اداره کل دیپلماسی عمومی و اطلاع رسانی سازمان انرژی اتمی ایران
چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹

ادامه همكاري هاي ايران و آژانس مهمترين محور مذاكرات صالحي و گروسي
 
كارشناس ارشد مسائل هسته اي گفت: مذاكرات اخير صالحي پيرامون ادامه همكاري هاي ايران و آژانس بعد از گام پنجم بود.
صالحيحسن بهشتي پور كارشناس ارشد مسائل هسته اي در گفت وگو با خبرنگار حوزه سياست خارجي گروه سياسي باشگاه خبرنگاران جوان، درباره ديدارها و رايزني هاي صالحي رئيس سازمان انرژي اتمي با مدير آژانس همچنين چگونگي ادامه همكاري هاي دو طرف اظهار كرد: تعامل ايران با آژانس بين المللي انرژي هسته اي در راستاي همكاري در جهت استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي است.

او ادامه داد: آژانس طبق بند دوم پيمان ان پي تي موظف است فناور ي صلح آميز هسته اي را در اختيار تمام اعضاي خود قرار دهد و به پيشرفت اين فناوري در كشورهاي مختلف از جمله ايران كمك كند.

بهشتي پور افزود: ايران قراردادهايي را امضا رسانده و همكاري هاي گسترده اي را با آژانس داشته اما آنچه مورد انتظار كشورمان بوده اين است كه در بخش انتقال فناوري هم همكاري هاي موثري انجام شود، تا ايران از دانش هسته اي كارشناسان آژانس استفاده كند.

كارشناس ارشد مسائل هسته اي بيان كرد: فناوري هسته اي در ايران كاملا بومي است اما همكاري هاي بين المللي موجب رشد و ارتقا دانش هسته اي در زمينه هاي مختلف از جمله گداخت هسته اي در كشورمان خواهد شد كه موضوعي كاملا فني است.

بهشتي پور بيان كرد: سفر صالحي به وين براي دو هدف انجام شد،اول مذاكره با گروسي مدير كل جديد آژانس بين المللي هسته اي و رايزني درباره آخرين تحولات مربوط به برجام و سياست هاي آژانس در قبال ايران .

او تصريح كرد: سياست آژانس در قبال ايران در سه بخش انجام مي شود، اول در مورد كنترل ها، دوم نظارت ها و فعاليت هاي هسته اي ايران و ديگري اعمال محدوديت هايي كه ايران قبل تر براي خود در برجام پذيرفته بود.

او يادآور شد: محدوديت هايي مانند محدود بودن تعداد سانتريفيوژ ها، محدود بودن ذخاير اورانيوم و ... كه طي پنج مرحله كه تحت نظر آژانس بود اعلام كرد كه ديگر به اين محدوديت ها پايبند نخواهد بود و آژانس هم اين اقدام آن را تأييد كرد. در بخش محدوديت ها اقدام ديگري براي ايران باقي نمانده است، زيرا تمام محدوديت ها در زمينه هاي مختلف همچون تعداد سانتريفيوژ ها و درصد غني سازي برداشته شده است و ايران ديگر متعهد به آن چيزي نيست كه در برجام پيش تر به آن متعهد بود.

كارشناس ارشد مسائل هسته اي اضافه كرد: اما در بخش كنترل ها و نظارت كشورمان همچنان با آژانس همكاري مي كند منظور اينكه آژانس هم بر فعاليت هاي صلح آميز هسته اي ايران نظارت دارد و هم بازرسان آن ها طبق جدول هاي تعيين شده و توافق شده طبق برجام همچنان به مراكز هسته اي ايران مراجعه مي كنند.

بهشتي پور تاكيد كرد: اينكه شكل اين توافق در آينده محدود شود يا خير بستگي به اين دارد كه روند همكاري هاي اروپا چگونه خواهد بود و يا مجموعاً تصميم گيري هايي كه آن ها در اين زمينه دارند به كجا ختم خواهد شد، زيرا ايران اعلام كرده است كه هر زمان اروپا و آمريكا تعهدات خود را در برجام عملياتي كنند ايران هم بلافاصله تعهدات خود را اجرايي خواهد كرد.

كارشناس مسائل هسته اي يادآورشد: تصور مي كنم محور اصلي مذاكرات صالحي با مدير كل جديد آژانس به نحوه همكاري هاي ايران با آژانس بعد از پنج گام اجرايي ايران در كاهش تعهد ها برمي گردد و بايد ديد در اين زمينه يا توافق جديدي انجام مي شود و اينكه كشورمان اقدامات جديدي را در اين زمينه خواهد داشت يا خير؟

او با اشاره به اينكه درصد همكاري فرانسه با ايران در زمينه تعاملات هسته اي چقدر خواهد بود، اظهار كرد: باتوجه به سابقه بد پاريس در قبال ايران، انجام همكاري ها بين دوكشور آن هم در سطح بالا بعيد به نظر مي رسد.

بهشتي پور درپايان يادآورشد: ايران پيش از انقلاب سرمايه گذاري در UDF انجام داد. اين شركت در زمينه توليدات هسته اي و غني سازي در فرانسه فعال است و اين كشور سال ها از بازگرداندن سود سرمايه گذاري هاي كشورمان خود داري كرد، آنها نه مواد غني سازي شده و نه سود پول ايران را بازنگرداندند. بعد ها هم با شكايت وپيگيري ما مجبور به استرداد پول شدند. علاوه براين تهران بعد از برجام هم سابقه همكاري تاثير گذاري با فرانسه نداشت.

علي اكبر صالحي معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان انرژي اتمي ايران كه به منظور شركت در نشست دوسالانه امنيت هسته اي سه شنبه ٢٢ بهمن به وين سفر كرده بود، با «رافائل گروسي» مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي در مقر اين سازمان ديدار و گفت وگو كرد.صالحي در ديدار با گروسي مديركل آژانس گفته بود كه ايران اهل مذاكره و منطق است؛ اما تحت هيچ فشاري تصميم نخواهد گرفت.
   تاریخ: ۲۰:۵۰ - ۲۵/۱۱/۱۳۹۸   بازدید: ۱۷