اداره کل دیپلماسی عمومی و اطلاع رسانی سازمان انرژی اتمی ایران
شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۹

پيام خطرناك و معنادار اروپا به ايران
 
در حالي كه با شكست دونالد ترامپ دشمن سرسخت برجام و پيروزي جو بايدن "مدافع" آن انتظاراتي شكل گرفته است مبني بر اين كه سال هاي آتي متفاوت از چهار سال گذشته خواهد بود، اما به نظر مي رسد رفتار اروپايي ها به عنوان يكي از شركاي اين توافق هيچ نشاني از اين تفاوت ندارد و كاشف از چيز ديگري است.
اروپا در حالي كه با شكست دونالد ترامپ دشمن سرسخت برجام و پيروزي جو بايدن ""مدافع"" آن انتظاراتي شكل گرفته است مبني بر اين كه سال هاي آتي متفاوت از چهار سال گذشته خواهد بود، اما به نظر مي رسد رفتار اروپايي ها به عنوان يكي از شركاي اين توافق هيچ نشاني از اين تفاوت ندارد و كاشف از چيز ديگري است.

در واقع بيانيه روز گذشته تروييكاي اروپايي (فرانسه، آلمان و انگليس) كه لحني تند و نسبتا بي سابقه پس از برجام داشت، سنجه مهمي درباره رويكرد احتمالي آن ها در چهار سال آتي دوره رياست جمهوري جو بايدن در قبال ايران است. اروپايي ها در اين بيانيه صرفا به ابراز تاسف نسبت به خروج آمريكا از برجام و احياي تحريم ها اكتفا كرده؛ اما در مقابل شديدا به گام هاي هسته اي ايران اعتراض كردند و "بي عملي" در مواجهه با پيامدهاي خروج آمريكا از اين توافق را "تلاش مثبت" و كانال مالي "اينستكس" را كه معامله اي انجام نداده، عَلَم كرده و به رخ ايران كشيدند. در حقيقت لحن سه كشور اروپايي هيچ هم پوشاني و همخواني با شرايطي كه گفته مي شود پيروزي بايدن آن را متفاوت مي گرداند، ندارد؛ به اين معنا كه گويا اروپايي ها به چشم اندازي كه پس از پيروزي بايدن ترسيم مي شود، باور نداشته و جور ديگري فكر مي كنند. از اين رو، اين بيانيه فراتر از يك اعتراض تند به اقدامات هسته اي ايران پس از گزارش اخير آژانس بين المللي انرژي اتمي و حامل اين پيام "مهم" به تهران است كه دوره رياست جمهوري بايدن في نفسه متفاوت نيست و متفاوت بودن آن الزامات و مقتضيات خاص خود را دارد و حتي از جهاتي هم مي تواند بدتر از دوره ترامپ باشد. اين كه اروپا پس از انتخاب بايدن چنين بيانيه اي صادر مي كند كه به يك ابراز تاسف كوچك در قبال رفتارهاي ساليان گذشته آمريكا در قبال برجام بسنده مي كند؛ اما كوچك ترين درخواستي از دولت آتي آمريكا براي بازگشت به برجام و لغو تحريم ها مطرح نمي كند؛ تاكيدي بر اين مدعاست كه اروپا ديگر باوري به برجام 2015 ندارد كه بخواهد آمريكا را به پيوستن دوباره به آن فراخواند و صرفا خواهان پايبندي يكجانبه ايران به آن تا رسيدن به برجامي فراگيرتر است. اينجاست كه قبل از اين كه از سنگ اندازي هاي اسرائيل و عربستان در دوره بايدن سخن گفت، لازم است گوشه چشمي هم به اين اروپا داشت.

به هر حال، وقتي چنين موضع سفت و سختي با آمدن بايدن از جانب اروپا اتخاذ مي شود، لزوما دولت آينده آمريكا بهتر از آن موضع نخواهد گرفت؛ و اگر رفتار و گزارش هاي اخير آژانس بين المللي انرژي اتمي را نيز در نظر بگيريم، مي توان پيش بيني كرد كه در چند سال آينده شاهد اجماع و رويكرد مشتركي ميان سه طرف در قبال ايران باشيم كه دقيقا همانند رويه اي است كه در ساليان قبل از انعقاد برجام در پيش گرفتند و هر گونه مذاكره احتمالي در آينده زير سايه سنگين فشار مستمر اجماعي آمريكايي، اروپايي و سازمان ملل خواهد بود. ترامپ ميراثي از خود به جاي گذاشته و چيزي را كاشته كه اين اجماع مي خواهد آن را درو كند

صابر گل عنبري- ديپلماسي ايراني
منبع خبر:
ساعت ۲۴
   تاریخ: ۱۵:۴۰ - ۰۱/۰۹/۱۳۹۹   بازدید: ۱۵