اداره کل دیپلماسی عمومی و اطلاع رسانی سازمان انرژی اتمی ایران
شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۹

سوال از وزير كشور و بررسي قوانين نظام وظيفه در دستور كار كميسيون هاي تخصصي مجلس
 
كميسيون هاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي در جلسات هفته آينده سوال از وزراي كار و كشور و بررسي قوانين نظام وظيفه را در دستور كار دارند.
كميسيون هاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي در جلسات هفته آينده سوال از وزراي كار و كشور و بررسي قوانين نظام وظيفه را در دستور كار دارند.
به گزارش ايسنا، دستور هفتگي برخي كميسيون هاي تخصصي مجلس به شرح زير است:
كميسيون اجتماعي
بررسي طرح تعيين تكليف كارگزاران بيمه كشاورزي
بررسي كليات طرح مديريت تعارض منافع(اصلي)
دعوت از وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي به منظور پاسخگويي به سوالات عبدالرضا مصري نماينده مردم كرمانشاه، نصرالله پژمانفر نماينده مردم مشهذ و كلات(2سوال)، هاجر چناراني نماينده نيشابور و فيروزه(3سوال)

بررسي لايحه استخدامي شهرداري ها

برگزاري جلسه كميته رفاه اجتماعي

برگزاري جلسه كميته ساماندهي سازمان هاي مردم نهاد(انجمن ها و خيريه ها) پيرامون ادامه مباحث مطروحه در جلسه قبل

بررسي طرح نقل و انتقال سوابق بيمه يا بازنشستگي بين صندوق هاي بازنشستگي

كميسيون فرهنگي

بررسي اخبار فرهنگي، لايحه اصلاح بند ( 16 ) ماده (2 ) قانون اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

طرح اصلاح بند (29 ) ماده ( 2 ) قانون اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد

بررسي اخبار فرهنگي، جمع بندي و ارائه گزارش طرح جمعيت و تعالي خانواده

بحث و بررسي پيرامون اولويت هاي كميسيون با حضور رئيس مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي

جلسه هيأت رئيسه كميسيون

كميسيون قضايي و حقوقي

بررسي طرح الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول (اعاده شده از شوراي نگهبان)

جلسه هيأت رئيسه، تعيين اولويت ها در دوره يازدهم

انتخاب اعضاي كارگروه ها

انتخاب دو نفر از اعضا و معرفي آنها به مجلس براي عضويت در ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز

انتخاب دو نفر از اعضاي كميسيون و معرفي آنها به مجلس براي عضويت در كارگروه (كميته) تعيين مصاديق محتواي جرايم رايانه اي

انتخاب دو نفر از اعضاي كميسيون و معرفي آنها به مجلس براي عضويت در شوراي راهبري دادرسي الكترونيكي

بررسي لايحه موافقتنامه انتقال محكومين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه

لايحه معاهده معاضدت حقوقي متقابل در امور مدني بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري فدرال برزيل

بررسي طرح الحاق دو ماده به كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده) (اعاده شده از شوراي نگهبان)،

لايحه توقف اجراي احكام خلع يد و قلع و قمع ورزشگاه ها و ساير تأسيسات و اماكن ورزشي تابع وزارت ورزش و جوانان (اعاده شده از شوراي نگهبان)

انتخاب دو نفر از نمايندگان متقاضي و معرفي آنها به مجلس براي عضويت در شوراي عالي مقابله و پيشگيري از جرائم پولشويي و تأمين مالي تروريسم

كميسيون امور داخلي كشور و شوراها

بررسي طرح اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور با حضور كارشناسان مركز پژوهش ها و مسئولان دستگاه هاي اجرايي ذيربط

بررسي گزارش كميته هاي فرعي شش گانه كميسيون و انتخاب دو نفر از اعضاي كميسيون امور داخلي كشور و شوراها داوطلب عضويت در شوراي عالي مقابله و پيشگيري از جرايم پولشويي و تامين مالي تروريسم

دعوت از وزير كشور جهت پاسخگويي به سوال 10 نماينده؛ احسان اركاني نماينده نيشابور و فيروزه، فرهاد طهماسبي نماينده ني ريز، استهبان و بختگان، حسن نوروزي نماينده رباط كريم و بهارستان، هاجر چناراني نماينده نيشابور و فيروزه، رضا آريان پور نماينده مينودشت، كاليكش، كلاله و مراوه تپه، عليرضا سليمي نماينده محلات و دليجان، حسينعلي حاجي دليگاني نماينده شاهين شهر، ميمه و برخوار، نصرالله پژمانفر نماينده مشهد و كلات، جليل مختار نماينده آبادان و معين الدين سعيدي نماينده چابهار، كنارك، قصرقند، شهر و بخش مركزي نيك شهر

نشست هيئت رئيسه كميسيون امور داخلي كشور و شوراها

كميسيون تدوين آيين نامه داخلي مجلس

رسيدگي به گزارش كارگروه موضوع ماده142 قانون آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي در مورد طرح شفافيت آراي نمايندگان با حضور رئيس و دبير كارگروه و ساير مدعوين

رسيدگي به گزارش كارگروه منتخب كميسيون در مورد طرح اصلاح و الحاق قانون نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان با حضور رئيس كارگروه و ساير مدعوين

كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي

تدوين آيين نامه داخلي و طرح تشكيل سازمان پدافند غيرعامل

استماع و بررسي گزارش كميته مرز از هيات اعزامي به مرزهاي شمال غرب كشور، گزارش كميته خارجه از وضعيت جزاير خليج فارس، گزارش كميته امنيت از هيات اعزامي به استان سيستان و بلوچستان و گزارش كميته هسته اي از نشست با دانشمندان و مديران سازمان انرژي اتمي

نشست اعضاي هيات رئيسه كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي با روساي كميته هاي كميسيون

بررسي طرح اصلاح جدول حوزه هاي انتخابيه مجلس و تعداد نمايندگان آن، بررسي طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس،

بررسي لايحه جامع انتخابات و بررسي طرح اصلاح موادي از قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراها در كميته امنيت كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي

مروري بر قوانين نظام وظيفه با حضور مسئولين ذيربط در كميته دفاعي

كميسيون اصل نود

نشست هيات رئيسه و نشست عمومي كميسيون

بررسي لايحه طرح انتظام بخشي به فرآيند واگذاري بنگاه هاي دولتي

بررسي آخرين وضعيت بورسيه ها با حضور وزير علوم، تحقيقات و فناوري

كميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري

رسيدگي به طرح جهش توليد دانش بنيان

بررسي طرح اصلاح موادي از قانون تأسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي

طرح الحاق تبصره 11 به ماده 17 قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق التدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزي

رسيدگي به شور دوم طرح اصلاح ماده الحاقي مصوب 13/ 6/ 1397 به قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش مصوب 15/ 7/ 1388 و اصلاحات و الحاقات بعدي

بررسي اولويت هاي كميسيون با حضور رئيس مركز پژوهش هاي مجلس

رسيدگي به طرح استفساريه تبصره 62 قانون برنامه دوم توسعه

رسيدگي به طرح احكام كلي بودجه 1400

كميسيون اقتصادي

بررسي لايحه تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي

بررسي لايحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز

بررسي طرح ارتقاي حكمراني در حوزه ريال(اصلاح قانون مبارزه با پولشوئي)

راي گيري درخصوص طرح اصلاح نرخ ارز مبناي حقوق ورودي‪) ‬اعاده شده از شوراي نگهبان)

برگزاري نشست مشترك با اقتصاددانان و اعضاي هيات علمي دانشگاههاي كشور

بررسي طرح ماليات بر عايدي سرمايه

جلسه هيأت رئيسه كميسيون در خصوص بررسي اخبار روز و نحوه رسيدگي به طرحها و لوايح

كميسيون انرژي

بررسي طرح اصلاح قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار

بررسي لايحه تشكيل سازمان پدافند غيرعامل در كميسيون انرژي

بررسي لايحه مشاركت عمومي- خصوصي

طرح اساسنامه شركت ملي گاز ايران

بررسي سوالات نمايندگان از وزير نيرو

كميسيون صنايع و معادن

بررسي لايحه اصلاح قانون حمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيلي كارخانه هاي كشور

بررسي طرح تحول بازار و صنعت خودروي سبك

بررسي لايحه ماليات بر درآمد و دارايي فعالان اقتصادي در مناطق آزاد تجاري- صنعتي

بررسي طرح صيانت از حقوق كاربران در فضاي مجازي و ساماندهي پيام رسان هاي اجتماعي،

استماع گزارش عليرضا زاكاني رئيس مركز پژوهش هاي مجلس درباره مسائل و اولويت هاي كميسيون

حضور وزير صنعت، معدن و تجارت و معاونان وي براي تبيين اولويت ها و راهكارهاي عملياتي وزارتخانه

كميسيون ويژه جهش و رونق توليد و نظارت بر اجراي اصل 44 قانون اساسي

بررسي لايحه ماليات بر درآمد و دارايي فعالان اقتصادي در مناطق آزاد تجاري- صنعتي با حضور مسئولان وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان امور مالياتي، شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و مركز پژوهش هاي مجلس

بررسي طرح تسهيل صدور برخي مجوزهاي كسب و كار با حضور مسئولان و كارشناسان وزارت امور اقتصادي و دارايي، مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي و بخش خصوصي

بررسي طرح جهش توليد و تامين مسكن با حضور وزارت راه و شهرسازي و مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي

حضور وزير صنعت، معدن و تجارت و معاونان وي براي بررسي راهكارهاي مقابله با كاهش توليد در صنايع و معادن با حضور نمايندگان ديوان محاسبات كشور، مركز پژوهش هاي مجلس و بخش خصوصي

كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات

رسيدگي به طرح هاي تنظيم بخشي از مقررات مالي، اداري و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش و الحاق يك بند به تبصره (1) قانون بودجه سال 99 كل كشور (اعاده شده از سوي شوراي نگهبان)

استماع گزارش كميته فناوري اطلاعات و دولت الكترونيك در خصوص سامانه جامع قوانين بودجه سنواتي

بررسي طرح احكام كلي ساختار بودجه سال 1400 كل كشور

جمع بندي نهايي منابع مورد نياز طرح يك فوريتي الزام دولت به تامين كالاهاي اساسي

رسيدگي به گزارش ديوان محاسبات كل كشور در خصوص عملكرد مالي 1398 مجلس شوراي اسلامي در اجراي جزء (2) تبصره (1) ماده (51) آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي

استماع گزارش رئيس كميسيون اصل نودم مجلس در خصوص برنامه هاي كاري اين كميسيون و برنامه هاي مشترك في مابين و بررسي برنامه ها،

بررسي اقدامات و عملكرد اعتبارات وزارت جهاد كشاورزي با حضور وزير و مسئولان مربوطه اين وزارتخانه

كميسيون عمران

نشست كميسيون با حضور رضا اردكانيان وزير نيرو با هدف پاسخگويي به سوالات نمايندگان

بررسي وضعيت پروژه راه آهن تهران-اصفهان با حضور رسولي مديرعامل شركت راه آهن

حضور خادمي معاون شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور براي بررسي عملكرد اين شركت

حضور محمد اسلامي وزير راه و شهرسازي براي بررسي علت افزايش قيمت بليط حمل ونقل هوايي و پاسخگويي به سوالات تعدادي از نمايندگان
منبع خبر:
بازار کار
   تاریخ: ۱۸:۰۶ - ۲۶/۰۷/۱۳۹۹   بازدید: ۷