرائيل و عربستان بر دولت بايدن براي مذاكره در مورد موشك هاي ايران، خروج ايران از منطقه از جمله سوريه، عراق و يمن افزايش خواهد يافت. همچنين، تحولات داخلي ايران از جمله انتخابات رئيس جمهوري مي تواند فرايند مذاكرات بين ايران و آمريكا را به تاخير بيندازد. به هرحال دولت بايدن، منتظر دولت بعدي ايران مي ماند.

به نظر شما مذاكره ايران و آمريكا چه مراحلي را از سر خواهد گذراند؟

من بر اين باور هستم براي برون رفت از وضعيت و كاهش فشار بر مردم، فرايند مذاكرات مي تواند به چند فاز و مرحله تقسيم شود. فاز اول، مرحله، متوقف كردن برخي از اقدامات و سياست ها توسط هر دو كشور بعد از خروج آمريكا از برجام باشد. در واقع، مرحله اول؛ فاز فريز freeze كردن سياست مذكور توسط طرفين مي باشد. يعني طرفين (ايران و آمريكا) اقدامات و سياست هاي خود را كه مغاير مفاد برجام است و بعد از خروج آمريكا از برجام اتخاذ شده اند، متوقف مي كنند. ايران، برخي اقدامات مثل افزايش سطح و ميزان غني سازي را متوقف مي كند و در مقابل آمريكا، اعمال تحريم ها را متوقف كرده و به برجام برمي گردد. در مرحله بعدي، ايران اجراي برخي تعهدات برجامي خود را كه معلق كرده، از سر مي گيرد. در مقابل، آمريكا هم تحريم هاي غيرقانوني را كه توسط دولت ترامپ بر ايران تحميل شدند، لغو كرده و دسترسي ايران را به پول ها و اموال بلوكه شده كه ناشي از تحريم هاي غيرقانوني هستند، در برخي از كشورها را ميسر مي كند. با توجه به مذاكرات و گام هاي برداشته شده و پيشرفت هاي حاصله برنامه ريزي مي شود. بدون بازگشت دولت آمريكا به برجام و رفع تحريم هاي ظالمانه آمريكا، نبايد در مورد هيچ موضوعي با دولت بايدن مذاكره كرد. اولويت اول دستگاه سياست خارجي، بايد رفع تحريم هاي غيرقانوني و ظالمانه آمريكا در مرحله اول باشد. برداشتن گام هاي بعدي براي مذاكره با دولت بايدن، با توجه به حسن نيت دولت بايدن در رفع تحريم هاي غيرقانوني، عادي سازي روابط تجاري و اقتصادي ايران با دنيا، تغيير در سياست حمايت از رژيم صهيونيستي و عربستان و خروج نيروهاي آمريكايي از منطقه، بايد با اجماع در سطح ملي و تصميم نظام از جمله مجوز مقام معظم رهبري، شوراي عالي امنيت ملي و با نظارت مجلس شوراي اسلامي برداشته شوند.

انتهاي پيام
منبع خبر:
ايسنا
   تاریخ: ۰۲:۰۱ - ۰۷/۰۹/۱۳۹۹   بازدید: ۲۵
اخبار مشابه در سایر منابع خبری:
مذاكره احتمالي ايران و آمريكا چه مراحل و شروطي دارد؟  ایران خبر
مذاكره احتمالي ايران و آمريكا چرا مراحل و شروطي دارد؟  روزنامه اعتماد
مذاكره احتمالي ايران و آمريكا چرا مراحل و شروطي دارد؟   55 آنلاین
شرط و شروط مذاكره احتمالي ايران و آمريكا   اقتصاد نیوز
مذاكره احتمالي ايران و آمريكا چرا مراحلي دارد؟  برترین ها
مراحل و شروط مهم مذاكره احتمالي ايران و آمريكا  همشهري