اداره کل دیپلماسی عمومی و اطلاع رسانی سازمان انرژی اتمی ایران
شنبه ۳ آبان ۱۳۹۹

گروسي: ايران همچون گذشته همكاري هاي سازنده خود را با آژانس ادامه دهد
 
رافائل گروسي مديركل جديد آژانس بين المللي انرژي اتمي در ديدار با علي اكبر صالحي معاون رييس جمهوري و رييس سازمان انرژي اتمي ايران گفت كه جمهوري اسلامي ايران همچون گذشته به همكاري هاي سازنده خود با آژانس ادامه دهد.
صالحي معاون رييس جمهوري و رييس سازمان انرژي اتمي ايران كه براي حضور در سمينار دو سالانه وزراي امنيت هسته اي در وين به سر مي برد، عصر سه شنبه با مديركل جديد آژانس بين المللي انرژي اتمي ديدار و گفت وگو كرد.

در اين ديدار كه اولين ملاقات رييس سازمان انرژي اتمي ايران با مديركل جديد آژانس بود، طرفين در مورد همكاري هاي فني و مسايل پادماني به تبادل نظر پرداختند.

صالحي ضمن قدرداني از تلاش هاي آژانس در پيگيري پروژه هاي همكاري فني و توجه ويژه مديركل به اين موضوعات، توصيه كرد تا با توجه حساسيت وظايف آژانس بويژه در حوزه پادماني، آژانس بين المللي انرژي اتمي همواره ضمن حفظ بيطرفي، بطور حرفه اي با مسايل و موضوعات برخورد كند.

گروسي نيز ضمن قدرداني از همكاري ايران در حوزه هاي مختلف، از صالحي درخواست كرد تا جمهوري اسلامي ايران همچون گذشته همكاري هاي سازنده با آژانس را ادامه دهد.

صالحي سياست جمهوري اسلامي ايران را ادامه همكاري ها با آژانس عنوان و در عين حال بر اين نكته نيز تاكيد كرد كه آژانس هم بايد بدون تاثيرپذيري از هرگونه مسائل پيراموني، نقش حرفه اي خود را حفظ كرده و به تاثير اقدامات آژانس بر حفظ توافق ارزشمند برجام نيز توجه داشته باشد.

اين ملاقات با حضور كاظم غريب آبادي سفير و نماينده دائم ايران نزد آژانس بين المللي انرژي اتمي، بهروز كمالوندي معاون امور بين الملل، حقوقي و مجلس سازمان و معاونين و دستياران مديركل آژانس برگزار شد.

صالحي معاون رييس جمهوري و رييس سازمان انرژي اتمي ايران از روز يكشنبه براي شركت در كنفرانس بين المللي امنيت هسته اي آژانس در وين به سر مي برد.
منبع خبر:
انتخاب
   تاریخ: ۰۹:۳۵ - ۲۳/۱۱/۱۳۹۸   بازدید: ۱۹