اداره کل دیپلماسی عمومی و اطلاع رسانی سازمان انرژی اتمی ایران
شنبه ۳ آبان ۱۳۹۹

توهم غرب زده ها در آستانه دو انتخابات
 
وحيد عظيم نيا مرحوم جلال آل احمد  كه به قول رهبر حكيم انقلاب «يك روشنفكر ريشه دار در مسائل ديني»  و «به راستي نعمت بزرگي بود» حدود نيم قرن پيش به خوبي بيماري غرب زدگي را (ولو با اقتباس از آثار احمد فرديد) تشريح كرده است. او معتقد بود «آدم غرب زده چشم به دست و دهان غرب است». (غرب زدگي (...)
مرحوم جلال آل احمد  كه به قول رهبر حكيم انقلاب «يك روشنفكر ريشه دار در مسائل ديني»  و «به راستي نعمت بزرگي بود» حدود نيم قرن پيش به خوبي بيماري غرب زدگي را (ولو با اقتباس از آثار احمد فرديد) تشريح كرده است.
توهم غرب زده ها در آستانه دو انتخابات
وحيد عظيم نيا
مرحوم جلال آل احمد  كه به قول رهبر حكيم انقلاب «يك روشنفكر ريشه دار در مسائل ديني»  و «به راستي نعمت بزرگي بود» حدود نيم قرن پيش به خوبي بيماري غرب زدگي را (ولو با اقتباس از آثار احمد فرديد) تشريح كرده است. او معتقد بود «آدم غرب زده چشم به دست و دهان غرب است». (غرب زدگي &– ص 127).غربي كه جلال از آن حرف مي زند بعد از جنگ جهاني دوم به منظور بسط هژموني خود به تأسيس نهاد هاي به اصطلاح بين المللي روي آورد تا با حفظ ظاهرِ همه جانبه گرايي، هر ملت و كشور مستقلي را كه برخلاف منويات تزريقي آن ها  گام برمي دارد، حذف كند. اين مشي از حدود يك قرن پيش حاكم بوده است و اين روز ها به واسطه حركت غرب به سمت فروپاشي، عيان تر شده و اين نهاد هاي به اصطلاح بين المللي نظير آژانس بين المللي انرژي اتمي، عملابه صورت علني ابزار رژيم وحشي آمريكا شده است.
حتي كساني كه صاحب كرسي در دوران طاغوت بودند و مقابل سرنگوني يك دولت (كودتاي 28 مرداد) سكوت كرده بودند، نسبت به رفتار دوگانه غرب ولو با غرزدن هاي زيرلب انتقاد مي كردند.
 سيد فخرالدين شادمان(1346-1286) سردبير هفته نامه ادبي طوفان (با مديرمسئولي محمد فرخي يزدي) كه در دهه 1330 چندين مقام عالي دولتي از وزارت دادگستري و اقتصاد گرفته تا عضو شوراي فرهنگي سلطنتي داشت، بزرگ ترين گناه اروپا را اين مي دانست ؛ درحالي كه پيوسته از مزاياي آزادي و دموكراسي لاف مي زند آزادي را بر غيراروپائيان روا نمي دارد. (روشنفكران ايراني و غرب &– ص99).
صداي خُردشدن هيمنه غرب متوحش در حالي به گوش مي رسد كه غرب زدگان مفلوك نه تنها بنا دارند آن را نشنوند كه حتي در تلاش هستند تا توجه ديگران به اين تغييرات را منحرف كنند. تغييراتي كه طبق قاعده بايد انجام شود و ان شاءالله انجام خواهد شد چه آنكه مولاي مان علي (ع) در خطبه 88 نهج البلاغه مي فرمايند: خدا هرگز جباران دنيا را درهم نشكسته مگر پس ازآنكه مهلت هاي لازم و نعمت هاي فراوان بخشيد و هرگز استخوانِ شكسته ملتي را بازسازي نفرمود مگر پس از آزمايش ها و تحمل مشكلات.جمهوري اسلامي ايران با پشت سرگذاشتن 40 سال تهديد و تحريم و تحريف، گام دوم خود را با آغاز دهه پنجم، مقاوم و باصلابت آغاز كرده است تا «فصل جديد زندگي جمهوري اسلامي» رقم زده شود. طبيعتا اين گام فارغ از سرزنش خار هاي غرب زدگي نيست، اما در بيابان گر به شوق كعبه خواهي زد قدم، سرزنش ها گر كند خار مغيلان غم مخور.نزديكي انتخابات رژيم تروريستي آمريكا كه شخصي همچون ترامپ مسئول برگزاري و نامزد آن است، زمينه تحرك جريان غرب زده داخلي را فراهم آورده  تا بار ديگر به بزك كردن اين رژيم وحشي بپردازند. اين قماش كه به جز خسارت محض هيچ آورده و سودي براي كشور ندارند و همواره نق مي زنند، اين استدلال رادارند حالا كه ترامپ براي پيروزي در انتخابات به عكس يادگاري با مسئولان ايراني نياز دارد، تن به اين ذلت بدهيم تا بلكه دست از آزار ايران بكشد، ولي هرگز پاسخ نمي دهند، كدام غيرت و منطق و عقل و قانون اجازه مي دهد با رژيم كثيفي كه حقيرانه، سردار امت اسلام شهيد سپهبد حاج قاسم سليماني وياران عزيزش را شبانه ترور كرد، مذاكره كرد؟!در مقابل طيف ديگري از غرب زده هاي بي هويت، كه به قول مرحوم جلال «چشم به دست و دهان غرب» دارند، از نتيجه برجام بدفرجام كه خسارت محض بود عبرت نگرفته اند و هنوز معتقدند اگر حزب رقيب ترامپ، پيروز انتخابات رژيم آمريكا شود، آتش بر خليل، گلستان مي شود، اما فارغ از اين كه «حاج قاسم» ها همه بت هاي آذري بشكسته اند.اما چرا نتيجه انتخابات رژيم آمريكا و پيروزي هركدام از نامزدها، تأثيري در رهيافت سياست خارجي آن ها با جمهوري اسلامي ايران نخواهد داشت. قرينه ها و دلايل  مختلفي وجود دارد كه اشاره به مواردي از آن خالي از لطف نيست. در جمهوري اسلامي ايران دولت ها رأسا مي توانند نسبت به تقويت يا كاهش روابط با كشوري اقدام كنند &– مثلا دولت فعلي در سال هاي ابتدايي به اميد نزديكي به غرب از شرق دور شد، اما وقتي با سراب مواجه شد مجددا رهيافت توجه به شرق را در دستور كار قرار داد و همين امر باعث جيغ بنفش غرب زده هاي داخلي شده است &–  اما دولت هاي رژيم آمريكا به تنهايي نمي توانند نسبت به تغيير روابط خارجي خودشان دست بزنند چه آنكه اين كار مستلزم هماهنگي حدود 50 نهاد رسمي و غيررسمي نظير لابي صهيونيست ها، شركت هاي بزرگ تسليحاتي و ... است. اين گونه شركت ها در غرب آسيا مشترياني دارند كه با ايران هراسي، آن ها را سركيسه مي كنند و حتي به آن ها لقب گاو شيرده هم مي دهند بنابراين چنين قدرت هايي اجازه نمي دهند، دولت هاي رژيم آمريكا به تنهايي نسبت به تغيير مواضع با ايران اقدام كنند. البته اگر شاهد تغييراتي در ظاهر هستيم به تاكتيك دولت مستقر در آمريكا برمي گردد نه راهبرد اين رژيم وحشي. مثلا دموكرات ها از راه هاي حقوقي و سياسي كه به قدرت نرم مشهور است، ورود مي كنند و اتفاقا مهم ترين تحريم هاي ايران هم از سوي دموكرات هاي موذي اعمال شده است، اما جمهوري خواهان همچون ترامپ به دنبال سياست عيني هستند يعني از مؤلفه هاي ملموس تهديد استفاده مي كنند، اما درهرصورت، راهبرد كلان شان يكي است و صرفا راهبرد ها فرق دارد.از طرفي رژيم آمريكا باهمان سياست ايران هراسي، به سران كشور هاي پولدار حاشيه خليج فارس، امنيت مي فروشند و اين فروشندگي تا زماني اعتبار دارد كه ايران به عنوان يك تهديد براي آن ها معرفي شود، بنابراين رژيم آمريكا هيچ وقت حاضر به كاهش تنش با ايران نمي شود چراكه نتيجه آن نزديكي اين كشور ها با ايران و بي نياز از گاو شيرده آمريكا بودن مي شونداز طرف ديگر، مذاكره با آمريكا براي ايران هم سودي در برندارد چراكه هدف آن ها از مذاكره «محدودكردن» ايران است نه «ايجاد گشايش» براي ايران. اين در حالي است كه جمهوري اسلامي ايران علي رغم تحمل همه سختي ها و مشكلات، بحمدالله فصل سخت تهديد و تحريم را پشت سرگذاشته و به بركت همين تحريم ها، به ترميم ساختار اقتصادي هم دست زده است و اگر اين رويه ادامه داشته باشد ان شاءالله شاهد اقتصادي شكوفا خواهيم شد؛ بنابراين كاسبان روابط ايران و آمريكا كساني هستند كه براي جيب هاي گشاد خودشان برنامه دارند و آنكه در قامت تئوريسين فلان حزب شناخته مي شود در قالب وارداتچي گندم كاسبي مي كند.

نويسنده : وحيد عظيم نيا |
منبع خبر:
روزنامه رسالت
   تاریخ: ۰۰:۵۱ - ۲۳/۰۵/۱۳۹۹   بازدید: ۱۱