اداره کل دیپلماسی عمومی و اطلاع رسانی سازمان انرژی اتمی ایران
پنج شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹

هيچ بحثي درباره تمديد تحريم تسليحاتي ايران مطرح نيست
 
مدير اداره منع گسترش و كنترل تسليحات وزارت امور خارجه روسيه گفت كه فعلا هيچ مذاكره رسمي براي بازبيني قطعنامه 2231 (قطعنامه برجام) يا تمديد تحريم تسليحاتي ايران در كار نيست.
هيچ بحثي درباره تمديد تحريم تسليحاتي ايران مطرح نيست
مدير اداره منع گسترش و كنترل تسليحات وزارت امور خارجه روسيه گفت كه فعلا هيچ مذاكره رسمي براي بازبيني قطعنامه 2231 (قطعنامه برجام) يا تمديد تحريم تسليحاتي ايران در كار نيست. به گزارش ايسنا ولاديمير يرماكوف، در گفت وگو با خبرگزاري اسپوتينك گفت كه در حال حاضر، امكان تمديد معاهده منع تجارت تسليحاتي اعمال شده بر ايران كه طبق برجام در ماه اكتبر مدت آن به پايان خواهد رسيد، مورد بحث در شوراي امنيت سازمان ملل نيست. يرماكوف درباره اينكه آيا مذاكره اي بر سر تمديد اين معاهده در حال انجام شدن است يا نه، اظهار كرد: من به شما اطمينان مي دهم كه هيچ مذاكره اي بر سر بازبيني قطعنامه 2231 شوراي امنيت سازمان ملل نه در شوراي امنيت و نه در هيچ جاي ديگري به طور رسمي در حال انجام گرفتن نيست. او علاوه بر اين بيان كرد: قطعنامه ياد شده كه مايلم اشاره كنم يك روند مبتني بر اختيار قانوني را براي انتقال تسليحات و تجهيزات نظامي به ايران و از آن در نظر مي گيرد، به واقع، يك مكانيسم يا يك گزينه را براي تمديد آن(معاهده تجارت تسليحاتي) ارايه نمي دهد. اين مقام روس افزود كه تمام بندهاي اين قطعنامه از همان ابتدا بر «محدود كردن حقوق قانوني» ايران معطوف نبوده اند بلكه (اين قطعنامه) بر ايجاد شرايط خوب پاسخ به سوال هايي كه آژانس بين المللي انرژي اتمي مي خواست با ايران مطرح كند، معطوف بوده است. تمامي اين سوال ها به طور كامل مختومه شده و در ماه دسامبر 2015 از دستور كار خارج شدند كه در اسناد آژانس بين المللي انرژي اتمي و تصميم هاي شوراي حكام آن نمايان است.
منبع خبر:
روزنامه تعادل
   تاریخ: ۰۲:۵۶ - ۲۴/۱۱/۱۳۹۸   بازدید: ۷