اداره کل دیپلماسی عمومی و اطلاع رسانی سازمان انرژی اتمی ایران
پنج شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹

عمدتا فعاليت ها در صنعت هسته اي در زمينه پزشكي است
 
آقاميري با اظهار به اينكه عمدتا فعاليت هايي كه در صنعت هسته اي انجام شده در زمينه پزشكي است، گفت: يكي از مشكلاتي كه در چند سال گذاشته داشتيم توليد راديو ايزوتوپ هايي بود كه در پزشكي قابل استفاده بود و اكنون اين كار بزرگ انجام شده است.


آقاميري با اظهار به اينكه عمدتا فعاليت هايي كه در صنعت هسته اي انجام شده در زمينه پزشكي است، گفت: يكي از مشكلاتي كه در چند سال گذاشته داشتيم توليد راديو ايزوتوپ هايي بود كه در پزشكي قابل استفاده بود و اكنون اين كار بزرگ انجام شده است.

برنامه «شو پنجره بگشا» راديو گفت و گو با موضوع روز ملي فناوري هسته اي با دكتر سيد محمودرضا آقاميري رئيس دانشكده مهندسي هسته اي دانشگاه شهيد بهشتي به صورت تلفني گفتگو كرد.

سيد محمودرضا آقاميري با اشاره به اينكه با وجود تمام تحريم ايران توانسته صنعت هسته اي را توسعه دهد و اين غرورآفرين است، گفت: يكسري از ملت ها و گروه ها هستند كه راحت تسليم پذير نيستند به خاط همين هم كشوشرهاي قدرتمند با آن ها بازي ميكنند. ممكن است امكاناتي در زمان گذشته با گرفتن پول و امضاي قرار دادهايي بگيرند اما هيچ موقع قرار نبوده اين ابزار هسته اي و صنعت هسته اي و فناوري هسته ي در اختيار مردم قرار بگيرد.

وي افزود: از اين لحاظ غرور آفرين مي شود كه اين اتفاق توسط خود مردم و دانشمندان و دانشگياهيان اتفاق افتاده است. شايد الان نتوان يك پيچ را براي صنعت هسته اي از خارج تهيه كرد اما پيچيده ترين تجهيزات در داخل كشور آماده مي شود و به كار گرفته مي شود و چرخه سوخت و توليد سوخت ما تكميل مي شود.

رئيس دانشكده مهندسي هسته اي دانشگاه شهيد بهشتي با اشاره به بدعهدي غربي ها به برجام خاطرنشان كرد: ما فكر مي كرديم در چند سال بعد از برجام سخت مي شود به شرايط قبل از برجام برگشت اما خوشبختانه با همتي كه جوانان و اساتيد داشتند الان دارد فضا به همان شرايط برمي گردد.

وي تاكيد كرد: دستاوردهاي ما هرچه باشد چون به دست خودمان بوده و بدون كوچكترين كمك ديگران بوده مي تواند غرور آفرين و براي ملت و تاريخ ما اثرگذار باشد.

آقاميري با اظهار به اينكه عمدتا فعاليت هايي كه در صنعت هسته اي انجام شده در زمينه پزشكي است، تصريح كرد: چون يكي از مشكلاتي كه در چند سال گذاشته داشتيم در توليد راديو ايزوتوپ هايي بود كه در پزشكي قابل استفاده بود و چون به خارج وابسته بود هميشه نگران واردات بوديم كه هر آن احتمال مي دادند كه از فردا اين ها قطع شود. در اين سال ها كار بزرگي كه انجام شده توليد اين راديو ايزوتوپ ها بوده كه به سرعت تشخيص و در نتيجه درمان بيماري ها كمك مي كند.

وي در خصوص كاربرد صنعت هسته اي براي مقابله با بيماري كرونا گفت: هنوز نشده كه بتوان از اين صنعت به طور مستقيم استفاده كرد البته دارند تلاش مي كنند تا از محصولات آب سنگين چيزهايي استخراج كرد تا شايد بتوان كاري را انجام داد اما هنوز به نتيجه نرسيده است.

رئيس دانشكده مهندسي هسته اي دانشگاه شهيد بهشتي ادامه داد: دقيق ترين و ايمن ترين روش براي استرليزه كردن روش تابش گاما هست و خوشبختانه در ايران چند مركز براي استريليزاسيون كليه محصولات كشاورزي و پزشكي وجود دارد.

وي به چشم انداز انرژي هسته اي در ايران اشاره كرد و اظهار كرد: عموما مشكلاتي كه در توسعه تكنولوژي وجود دارد نيروي انساني متخصص و تجهيزات است. در حوزه هسته اي نيروي انساني متخصص جوان و با انگيزه به اندازه كافي وجود دارد. تجهيزات هم تقريبا در داخل قابليت ساخت پيدا كرده و انگيزه وجود دارد. اراده نظام و كشور هم بر اين است تا كار صورت بگيرد.

آقاميري متذكر شد: اگر ما فشارهايي كه از خارج است، تحمل كنيم و نيروگاه ها و رآكتورهاي بعدي را بسازيم و بتوانيم آن ها را راه اندازي كنيم، اين اقدام در آينده تا حدود 90 درصد فشارهاي بعدي را از ما بر مي دارد و ما را ايمن مي كند و اين كار هم خوشبختانه دارد صورت مي گيرد.

وي به اظهار نظر اخير رئيس آژانس بين المللي انرژي اتمي اشاره كرد و گفت: اظهارات وي نگران كننده بود چون به ادعاهاي دو سال پيش ناتانياهو بازگشت كرده بود مبني بر اينكه در ايران جاهايي هست كه به ما نشان داده نشده است. در حالي كه هم اظهار نظر ناتانياهو غلط بوده و هم آژانس در زمان مدير كل قبلي تقريبا بازديدهاي دقيق و منظمي داشت و همه چيز مورد تائيد بود اما با آمدن مدير كل جديد فضا تغيير كرده و مدعي شده بايد جاهايي را بازرسي كنيم.

رئيس دانشكده مهندسي هسته اي دانشگاه شهيد بهشتي تاكيد كرد: اگر قرار باشد ما تسليم ادعاهاي بي منطق و واهي آن ها باشيم بايد دائما پاسخگو باشيم. اگر دليل منطقي دارند بايد مدارك خود را نشان دهند و گرنه بايد مقاومت كرد تا مجبور نشويم به دنبال دليل باشيم تا يك ادعا و دروغ واهي را رد كنيم.
منبع خبر:
رادیو گفت و گو
   تاریخ: ۱۰:۳۰ - ۲۱/۰۱/۱۳۹۹   بازدید: ۲۶