اداره کل دیپلماسی عمومی و اطلاع رسانی سازمان انرژی اتمی ایران
شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۹

نبويان: خطر بايدن براي ايران هزاران برابر ترامپ است / بهشتي پور: به شدت تحت تاثير شيوه مخرب دشمن هستيم!
 
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاري دانشجو، مناظره سياسي با محوريت مذاكرات اخير ايران و آمريكا به همت بسيج دانشجويي دانشگاه تربيت دبيري شهيد رجايي و با حضور حجت الاسلام سيد محمود نبويان نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي و حسن بهشتي پور پژوهشگر ارشد و تحليلگر مسائل سياسي برگزار شد. در اين ...


به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاري دانشجو، مناظره سياسي با محوريت مذاكرات اخير ايران و آمريكا به همت بسيج دانشجويي دانشگاه تربيت دبيري شهيد رجايي و با حضور حجت الاسلام سيد محمود نبويان نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي و حسن بهشتي پور پژوهشگر ارشد و تحليلگر مسائل سياسي برگزار شد.

در اين مناظره سياسي حجت الاسلام نبويان نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي گفت: توافقنامه برجام يكي از توافقنامه هاي نامناسبي بود كه ايران با يك منطق ضعيف آن را پذيرفت.

وي با بيان اينكه بنده با استناد به گزارش هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي، اعلاميه هاي شوراي امنيت سازمان ملل، شوراي حكام و كتاب امنيت ملي و ديپلماسي هسته اي رئيس جمهور مباحث خود را مطرح خواهم كرد، افزود: مطابق ماده 4 معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته اي به كشور هاي عضو اين معاهده از جمله ايران حق توسعه تحقيقات، توليد و بهره برداري از انرژي هسته اي جهت اهداف صلح جويانه داده شده است. اما وقتي گفته مي شود حق تحقيقات منظور چيست و آيا برجام توانسته اين حق ما را استيفاء كند يا نه؟ در ماده 18 پروتكل الحاقي از تبديل مواد هسته اي، غني سازي مواد هسته اي، توليد سوخت هسته اي، راكتورها، موسسات بحراني، بازفراوري سوخت هسته اي، فراوري پسماند ها با پرتو زايي متوسط يا زياد حاوي پلوتونيوم و اورانيوم با غناي بالا يعني اورانيوم حاوي 20 درصد يا بيشتر از ايزوتوپ اورانيوم 235 به عنوان فعاليت هاي تحقيق و توسعه نام برده شده است؛ اما متاسفانه تيم آقاي ظريف در برجام به طور كامل از اين حقوق ايران عقب نشيني كردند.

نبويان با اشاره به اينكه از نظر آمريكايي ها ملت ايران يك ملت ياغي است؛ بنابراين نبايد به حقوق تصريح شده در NPT دسترسي پيدا كند، افزود: آقاي روحاني و ظريف در برجام پذيرفته اند كه ما يك كشوراستثنايي در جهان هستيم و حق نداريم مثل كشور هاي ديگر از حقوق هسته اي خود طبق اسناد بين المللي برخوردار شويم وهمچنين پذيرفته اند كه ايران در چارچوب برنامه هسته اي كه آن ها براي ما تعريف مي كنند فعاليت كند.

وي با بيان اينكه مدخلي كه در سه توافق ظريف در لوزان و ژنو باز شده مدخل اشتباهي بوده و به معناي از دست دادن حقوق هسته اي ملت ايران است، اظهار كرد: ما در دوره آقاي ظريف و روحاني تنها يك مركز غني سازي كه در دست ساخت بوده در نطنز داشته ايم و هيچ مركزي غني سازي ديگري در ايران وجود نداشته باشد، اما در دوره آقاي جليلي ايران طي نامه اي به آژانس اعلام كرده بود كه ما قصد داريم 10 مركز غني سازي ديگر را بسازيم و حتي در گزارش آژانس هم آمده بود كه ايران محل ساخت 5 مركز را نيز جايابي كرده است.

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي از روحاني و ظريف به عنوان مرد واگذاري منافع ملت نام برد و گفت: آقايان هر بار پاي ميز مذاكره رفته اند تقريبا تا 90 درصد يك گام عقب آمده اند به گونه اي كه سال 92 در ژنو از ظريف تعهد گرفتند كه ايران به غير از مركز غني سازي نطنز حق ندارد 10 مركز ديگر را ايجاد كند.

وي بيان كرد: در بيانيه لوزان تصريح شده است كه ملت ايران حق دارد تا 15 سال فقط يك مركز غني سازي داشته باشد، اما در برجام پس از سه ماه مذاكره از اين توافق هم عقب تر آمديم به گونه اي كه تعهد داديم تا ابد فقط بايد يك مركز غني سازي داشته باشيم، افزود:

بهشتي پور تحليلگر مسائل سياسي نيز با بيان اينكه ما به شدت تحت تاثير شيوه مخرب دشمن يعني مديريت ادراك هستيم، گفت: يكي از دلايلي كه بنده و آقاي نبويان يك متن را مي خوانيم، ولي دو برداشت از آن مي كنيم متاثر از سياست دشمن براي مديريت ادراك ماست.

وي افزود: يكي از مشكلات ما اين است كه چگونه خود را از بمباران اطلاعات، اخبار و تحليل هاي دشمن محافظت كنيم و اجازه ندهيم كه با كاناليزه كردن اطلاعات و تحليل ها قضاوت هاي ما را تحت تاثير قرار دهد. مشكل ما اين است كه آقاي نبويان مي گويد حق غني سازي در ماده 4 معاهده منع گسترش فعاليت هاي هسته اي وجود دارد، اما در برجام اگر ما غني سازي را هم ادامه بدهيم ولو به شكل محدود اين يك استثناء شدن است يعني همه كشور هاي دنيا حق غني سازي دارند، ولي ايران از اين حق محروم شده است.

بهشتي پور با بيان اينكه فقط 15 كشور دنيا از جمله آمريكا غني ساز اورانيوم مي كنند و به هيچ كدام هم از اين كشور ها گفته نشده كه شما از حق غني ساز برخوردار هستيد، اضافه كرد: در ماده 4 معاهده منع گسترش فعاليت هاي هسته اي اسمي از غني سازي اورانيوم برده نشده؛ اما آقاي نبويان از اين ماده اين برداشت را مي كند كه غني سازي حق مسلم ماست.

وي با اشاره به اينكه حق غني سازي اورانيوم ولو محدود براي ايران در برجام وجود دارد، اما سوال بنده از آقاي نبويان اين است كه چرا بعد از 5 سال اين دستاورد مهم را منكر مي شوند، آيا پذيرفتن حق غني سازي اورانيوم براي ايران يك افتخار نيست؟ اضافه كرد: پيش از برجام 6 فصل نامه فصل هفتم عليه ايران به تصويب رسيده بود و حتي روسيه و چين هم براي متوقف كردن غني سازي عليه كشورمان راي داده بودند با اين وجود ما بدون اينكه يك ساعت هم غني سازي را متوقف كنيم به برجام رسيديم آيا پذيرفتن حق غني سازي در برجام يك دستاورد نيست؟

اين تحليلگر مسائل سياسي ماده 27 قطعنامه 2231 را يك ماده استراتژيك دانست و گفت: در اين ماده تصريح شده است كه تمام مفاد برجام تنها براي اجرا بين گروه 1+5 و ايران است و نبايد به عنوان ايجاد سابقه براي دولت ديگري و يا براي اصول حقوق بين الملل و يا حقوق تكاليف وفق معاهده منع اشاعه سلاح هسته اي و ساير استاد مربوطه و اصول و رويه هاي شناخته شده بين المللي قلمداد شود و اين يعني اينكه ديگر كشور ها نيز نبايد اين حق را از شوراي امنيت بخواهند و اين حقي است كه به ايران داده شده است.

نبويان نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در ادامه ضمن پاسخ به اظهارات بهشتي پور در خصوص ماده 27 قطعنامه 2231 بيان كرد: در اين ماده تصريح شده كه برجام شامل يك سري دستورالعمل بين ايران و كشور هاي 1+5 است و نبايد يك رويه براي كشور هاي ديگر قلمداد شود، چون برجام جزو هيچ قانون و سند بين المللي نيست.

وي با بيان اينكه ما در برجام پذيرفته ايم كه تا ابد تاسيسات نطنز تنها مركز غني سازي ملت ايران باشد و هيچ مركز غني سازي ديگري نداشته باشيم، افزود: ما در دوره آقاي جليلي سانتريفيوژ هاي نسل يك تا شش و نسل هشت را توليد كرده بوديم و 1008 سانتريفيوژ نسل 2 آماده بهره برداري بود؛ اما آمريكايي ها گفتند ملت ايران حق بهره برداري از سانتريفيوژ بالاتر از نسل يك را ندارد؛ بنابراين آقاي ظريف تعهد داد و تمام اين سانتريفيوژ ها انبار شد.

نبويان با اشاره به اينكه ما در نطنز 15 هزار و 420 سانتريفيوژ نسل يك نصب كرده بوديم، اما اين تعداد به 5060 سانتريفيوژ كاهش يافت و آقاي ظريف و روحاني براي جمع كردن اين سانتريفيوژ ها هم خيلي عجله داشتند به گونه اي كه براي انجام اين كار 300 نفر كارگر را از تهران به نطنز بردند، بيان كرد: بنده چند بار به يكي از مسئولين سازمان انرژي هسته اي تماس گرفتم و گفتم آمريكايي ها براي جمع كردن سانتريفيوژ ها آنقدر كه شما عجله داريد عجله ندارند.

وي تصريح كرد: درد اينجاست كه بعد از سه ماه مذاكره گفته شد هر آنچه كه سانتريفيوژ در ايران جمع آوري شده كافي نيست و زيرساخت هاي آن هم بايد نابود شود و بنده زيرساخت هاي تخريب شده را به چشم ديده ام.

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي گفت: وقتي مي گوييم صنعت هسته اي را واگذار كرديم يعني غني سازي 20 درصد، ذخاير اورانيوم، سانتريفيو ها و اماكن غني سازي و فردو را دادند رفت.

در ادامه بهشتي پور تحليگر مسائل سياسي گفت: اينكه ما دستاورد هاي خودمان را ناديده بگيريم و فقط يك سري امتيازاتي را كه مجبور شده ايم بدهيم، برجسته كنيم اين از هنرمندي آقاي نبويان است و من از اين كار ها بلد نيستم. ما بايد فكر كنيم و ببينيم كه چرا ايران در برجام امتيازاتي را داده است؟ ايران اگر مي خواست رويه گذشته را ادامه دهد شوراي امنيت 6 قطعنامه ديگر را عليه كشورمان صادر مي كرد؛ البته از نظر آقايان اين قطعنامه ها كاغذ پاره بوده و اهميتي نداشته، اما از نظر بنده اين قطعنامه ها تهديدي بسيار جدي عليه امنيت ملي كشورمان بوده اند و با اين اهرم مي توانستند ما را ذيل بند 31، 40، و 41 ببرند و حتي با بردن ذيل بند 42 مي توانستند با مجوز بين المللي اقدام نظامي نيز عليه ما انجام دهند.

وي با بيان اينكه دستاورد هاي هسته اي متعلق به كل نظام است و تنها مربوط به آقاي جليلي نبوده است، يادآور شد: در سال 84 دستور صريح رهبر معظم انقلاب اين بود كه پلمپ UCF اصفهان شكسته شود و در اواخر دولت آقاي خاتمي و نه در دولت آقاي احمدي نژاد اين اتفاق افتاد و نظام هم پاي تمام عواقب آن شامل قطعنامه هاي شوراي حكام و شوراي امنيت سازمان مل ايستاد و با كسي هم رودربايستي نداشت؛ پس ما نبايد تمام فعاليت هاي هسته اي را صرفا نسبت بدهيم به آقاي خاتمي، احمدي نژاد، جليلي يا لاريجاني، چون اين تصميم، تصميم كل نظام بوده است.

بهشتي پور با اشاره به اينكه نظام پاي عواقب فعاليت هاي هسته اي ايستاد، چون غربي ها مي خواستند به زور به ما بقبولانند كه ما حق نداريم چرخه كامل سوخت هسته اي داشته باشيم و بايد وابسته بمانيم، اظهار كرد: آمريكايي ها مي گويند فشار ها و تحريم هاي سال هاي 91 ايران را به پاي مذاكره كشاند و البته مذاكره با آمريكا هم به صورت مستقيم در مسقط و در دولت آقاي احمدي نژاد صورت گرفت و آقاي جليلي هم دبير شوراي عالي امنيت ملي بود. البته اگر اوباما حق ايران براي غني سازي اورانيوم ولو به شكل محدود را نمي پذيرفت مطمئن باشيد كه ما در سال 91 هم پاي ميز مذاكرات نمي رفتيم؛ پس مذاكرات هيچ ربطي به آقاي روحاني ندارد. به هر روي بنده از جمهوري اسلامي دفاع مي كنم و نه از يك شخص خاص.

وي با بيان اينكه از شهيد هسته اي كه خون خود را پاي اين صنعت داده تا جوانان بين 23 تا 35 سال كه اين صنعت را ساخته اند و تا مذاكره كننده اي كه خون دل خورده تا از حق ما دفاع كند براي صنعت هسته اي زحمت كشيده اند، بعد آقاي نبوي در يك جايي مدعي است كه تيم مذاكره كننده متن برجام را نخوانده اند، افزود: آقاي نبويان اينگونه نبوده كه غربي ها بگويند 300 كيلو اورانيوم غني شده و 5060 سانتريفيوژ و تيم مذاكره كننده هم بگويد چشم، در مورد هر يك از توافق ها كلي صحبت شده است.

اين تحليگر مسائل سياسي گفت: آقاي نبويان در نطنز صحبت 50 هزار سكو است با اين وجود اگر اين صنعت نابود شده پس جمهوري اسلامي چگونه از ارديبهشت 98 تا كنون توانسته 300 كيلو اورانيوم غني سازي شده را به 2440 كيلو برساند؛ پس صنعت هسته اي دارد به كوري چشم دشمنان استوار به فعاليتش ادامه مي دهد.

بهشتي پور با بيان اينكه در مذاكرات هسته اي ما وارث شرايطي بوديم كه شش قطعنامه تحت فصل هفتم عليه كشورمان وجود داشت و امنيت ملي ما نيز در معرض خطر بود و با اين حال ما بايد سراغ راهكار هايي رفتيم كه يك ساعت هم اين قطعنامه اجرا نشدند و در نهايت به قطعنامه 2231 تبديل شدند، تصريح كرد: در مذاكرات هسته اي مجموعه اي از آدم ها از آقاي ظريف حمايت كردند و او تنها نبوده است. با اين وجود اين تيم با تمام وجود تلاش كرد تا شرايط بدي را كه ناجوانمردانه پس از 12 سال پرونده سازي براي ما ايجاد كرده بودند پاك كنند.

وي اضافه كرد: ما در جريان مذاكرات هسته اي با ترفند هاي ايراني توانستيم حق غني سازي 3.67 را به دست بياوريم و اين مطابق نياز كشورمان بوده است؛ البته آقاي نبويان مي گويند كه در دوره آقاي جليلي قرار بوده 10 راكتور بسازند و اين در حالي است كه بنده مي توانم براي شما سند بياورم كه زمان شاه هم مي خواستند 10 راكتور بسازند.

بهشتي پور اظهار كرد: آقاي نبويان فكر مي كند كه فردو به همين راحتي در دوره آقاي جليلي ايجاد شده، ولي واقعا اينطور نبوده است. فردو كلي تاريخچه و داستان دارد كه به آن هم مي رسيم.

نبويان نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در ادامه اظهارات خود بيان كرد: آقاي بهشتي پور عقب نشيني هاي گسترده ما در برجام را قبول دارند يعني منافع ملت در بحث هسته اي را واگذار كرده ايم.

وي با بيان اينكه از سال 82 تا 92، 12 قطعنامه در شوراي حكام عليه ايران صادر شده است، افزود: همزمان با صدور قطعنامه هاي شوراي حكام آقازاده، روحاني، لاريجاني و جليلي مسئوليت پرونده هسته اي كشورمان را بر عهده داشته اند كه هر كدام داراي يك سياست بوده اند، اما نكته اي كه وجود دارد اين است كه پنج قطعنامه شوراي حكام در زمان روحاني صادر شده است.

نبويان در واكنش به اظهارات بهشتي پور در خصوص اينكه قطعنامه هاي شوراي حكام ربطي به كساني كه مسئوليت پرونده هسته اي كشورمان را داشته اند، ندارد و به نظام جمهوري اسلامي ربط دارد، بيان كرد: بله سياست كشور است، اما در يك جا مي گويد برو جلو و يك جا هم مي گويد عقب نشيني كن همان عقب نشيني قهرمانانه پس نظام آدم مي بيند و سياست گذاري مي كند.

وي با اشاره به اينكه فردو به عنوان يك مركز غني سازي و پدافند نطنز فوق العاده براي ما مهم بود، چون بايد غني سازي 3.5 تا 5 درصد براي نياز برق و 20 درصد را براي نياز پزشكي در اينجا انجام مي داديم، تصريح كرد: آقايان هر بار پاي ميز مذاكره نشستند يك گام عقب آمدند. به گونه اي كه آمريكا 3 آذر 92 اعلام كرد فردو مركز غني سازي باشد، اما خروجي نداشته باشد يعني هر چه توليد مي كنيد اكسيد شود كه آقايان گفتند چشم و تعهد دادند. پس از آن نيز 2 سال مذاكرات انجام شد، اما آيا توانستند فردو را حفظ كنند؟ نه. چون يكدفعه آمريكا گفت اصلا غني سازي ممنوع و فردو بايد به جاي مركز غني سازي به مركز هسته اي فيزيك تبديل شود و براي اين هم آقايان گفتند چشم و امضاء كردند. همچنين سه ماه بعد گفته شد بايد تمام زيرساخت ها در فردو جمع آوري شوند و ممنوعيت غني سازي در فردو كه تا 15 سال بود بر اساس برجام تا ابد ممنوع شد.

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه 2710 سانتريفيوژ در فردو نصب شده بود و اين در حالي است كه طبق گزارش آژانس ظرفيت فردو 2976 سانتريفيوژ بوده، گفت: ظرفيت فردو در دوران آقاي جليلي در حال تكميل شدن بود، اما در دولت روحاني به يكباره كار متوقف شد، چون اين دولت مرد توقف كار ها است. به هر روي غربي ها به توقف تكميل ظرفيت سانتريفيوژ هاي فردو هم قانع نشدند و بعد از دوسال گفتند ظرفيت فردو بايد صفر شود كه با فشار رهبر معظم انقلاب 2710 سانتريفيوژ به 1044 سانتذيفيوژ كاهش يافت.

وي با اشاره به اينكه طبق توافقات صورت گرفته بايد از 6 آبشار فردو 4 آبشار تعطيل و 2 آبشار در راستاي تحقيق و توسعه و نه غني سازي بچرخد و حتي آموزش نيرو هاي هسته اي نيز ممنوع شده است، افزود: زماني كه آقاي ظريف در كميسيون در مورد ممنوعيت غني سازي و تحقيق و توسعه در فردو توضيح مي داد مرحوم روح الله حسينيان به او گفت حداقل يك آبميوه گيري مي گذاشتيد بماند كه آقاي اميرآبادي در پاسخ به او گفت قم حوزه انتخابيه من است و به شما ربطي ندارد ما مي خواهيم در آنجا سوهاني فردو و برادران تاسيس كنيم.

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه تاسيسات هسته اي اراك يعني امنيت ملت ايران، اما ما در برجام آن را دو دستي تقديم كرديم، گفت: راكتور اراك با 86 درصد پيشرفت به آقاي ظريف تحويل داده شد با اين وجود داشتن اين راكتوراعصاب اسرائيل را به هم مي ريخت پس مسئله اي كه وجود داشت اين بود كه اسرائيل بايد امن مي شد. به هر روي وقتي آقايان تاسيسات اراك را هم واگذار كردند اوباما گفت اسرائيل و عربستان امن تر شدند.

وي با اشاره به اينكه اگر راكتور اراك راه اندازي مي شد مي توانستيم سالانه 9 تن پلوتونيوم در آن توليد كنيم، افزود: پلوتونيوم علاوه بر كاربرد در راكتور هاي تركيبي و زيردريايي ها براي ساختن بمب اتم مورد استفاده قرار مي گيرد به گونه اي كه با سه تا 7 كيلو پلوتونيوم مي توان بمب درست كرد. اگر چه ساختن بمب اتم به فتواي رهبر معظم انقلاب حرام است، اما داشتن راكتور اراك اين پيام را به اسرائبل مي داد كه نبايد دست از پا خطا كند.

نبويان با بيان اينكه طبق توافق برجام ملت ايران فقط مي تواند تا ابد يك راكتور آب سنگين آن با طراحي غربي ها داشته باشد، اضافه كرد: براي اينكه خاطر اسرائيل جمع شود غليظ ترين تعهدي كه در برجام از ظريف گرفته شده اين است كه راكتور اراك نابود شود و آقايان هم با افتخار آن را بتن ريزي كردند و عكس يادگاري گرفتند.

وي تصريح كرد: طبق توافق برجام آقايان قول داده اند تمام پسماند سوخت مصرفي راكتور هاي حال و آينده را كه ملت ايران خواهد ساخت به خارج از كشور بفرستند و اين در حالي است كه داشتن اين پسماند آمريكا و اسرائيل را سر جايشان مي نشاند و اين يعني ضريب امنيت كشور، چون ما با تكنولوژي بازفراوري مي توانستيم از دلت سوخت هاي مصرفي پلوتونيوم توليد كنيم.

نبويان اظهار كرد: بنده به شوخي به آقاي صالحي رئيس وقت سازمان انرژي اتمي گفتم من خروج پسماند مصرفي راكتور هاي حال را مي فهم، ولي راكتور هاي آينده را نمي فهم منظور چند سال بعد است آيا اگر امام زمان ظهور كند مي تواند جلوي اين بند بايستد يا نقض برجام است؟

وي افزود: بازرسان آژانس هر زمان كه به ايران مي آيند آقاي روحاني و ظريف به آن ها امكان دسترسي به اماكن نظامي را مي دهند و اين خيلي خطرناك است.

در ادامه بهشتي پور تحليلگر مسائل سياسي با بيان اينكه فرض آقاي نبويان اين است كه بنده هيچ كدام از تاسيسات هسته اي را از نزديك نديده ام، ولي اينگونه نيست، افزود: آقاي نبويان مي گويند تاسيسات اراك را نابود كرده اند و اين در حالي است كه فقط قلب راكتور بتن ريزي شده تا غيرقابل استفاده شود. پس تمام تاسيساتي كه ايجاد شده اند سر جايشان هستند. البته آقاي صالحي در يك مصاحبه خيلي صريح و شفاف گفت ما يك كالندر يدكي را از قبل نگه داشتيم و الان خيلي راحت مي توانيم از آن استفاده كنيم.

وي با اشاره به اينكه سال گذشته دانشمندان هسته اي كشورمان توانستند به كوري چشم آمريكايي ها گوي 300 تني را در راكتور اراك نصب كنند با اين وجود اگر اين راكتور نابود شده دانشمندان ما چطور توانسته اند اين گوي را در آنجا نصب كنند، اظهار كرد: پسماند سوخت هسته اي يكي از دردسر هاي كشور هاي توليد كننده انرژي هسته اي است به گونه اي كه اين كشور ها مانده اند اين پسماند ها را چه كار كنند، چون اين پسماند ها بايد تا 100 سال در زير زمين دفن شوند تا تشعشات آن ها از بين برود، ولي آقاي نبويان به اين موارد اشاره نمي كند.

بهشتي پور با بيان اينكه اگر قرار بود بمب اتمي براي ما خانه امن ايجاد كند براي كره شمالي ايجاد مي كرد، تصريح كرد: كره شمالي بمب اتم را ساخته، اما آيا تحريم هاي اين كشور برداشته شده و در وضعيت خوبي قرار دارد؟ چرا ما به واقعيت ها توجه نداريم؟ ما اگر از پسماند سوخت هسته اي در راكتور ها گذشته ايم به خاطر تخريب اين پسماند ها است و از طرفي سوالي كه وجود دارد اين است كه آيا ما تكنولوژي فراوري سوخت هسته اي را در اختيار داريم؟

وي بيان كرد: ما از پسماند سوخت هسته اي گذشته ايم، ولي به جاي آن يك راكتور آب سنگين 20 مگاواتي گرفته ايم و اين خيلي براي ما ارزشمند است، چون مي توانيم با اين راكتور صادرات هم داشته باشيم.

بهشتي پور تاكيد كرد: بنده با ضرس قاطع عرض مي كنم كه اگر جمهوري اسلامي بمب هسته اي هم داشته باشد هيچ كه ضريب امنيتي براي خود درست نمي كند بلكه تهديد بيشتري هم براي خود ايجاد مي كند و بهانه بيشتري به دست دشمنان مي دهد. به هر روي آقاي نبويان طوري مي گويد ما تا ابد از پسماند سوخت هسته اي و حق نسل هاي آينده گذشته ايم كه انگار يك جواهري را كه مي توانسته امنيت ملي ما را تامين كند از دست داه ايم.

وي با بيان اينكه تامين امنيت ملي ما روي دانش هسته اي و بومي كردن اين دانش استوار شده به گونه اي كه هر گاه اراداه كنيم به آستانه مي رسيم، افزود: به گفته اوباما دستاوردي كه برجام براي آمريكا داشته اين بوده كه چهار مسير دستيابي به بمب هسته اي را بر روي ايران بسته اند به گونه اي كه اگرايران بخواهد اراده كند تا بمب هسته اي بسازد ساخت آن حداقل يك سال طول بكشد و اين در حالي است كه ما اصلا نمي خواهيم بمب اتمي بسازيم، ولي دوستان اصرار دارند كه ذخاير اورانيوم ضريب امنيتي براي ما ايجاد مي كند.

اين كارشناس مسائل سياسي با بيان اينكه در مذاكرات هسته اي راجع به بند به بند تعهدات بحث شده است، گفت: در اين مذاكرات هر كدام از كشور ها از بخشي از خواسته هاي خود گذشته اند؛ البته برخي ها مي گويند ساير كشور هاي مذاكره كننده دكور بوده اند و مذاكرات فقط بين ايران و آمريكا بوده، ولي واقعا اينگونه نبوده مثلا بنده در مورد ماده 27 قطعنامه 2231 تحقيق و بررسي كردم تا متوجه شوم چرا اينقدر اختلاف نظر بين من و آقاي نبويان وجود دارد كه پس از بررسي متوجه شدم اين بند با اصرار روس ها اضافه شده است.

نبويان نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در بخش ديگري از اظهارات خود گفت: داشتن پلوتونيوم به معناي ساختن بمب اتم نيست، ولي مي تواند ضريب امنيت ملت ايران را بالا مي برد؛ البته دانش هسته اي هم يكي از ضريب هاي امنيت ملت ايران است، اما اين دولت به بركت برجام رشته هاي هسته اي را در دانشگاه ها تعطيل كرد و بعد آقاي بهشتي پور از دانش هسته اي هم صحبت مي كند.

وي افزود: ما 10 تن اورانيوم غني سازي شده را از دست داديم با اين وجود آقاي صالحي گفت ما يك هفته اي مي توانيم دوباره به اين ميزان اورانيوم غني سازي شده دست پيدا كنيم، اما بيش از يكسال است كه به دو تن رسيده ايم پس اين يك هفته كي است؟ به هر حال من به ياد 100 روز آقاي روحاني مي افتم.

نبويان از بخش نظارت ها به عنوان بخش وحشتناك برجام نام برد و تصريح كرد: بازرسان آژانس 26 بار با اجازه آقاي روحاني و ظريف اماكن نظامي شامل پارچين، سايت شهيد كلاهدوز، سايت لويزان و شيان، مركز شهيد كاظمي، سايت مالك الشتر، مركز نوين، مراكز صنايع دفاع را بازرسي كرده اند. همچنين علاوه بر اماكن نظامي آقاي روحاني و ظريف متخصصين را هم در اختيار بازرسان آژانس قرار داده اند.

وي با بيان اينكه هيچ كشوري در دنيا اجازه بازديد از محل توليد روتور را نمي دهد، ولي آقايان اجازه دادند، اضافه كرد: شاه پروتكل الحاقي را نپذيرفت. همچنين با پيروزي انقلاب تا سال 82 هيچ كس پروتكل الحاقي را نپذيرفت، اما از سال 82 تا 84 روحاني و ظريف آن را پذيرفتند، ولي لاريجاني كه به عنوان دبير شوراي عالي امنيت ملي انتخاب شد دولت احمدي نژاد با يك بهانه اي از پروتكل الحاقي خارج شد و تا زمان جليلي هم به همين صورت بود، ولي از سال 92 كه روحاني و ظريف آمدند ايران پروتكل الحاقي را پذيرفت.

نبويان بيان كرد: آقاي بهشتي پور مي گويد كه بنده چند بار گفته ام آقايان متن برجام را نخوانده اند. بله بنده همه جا مي گويم كه آقايان يكبار با دقت متن برجام آماده را نخوانده اند.

در ادامه بهشتي پور كارشناس مسائل سياسي گفت: شور و هيجان آقاي نبويان براي من جالب است او با عمق وجود تلاش مي كند تا آنچه را كه به نفع منافع ملي است بيان كند؛ منتها بنده موظفم كه به ايشان ياداوري كنم كه پروتكل الحاقي در زمان شاه نبود، چون اين پروتكل در سال 1993 به وجود آمده است.

وي با بيان اينكه آقاي نبويان بازديد از كل مركز اعلام نشده را نظامي فرض مي گيرد و اين خطاست و ظلم در حق جمهوري اسلامي است، افزود: وقتي كه فعاليت هسته اي در نقطه اي انجام مي شود تا يك كيلومتر آنورتر هم تشعشات هسته اي با دستگاه هاي پيشرفته قابل رديابي هستند با اين وجود اينطور نيست كه قابلمه بگذاريم و دانش آموز 15 ساله غني سازي اورانيوم انجام دهد و كسي هم خبر دار نشود.

بهشتي پور تصريح كرد: اتفاق خنده داري كه در جريان بازديد بازرسان آژانس در سال 2005 از پارچين اتفاق افتاد بود اين بود كه بازرسان به يك دستشويي مشكوك شده بودند و دست آخر هم خودشان مانده بودند كه چطور آن را گزارش بدهند. به هر روي آقاي نبويان طوري از بازديد بازرسان آژانس از مراكز نظامي حرف مي زند كه انگار ما در رحمت الهي را باز كرده ايم و گفته ايم آقايان جاسوس بفرماييد برويد داخل و هر جايي را هم كه لازم ديديد بازديد كنيد. تا آنجايي كه بنده در جلسات كارشناسي بوده ام قسم جلاله مي خورم كه اصلا چنين چيزي صحت ندارد و اينطور نبوده كه بازرسان آژانس در اين مراكزي كه آقاي نبويان اسم بردند هر كاري كه خواسته اند انجام داده باشند.

وي با بيان اينكه در گزارش هايي كه از بازديد هاي آژانس از مراكز نظامي منتشر شده تشعشات اورانيوم كشف نشده است، افزود: اگر ما اين كار ها را نمي كرديم و بازديد ها صورت نمي گرفت پرونده PMD بسته نمي شد و شبهات در خصوص ابعاد احتمالي نظامي كه اين همه روي آن مانور دادند باقي مي ماند. با اين وجود سوال اين است كه آيا اين اقدام تدبير بوده يا خيانت؟

اين كارشناس مسائل سياسي با اشاره به اينكه كسي كه سانتريفيوژ آلوده به اورانيوم 90 درصد را وارد كرده بايد پاسخگوي عملكرد خودش باشد، گفت: 6 سال طول كشيد تا ما ثابت كنيم منشاء آلودگي سانتريفيوژ وارد شده خارجي بوده است.

بهشتي پور با بيان اينكه نظارت هاي آژانس طبق ترتيبات اجرايي انجام مي شود و تا مجلس ترتيبات اجرايي را تصويب نكند تصميم نهايي گرفته نمي شود، افزود: مجلس هر وقت ترتيبات اجرايي را مطالعه كند و ببيند امنيت ملي به خطر مي افتد آن را امضاء نمي كند. به هر روي ترتيبات اجرايي به اين شكل نيست كه در پادگان ها و هر جايي را براي بازديد بازرسان آژانس باز كنند با اين وجود نظارت ها كاملا تحت الحفظ و در جا هاي كاملا مشخص انجام مي شوند.

نبويان نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در ادامه اظهارات خود گفت: آقاي بهشتي پور گفتند پروتكل الحاقي بايد به مجلس بيايد. درست است، اما آقايان آن را به مجلس نمي آورند و به صورت غيرقانوني آن را اجرا مي كنند. نكته بعدي اينكه آقاي بهشتي پور مي گويند كل مركز اعلام نشده همه كه نظامي نيستند خب كه بنده هم كه نگفتم همه نظامي هستند.

وي با بيان اينكه بازرسان آژانس بنابر يك ليست جديد همين الان از شورآباد و شهرضا بازرسي كرده اند و اتفاقا اين بازرسي ها هم به خاطر بحث PMD بوده، تصريح كرد: من صحبت هاي آقاي كمالوندي سخنگوي سازمان انرژي هسته اي را در تلويزيون محل دفتر كارم شنيدم او گفت ما در برجام اجازه دسترسي به مراكز نظامي را نداده ايم و بنده از اين حرف خيلي خوشحال شدم. اما وقتي به خانه رفتم و يك دور كامل برجام را خواندم متوجه شدم كه دسترسي نظامي داده شده است. به هر روي يك روز كه آقاي صالحي و كمالوندي به كميسيون بررسي برجام مجلس آمده بودند بنده به آقاي كمالوندي گفتم شما كه گفتيد ما دسترسي نظامي نداده ايم كه باز هم گفت همينطور است اجازه دسترسي نداده ايم. با اين وجود بنده متن انگليسي را به او دادم و رفتم. بنده بعد از جلسه مجدد نزد كمالوندي رفتم و گفتم متني را كه به شما دادم ديديد كه گفت حاج آقا من كه به شما گفتم دسترسي نظامي نداده ايم و گفت اگر در كل برجام يك بار واژه نظامي را پيدا كرديد من از حرف خودم برمي گردم.
نبويان تصريح كرد: بنده در همان جلسه وقتي كه آقاي صالحي مي خواست از سالن خارج شود به او واژه ميليتاري در متن انگليسي برجام را نشان دادم و گفتم اين كلمه چيست؟ كه او گفت ميليتاري. گفتم معني آن چيست؟ گفت نظامي. با اين وجود وقتي همين را به آقاي كمالوندي گفتم كاري به توهين ها ندارم، ولي وسط دعوا و ناراحتي به من گفت حاج آقا اصلا شما به چه حقي انگليسي مي خوانيد. حالا آقاي بهشتي پور شما به بنده بگويد كه كمالوندي درغگوست يا راستگو. رهبر معظم انقلاب گفتند اين بچه ها بچه هاي مومني هستند. پس اگر كمالوندي دروغ مي گويد كه واويلاست و اگر راست مي گويد كه واويلاتر است و اين يعني اينكه كمالوندي برجام را يك بار با دقت نخوانده است.

وي با بيان اينكه ما متاسفانه در مذاكرات هسته اي ديپلماسي ديني را زير پا گذاشتيم و ديپلماسي غرب گرايي را جايگزين آن كرديم و اين ديپلماسي ما را به جايي رساند كه همه چيز را بايد بدهيم و هيچ چيز هم نگريم، افزود: ملت ايران خودشان قضاوت كنند كه ما به واسطه برجام چه دستاوردي داشته ايم. قرآن از روي حساب و كتاب مي گويد تولي كفار ممنوع است. قرآن مي گويد به دشمن محبت نكنيد يعني به جان كري لبخند نزنيد. همچنين مي فرمايد دشمنان بايد در شما شدت ببينند.

نبويان با بيان اينكه آمريكا در راس دشمنان خدا قرار گرفته است، تصريح كرد: دولت مدعي است كه تمام مشكلات به خاطر تحريم است پس محبت و همكاري با سران آمريكا ممنوع است، ولي ما رفتيم و به آمريكا لبخند زديم.

وي افزود: در قرآن تصريح شده است كه پذيرش رهبري دشمنان ممنوع است و اصلا دين آمده با كدخدا ها بجنگد، ولي آقايان گفتند آمريكا كدخداست. به هر روي امروز اين مشكل ما ديپلماسي است.

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي گفت: بنده در اينجا ادعا مي كنم كه هر كس به فكر پذيرش مذاكره، رابطه، همكاري و پذيرش رهبري آمريكا در جهان است و آمريكا را كدخدا بداند اين خودش آمريكايي است. چون به فرموده خداوند در قرآن كسي كه به دنبال پذيرش تولي و ولايت دشمن است اين خودش از آنهاست.

وي با بيان اينكه خطر بايدن هزاران برابر ترامپ است و بايد ببينيم كه تيپ بايدن كلاه سر ما مي گذارد يا ترامپ اظهار كرد: قطعنامه ها در زمان اوباما با اجماع جهاني عليه كشورمان تصويب مي شد با اين وجود ويژگي دموكرات ها اين است كه اجماع جهاني عليه ما ايجاد مي كنند، ولي ترامپ نتوانست براي فعال كردن مكانيزم ماشه اين اجماع را به وجود بياورد.

بهشتي پور كارشناس مسائل سياسي در بخش ديگري از اظهارات خود گفت: يك قلم از دستاورد هاي برجام اين بود كه يك ميليارد و 700 ميليون دلار از دارايي هاي بلوكه شده ايران در آمريكا نقدا به ملت ايران پرداخت شد؛ اما آقايان سريال گاندو را ساختند تا بگويند اين پول به خاطر آزادي جيسون رضائيان پرداخت شده است. به هر روي اگر برجام نبود اصل پول كه 700 ميليون دلار بود را به همراه سودش به ما نمي دادند.

وي با اشاره به اينكه يكي ديگر از دستاورد هاي برجام اين بود كه 150 ميليارد دلار دارايي هاي بلوكه شده كشورمان آزاد شد، افزود: البته در اين رابطه نيز آقايان مي گويند اينكه ترامپ رقم دارايي هاي آزاد شده را اعلام مي كند تبليغاتي است تا بتواند سر ما كلاه بگذارد و اين در حالي است كه آمار پول هاي بلوك شده را بانك مركزي مي داند و در تاريخ ثبت شده است.
منبع خبر:
دانشجو
   تاریخ: ۱۵:۴۷ - ۰۱/۰۹/۱۳۹۹   بازدید: ۱۵