دریافت اطلاعات ...
 
اداره کل دیپلماسی عمومی و اطلاع رسانی سازمان انرژی اتمی ایران
سه شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۹

تحريم مقامات سازمان انرژي اتمي تاثيري بر روند فعاليت هاي هسته اي ندارد
 
كمالوندي، معاون و سخنگوي سازمان انرژي اتمي قرار گرفتن نام خود و چند تن از مقامات سازمان انرژي اتمي در ليست تحريم هاي آمريكا را اقدامي بي اثر خواند و گفت: اين اقدام نمايشي و با هدف فضاسازي رسانه اي انجام گرفته و هيچ گونه تاثيري در روند فعاليت هاي سازمان انرژي اتمي ايران ندارد. به گزارش ايسنا، بهروز كمالوندي با اشاره به درج نام پنج تن از افراد و مقامات سازمان انرژي اتمي در ليست جديد تحريم هاي آمريكا اظهار كرد: اين اقدام آمريكا هيچ تاثيري در روند فعاليت هاي هسته اي سازمان انرژي اتمي ندارد و بيشتر براي فضاسازي رسانه اي است.
معاون امور بين الملل، حقوقي، مجلس و سخنگوي سازمان انرژي اتمي در پاسخ به اينكه برنامه هسته اي ايران با وجود تحريم ها و محدوديت هاي ايجاد شده از جمله از طريق قطعنامه هاي شش گانه تعليق شده در گذشته چه پيشرفت هاي داشته است، گفت: شرايط صنعت هسته اي كشورمان با وجود محدوديت هاي هسته اي ايجاد شده توسط قطعنامه هاي تعليق شده با آنچه امروز در صنعت هسته اي شاهد هستيم، بسيار فاصله دارد. آمريكا سعي دارد به هر شكلي اين روند و پيشرفت را از بين برده يا كند نمايد اما موفق نمي شود. اساسا آمريكا در حوزه هسته اي هيچ گونه همكاري اي با ايران نداشته است كه حالا با تحريم هاي مورد ادعايش، آن همكاري ها از بين برود!
كمالوندي خاطرنشان كرد: در دو سال گذشته كه آمريكا از برجام خارج شده است اقدامات زيادي براي اعمال محدوديت بر روند فعاليت هسته اي ايران انجام داد، مثلا در رابطه با آب سنگين تلاش كرد تا مانع صادرات اين محصول شود اما در اين مدت ايران موفق به فروش آب سنگين و توليد آن به طور همزمان شده است. از اين رو معتقدم آمريكا هر كاري در توانش بوده انجام داده است اما اين اقدامات بر روند فعاليت هاي هسته اي ايران تاثيري نداشته است. معاون رئيس سازمان انرژي اتمي گفت: كارها در صنعت هسته اي رو به جلو در حركت است و اقدامات آمريكا به واقع اثري بر اين روند ندارد و اين يك حقيقت است و شعار نيست.
   تاریخ: ۰۳:۲۷ - ۰۲/۰۷/۱۳۹۹   بازدید: ۱۷