دریافت اطلاعات ...
 
اداره کل دیپلماسی عمومی و اطلاع رسانی سازمان انرژی اتمی ایران
جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۹

همكاري خباثت آميز اروپا با ترامپ و بايدن
 
سه كشور اروپايي با وجودي كه به تعهدات خود در برجام عمل نكرده اند و اين بي عملي را نيز نمي توان به حساب ناتواني آنها نوشت، در يك بيانيه مشترك ادعا كردند كه جمهوري اسلامي ايران، با وجود حسن نيت آنها مرتكب «نقض جدي» توافق هسته اي شده است.
در بيانيه تروئيكاي اروپايي گرچه نسبت به خروج آكريكا از برجام ابراز تأسف شده است، كه البته پيش از اين نيز بارها به اين موضوع اشاره داشته اند اما از زمان خروج ترامپ از برجام اروپا هيچ اقدامي براي اجراي تعهدات خود نداشته است و در واقع آنها نيز راه آمريكا را طي كرده اند با اين تفاوت كه اروپا خود را پايبند برجام نشان مي دهد اما آمريكا رسماً از آن خارج شده است.
دونالد ترامپ رئيس جمهور آمريكا كه تا پايان دوران خود دو ماه فرصت دارد، تحريم هاي اقتصادي عليه ايران را افزايش داده و در مدت باقي مانده نيز سعي دارد تحريم هاي ديگر را نيز وضع كند.
ايران در 5 مرحله كه بر اساس چارچوب برجام بوده است، تعهدات خود را كاهش داده كه حتي از سوي چين و روسيه كه اعضاي برجام هستند، واكنشي قانوني اعلام شده است چرا كه آمريكا برجام را زير پا گذاشته و اروپا نيز به تعهدات خود عمل نكرده است.
با وجودي كه مسئولين دولتي پس از انتخاب جو بايدن به رياست جمهوري آمريكا سعي كردند نشان دهند خواهان مذاكره با آمريكاي دوران بايدن هستند، اما مي بينيم كه آمريكا ترامپ اقدامات خود را عليه ايران افزايش داده است.
چه بسا دليل اقدامات خصمانه تر ترامپ عليه ايران اعلام مواضع دولتمردان كشورمان از رئيس جمهور تا وزير خارجه براي مذاكره با دولت جو بايدن باشد چرا كه ترامپ تلاش زيادي كرد كه ايران را وادار به نشستن پاي ميز مذاكره كند و اكنون كه به روزهاي پاياني دولت خود نزديك مي شود، مي بيند كه دستاورد مذاكره با ايران را از دست داده است.
3 كشور اروپايي طرف توافق هسته اي در بيانيه خود مدعي شده اند كه با وجود تلاش هاي مبتني بر «حسن نيت» آنها، ايران اقدامات متعددي در نقض توافق انجام داده است.
انگليس، آلمان و فرانسه مدعي شده اند كه به عنوان طرف هاي مشاركت كننده در «برجام» براي حفظ اين توافق هسته اي تلاش كرده و از خروج آمريكا از آن ابراز تأسف كرده اند.
در اين بيانيه آمده است: «ما به عنوان مشاركت كنندگان برجام بار ديگر بر تداوم تعهد خود براي حفظ توافق هسته اي و اجراي كامل آن تأكيد مي كنيم. ما سه كشور اروپايي سخت براي حفظ اين توافق تلاش كرده ايم.»
اين ادعاها در حالي مطرح مي شود كه اروپا تاكنون به هيچ يك از تعهدات خود عمل نكرده و در راستاي سياست هاي تحريمي آمريكا گام برداشته اند اما اكنون توقعدارند كه ايران بايد به طور كامل به تعهدات برجامي خود عمل كند.
در ادامه اين بيانيه آمده است: «همواره صراحت داشته ايم كه از خروج آمريكا از برجام و احياي تحريم ها متأسفيم. ما تحريم ها را به نحو پيش بيني شده در برجام رفع كرده و اضافه بر آن از طريق ايجاد ساز و كار مالي اينستكس، تلاش هايي اضافي براي مجاز كردن تجارت مشروع با ايران به كار بسته ايم.»
اين ادعا در حالي مطرح مي شود كه اينستكس نيز نتوانست حقوق ايران را در برجام محقق كند، همچنان مراودات اقتصادي ايران و اروپا و ديگر كشورها در تحريم هاي اقتصادي قرار دارد، حتي در شرايط شيوع ويروس كرونا اروپايي ها از فروش تجهيزات و داروهاي پزشكي به ايران امتناع كردند، اما ادعا مي كنند كه تحريم ها را به نحو پيش بيني شده در برجام رفع كرده اند!
سه كشور اروپايي در ادامه بيانيه خود مدعي شده اند؛ «با وجود تلاش هاي مبتني بر حسن نيت، ايران اكنون يك سال و نيم است كه مرتكب اقدامات متعددي در نقض جدي تعهدات هسته اي خود شده است. ما كماكان به شدت از اقدامات ايران كه در حال تهي كردن توافق از مزاياي اصلي آن در زمينه منع اشاعه است نگرانيم.»
سه كشور اروپايي در ادامه اين بيانيه خاطرنشان كرده اند: «اكنون اهميت حياتي دارد كه ايران به سرعت اقداماتش را به عقب برگردانده و به پايبندي كامل برجام برگردد.»
روشن است كه بيانيه تكراري تروئيكاي اروپايي نشان دهنده آن است كه تنها عضو باقي مانده در برجام كه بايد به تعهدات خود عمل كند ايران است در حالي كه آنها هيچ اقدامي براي اجراي تعهدات خود در برجام انجام نداده اند.
حتي بيانيه تروئيكاي اروپايي پيامي به جو بايدن است كه بايد وضعيت فشار حداكثري عليه ايران ادامه داشته باشد.
گرچه بايدن در رقابت هاي انتخاباتي خود ادعا كرده كه آمريكا را به برجام باز مي گرداند اما در عوض گفته كه راه هاي هوشمندانه تري وجود دارد كه ايران را تحت فشار قرار دهد.
اين راه هاي هوشمندان با همكاري اتحاديه اروپا اجرا خواهد شد كه اكنون با بيانيه خود همراهي با بايدن رئيس جمهور منتخب را اعلام كرده اند.
آقاي روحاني رئيس جمهور و آقاي ظريف وزير خارجه بي موقع نظر خود را در باره مذاكره با آمريكا دورا بايدن اعلام كردند و حتي آشنايي 30 ساله محمد جواد
ظريف با جو بايدن امتيازي نيست كه بتوان روي آن حساب كرد.
آقاي صالحي رئيس سازمان انرژي اتمي كشورمان نيز رو در روي ارنست مونيز وزير انرژي آمريكا كه در دهه 70 ميلادي استاد صالحي بود قرار گرفت و حتي سابقه شاگردي و استادي اين دو نيز نتوانست در به وجود آمدن يك توافق برد برد كمك كند.
   تاریخ: ۰۱:۲۲ - ۰۱/۰۹/۱۳۹۹   بازدید: ۱۱۴